Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie za niewykonaną pracę?

Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie za niewykonaną pracę?

Za pracę wykonaną przysługuje zapłata. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas pracy niezrealizowanej w przypadku, gdy przewidują to przepisy prawa pracy.

Głównym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie zadań wynikających z zatrudnienia pod nadzorem i na rzecz pracodawcy. Z kolei pracodawca ma obowiązek zapewnienia wynagrodzenia za realizowaną pracę. Wynagrodzenie jest świadczeniem niezbędnym o charakterze przysparzająco-majątkowym, które powinno być uiszczane okresowo w zamian za dokonaną pracę, wprost proporcjonalnie z jej ilością i rodzajem. Wynagrodzenie dla pracownika składa się nie tylko z wynagrodzenia zasadniczego, czyli regularnie wypłacanego stałego i najistotniejszego, ale także z innych komponentów, które są wartością materialną. Zgodnie z zasadą wynagrodzenie należy się pracownikowi za czas faktycznie wykonanej pracy, która jest przez niego wypełniana zgodnie z jego obowiązkami a jej końcowy rezultat nie jest ważny.

Regulacje prawa akceptują możliwość zapłaty wynagrodzenia pracownikowi za czas nie wykonywania pracy. Taka sytuacja jest możliwa w przypadku, gdy pracodawca prowadząc działalność przyjmuje na siebie ryzyko związane z okolicznościami powodującymi niemożność wykonywania pracy przez pracownika z powodu działania siły wyższej lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Czynności zamawiającego przy nie wywiązaniu się z umowy o dzieło
Next Kiedy złożenie korekty zeznania PIT jest niemożliwe?

Może to Ci się spodoba

Wynagrodzenie 0 Comments

Kto sporządza regulamin wynagrodzeń?

Pracodawca ma prawo ustanowić wewnętrzne postanowienia prawne obowiązujące wszystkich pracowników. Jednym z takich pism jest kodeks wynagrodzenia, który zawiera zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikom. Taki regulamin wprowadza się w momencie, kiedy

Wynagrodzenie 0 Comments

Dlaczego lepiej nie mówić o wynagrodzeniu w pracy?

Od jakiegoś czasu wiadomo, że każdy właściciel działa dla dobra swojej firmie. W związku z tym często w kontraktach pojawia się przepis dotyczący tajemnicy wynagrodzenia. Czy przepis ten jest zgodny

Wiadomości 0 Comments

Wypłata w walucie obcej – czy to możliwe?

Wypłacanie honorarium za wykonywaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy i prawo każdego pracownika. Powinno być wypłacane systematycznie, według ustaleń zawartych w umowie. Oprócz tego wynagrodzenie musi być przekazywane w walucie

Wynagrodzenie 0 Comments

Komu należy się trzynastka?

Wedle prawa funkcjonuje grupa pracowników, którzy mogą otrzymać trzynastą pensję (tak zwaną trzynastkę). Sposób jej naliczania jest bardzo charakterystyczny i związany z kilkoma kwestiami. Kto ma prawo do trzynastej pensji?

Wynagrodzenie 0 Comments

Wysokość odpraw w Polsce

Odprawy służą po to, aby rekompensować pracownikowi śmierć bliskiej osoby lub utratę pracy. Pracownik ma prawo do odprawy, gdy: – następuje zwolnienie pracownika z zakładu pracy z przyczyn niezależnych od

Wynagrodzenie 0 Comments

Jak wysokość wynagrodzenia działa na pracownika?

Motywacja jest ważna na każdym stanowisku. Pozwala realizować plany i założenia, skłania do podejmowania zadań trudnych i pracochłonnych. Metod motywowania jest mnóstwo, jednak można wybrać kilka podstawowych, które zawsze pozostaną

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź