Koncesja na alkohol – jak ją zdobyć?

Koncesja na alkohol – jak ją zdobyć?

Sprzedaż alkoholu to dość dochodowy interes, dlatego wielu właścicieli sklepów z artykułami spożywczymi stara się wprowadzić wyskokowe napoje do swojej oferty. Stara się, lecz nie zawsze może to zrobić. Na sprzedaż alkoholu wymagane jest uzyskanie koncesji. Kto ją wydaje i ile kosztuje poszerzenie asortymentu o trunki „z procentem”?

Normy dotyczące prowadzenia punktu sprzedaży alkoholu

Aby prowadzić sklep lub hurtownię z alkoholami na terenie naszego kraju należy spełnić określone wymagania, tj:

 • posiadanie ważnego zezwolenia,
 • uiszczenie opłat,
 • kupowanie alkoholu u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na jego sprzedaż hurtową,
 • okazanie przedsiębiorcy (np. właścicielowi hurtowni) zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wymaganej przepisami opłaty,
 • posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż alkoholu,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 • zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 • spełnianie przez punkt sprzedaży alkoholu wymogów określonych w uchwałach rady gminy/miasta.

Najważniejsze akty prawne, regulujące warunki uzyskania koncesji to ustawa o wychowaniu w trzeźwości oraz uchwały rad gmin.

Rada gminy określa liczbę punktów, w których dozwolona jest sprzedaż alkoholu oraz odległość od obiektów szczególnie chronionych i sposób mierzenia tej odległości. Warto przypomnieć, że obiekty chronione, to nie tylko szkoły, przedszkola i kościoły. W zakresie tej definicji znajdują się także inne obiekty sakralne, cmentarze, wszystkie pozostałe placówki oświatowe, domy studenckie, szpitale, koszary.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie koncesji?

W zależności od tego, czy przedsiębiorca jest detalistą, czy hurtownikiem, wniosek o wydanie koncesji musi kierować do:

 • wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (miejscowości, w której ma być zlokalizowany punkt sprzedaży alkoholu) – w przypadku sprzedaży detalicznej,
 • marszałka województwa, Ministra Gospodarki – w przypadku sprzedaży hurtowej.

Urzędy wydają trzy rodzaje koncesji:

 • do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.

Jeśli przedsiębiorca zamierza sprzedawać alkohole należące do każdej z podanych grup, musi złożyć wnioski o wydanie trzech koncesji.

Wniosek można sformułować samodzielnie, gdyż nie obowiązuje, żaden przyjęty „odgórnie” druk,  niekiedy jednak gminy zamieszczają na swoich stronach internetowych wzór wniosku, który warto wykorzystać. W przypadku samodzielnego sporządzania pisma, trzeba pamiętać, by zawrzeć w nim  kilka istotnych informacji:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • przedmiot działalności gospodarczej
 • adres punktu sprzedaży
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych.

Aby wniosek był kompletny, przedsiębiorca musi też dołączyć :

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaż alkoholu (na przykład umowa najmu, dzierżawy),
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży mieści się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym,
 • decyzję inspektora sanitarnego o spełnianiu przez lokal warunków higieny

Opłaty związane z udzieleniem zgody na sprzedaż napojów alkoholowych

Jeśli sprzedawca dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą w zakresie handlu alkoholem, musi wnieść na rachunek gminy opłatę w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

Roczne opłaty oraz dopłaty z tytułu sprzedaży alkoholu ponad limit, ustalane są na podstawie sprzedaży w roku poprzednim i wynoszą:

Koncesja Roczny limit sprzedaży Opłata do limitu Dopłata ponad limit(dot. sprzedaży za rok poprzedni)
Napoje do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa 37 500 525 1,4% sprzedaży
Napoje 4,5-18 proc. alkoholu (bez piwa) 37 500 525 1,4% sprzedaży
Napoje powyżej 18 proc. alkoholu 77 000 2 100 2,7% sprzedaży

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie to stanowi podstawę do obliczenia wysokości opłaty za korzystanie z kolejnego zezwolenia.

Opłatę można uiszczać jednorazowo w pełnej wysokości, bądź w 3 równych ratach, płatnych do:

 • 31 stycznia,
 • 31 maja,
 • 30 września.

Urząd gminy udziela odpowiedzi na złożony wniosek zazwyczaj do 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Ważność koncesji

Okres ważności koncesji zależy od tego, czy zakupione napoje spożywają wewnątrz lokalu, czy są to napoje tzw. „na wynos” . Koncesja przyznawana na czas:

 • nie krótszy niż 4 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
 • nie krótszy niż 2 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

Koncesja może być cofnięta jeśli:

 • przedsiębiorca sprzedaje go nieletnim lub nietrzeźwym,
 • sprzedawany alkohol pochodzi z nielegalnych źródeł,
 • sprzedaż alkoholu wiąże się z zakłócaniem porządku publicznego, a prowadzący ją nie zawiadamia o tym odpowiednich organów,
 • przedsiębiorca, w celu obniżenia opłaty rocznej, przedstawi fałszywe zdanie w corocznym oświadczeniu o dokonanej sprzedaż

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Ubezpieczenie mieszkania wraz z kredytem w banku, czy polisa na własną rękę?
Next Prawa autorskie – jak rozliczyć pracę twórczą w ramach umowy o pracę?

Może to Ci się spodoba

Spółki wychodzą z warszawskiej giełdy

W ubiegłym roku po raz pierwszy od 14 lat liczba spółek notowanych na warszawskim parkiecie zmniejszyła się. Oznacza to, że liczba firm, które zdecydowały się na wyjście z giełdy, była wyższa

Jak zmienić biuro rachunkowe?

Nie masz pełnego wglądu w dokumentację swojego przedsiębiorstwa? Nie zadowala Cię poziom usług świadczonych przez księgowego? Biuro nie dopilnowało ważnych terminów i wątpisz, aby ta współpraca wyszła Ci na dobre?

Nowe ulgi dla innowacyjnych firm w Krakowie i okolicznych gminach w 2022 roku.

Podstawą rozwoju jakiegokolwiek przedsiębiorstwa są jego zasoby. A najważniejszymi zasobami każdej firmy są jej pracownicy oraz innowacyjne produkty i usługi. Z początkiem roku 2022 zmieniły się w Polsce sposoby kalkulacji

Zakładam firmę 0 Comments

Na czym polega franczyza?

Wielu początkujących przedsiębiorców boi się stawiać swoje pierwsze kroki w kierowaniu firmą. Idealnym rozwiązaniem może być franczyza czyli oferowanie towarów lub usług pod znaną marką. Jest to o tyle dobre

Ocena ryzyka i ocena skutków według RODO – czym się od siebie różnią?

Ocena ryzyka to pierwszy krok, który należy wykonać, by oszacować, czy jakaś czynność lub proces przetwarzania danych mogą powodować owo ryzyko. Gdy ryzyko zostanie wykryte wówczas przeprowadza się DPiA, czyli

Ponad tysiącu firm grożą kary za niewprowadzenie ograniczeń w poborze prądu w sierpniu 2015 r

Sektor przemysłowy ponosi wciąż skutki wprowadzenia przed rokiem obowiązkowych ograniczeń w poborze prądu. Firmom, które nie podporządkowały się restrykcjom, grożą kary finansowe, których maksymalna wysokość może wynieść nawet 15 proc. rocznych przychodów. Izba

6 komentarzy

 1. marek
  06 sierpnia, 17:53 Reply
  Sprzedaż alkoholu to dość dochodowy interes, ale jak ciężko jest zdobyć koncesję to mało kto sobie zdaje z tego sprawę.
 2. Anna
  06 sierpnia, 23:54 Reply
  Marek, naprawdę aż tak ciężko? Mam osiedlowy sklep, w którym co kilka lat zmienia się właściciel. Po każdej zmianie alkoholu nie ma przez... góra 1 miesiąc? To naprawdę krótko. Podobnie jest ze stacjami benzynowymi.
 3. niun
  07 sierpnia, 16:24 Reply
  Rada gminy określa liczbę punktów, w których dozwolona jest sprzedaż alkoholu, ale od czego to zależy, wie ktoś?
 4. Tomek
  08 sierpnia, 12:06 Reply
  niun, chodzi tu przede wszystkim o to, że ilość placówek sprzedających alkohol nie może w jakikolwiek sposób negatywnie wpływać na poziom "trzeźwości" na terenie danej gminy, mam tu oczywiście na myśli ustawy o trzeźwości na poziomie krajowym jak i gminy. Nawiązując jednak do artykułu, jest bardzo ciekawy. Nie wiedziałem, że taka jest ścieżka uzyskania wszystkich pozwoleń. Czy jest trudna? Patrząc na tempo powstawania miejsc z alkoholem w mojej okolicy, chyba nie.
 5. Misiekk
  10 sierpnia, 21:37 Reply
  Tomek, może i nie jest, ale wydaje mi się, że wcale nie jest prosto utrzymać taką koncesję. Odnoszę wrażenie, że dla początkujących przedsiębiorców startującym w handlu wydaje się, że alkohol to prosty sposób na zysk. A jest odwrotnie, przynajmniej takie jest moje zdanie.
 6. mejk
  20 grudnia, 11:46 Reply
  Kiedyś od kogoś usłyszałam, że nie jest łatwo taką koncesję uzyskać, ale warto. Alkohol sprzedaje się dobrze i można na tym zarobić.

Zostaw odpowiedź