Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie za niewykonaną pracę?

Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie za niewykonaną pracę?

Za pracę wykonaną przysługuje zapłata. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas pracy niezrealizowanej w przypadku, gdy przewidują to przepisy prawa pracy.

Głównym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie zadań wynikających z zatrudnienia pod nadzorem i na rzecz pracodawcy. Z kolei pracodawca ma obowiązek zapewnienia wynagrodzenia za realizowaną pracę. Wynagrodzenie jest świadczeniem niezbędnym o charakterze przysparzająco-majątkowym, które powinno być uiszczane okresowo w zamian za dokonaną pracę, wprost proporcjonalnie z jej ilością i rodzajem. Wynagrodzenie dla pracownika składa się nie tylko z wynagrodzenia zasadniczego, czyli regularnie wypłacanego stałego i najistotniejszego, ale także z innych komponentów, które są wartością materialną. Zgodnie z zasadą wynagrodzenie należy się pracownikowi za czas faktycznie wykonanej pracy, która jest przez niego wypełniana zgodnie z jego obowiązkami a jej końcowy rezultat nie jest ważny.

Regulacje prawa akceptują możliwość zapłaty wynagrodzenia pracownikowi za czas nie wykonywania pracy. Taka sytuacja jest możliwa w przypadku, gdy pracodawca prowadząc działalność przyjmuje na siebie ryzyko związane z okolicznościami powodującymi niemożność wykonywania pracy przez pracownika z powodu działania siły wyższej lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Czynności zamawiającego przy nie wywiązaniu się z umowy o dzieło
Next Kiedy złożenie korekty zeznania PIT jest niemożliwe?

Może to Ci się spodoba

Wynagrodzenie 0 Comments

ABC zasiłków wyrównawczych

Powodem przydzielania zasiłku wyrównawczego jest, jak sama nazwa mówi, wyrównanie wynagrodzenia, które zostało zmniejszone w związku z problemami zdrowotnymi. Należy jednak wyróżnić sytuacje, kiedy świadczenie nie może zostać wydane. W

Wynagrodzenie 0 Comments

Wszystko o odprawach emerytalnych

Każdy pracownik przyjęty na zasadach umowy o pracę powinien otrzymać odprawę emerytalną. Jest ona przyznawana wraz z ostatnim wynagrodzeniem, a kwota uzależniona jest od rodzaju wybranego stanowiska i lat przepracowanych

Wynagrodzenie 0 Comments

Według jakich zasadach szacuje się trzynastkę?

Zgodnie z przepisami funkcjonuje grupa pracowników, którzy mogą otrzymać trzynastą wypłatę (tzw. trzynastkę). Sposób jej ustanawiania jest bardzo charakterystyczny i związany z kilkoma czynnikami. Kto został upoważniony do trzynastej pensji?

Wynagrodzenie 0 Comments

Kto otrzymuje tak zwane rozłąkowe?

Pracownicy decydujący się na podróż w ramach aktywności zawodowej mogą oczekiwać na dodatkowe wynagrodzenie z tytułu rozłąki. Szczególnie obejmuje to rodziców, którzy na znaczny okres czasu wyjeżdżają z miejsca zamieszkania.

Wynagrodzenie 0 Comments

Gdzie stosuje się wynagrodzenie akordowe?

Metoda wynagradzania podwładnego uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska oraz charakterystyki przedsiębiorstwa. Czasami najbardziej korzystna dla właściciela okazuje się praca na akord. Czym charakteryzuje się ta forma płatności?

Wynagrodzenie 0 Comments

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Zazwyczaj o dodatek wyrównawczy starają się zatrudnieni, którzy w konkretnym miesiącu otrzymali mniejsze wynagrodzenie z powodu nieobecności w pracy. Które sytuacje kwalifikują się do świadczenia? Kiedy zatrudniony na prawo do

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź