Kto powinien uregulować koszty egzekucyjne?

Kto powinien uregulować koszty egzekucyjne?

Każdy właściciel firmy powinien wiedzieć, że nie zawsze będzie generował przychody. A jeśli załamanie finansowe stanie się codziennością może mieć problem z opłacaniem wystawionych rachunków i faktur. Zazwyczaj wszystko kończy się przekazaniem sprawy do sądu przez wierzyciela oraz wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Ile aktualnie wynoszą koszty egzekucyjne?

Jeśli sąd uzna, że przedsiębiorca nie dopełnił obowiązków i posiada zadłużenie, wówczas wszczyna klasyczną procedurę. Nad właściwym przebiegiem i koordynacją czuwa komornik, który prowadzi postępowanie. Zgodnie z obowiązującym kodeksem jest płatne, a sumę określa się na podstawie wielu wytycznych.

Przede wszystkim wskazywana jest podstawowa opłata komornicza, do tego dodaje się odsetki, koszty manipulacyjne i pozostałe należności przyjęte do egzekucji. Warto pamiętać, że ostateczną sumę zaokrągla się do pełnych dziesiątek.

Według prawa koszty egzekucyjne opłaca wierzyciel, który przekazał sprawę do sądu i otrzymał wszystkie należności.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kiedy stosuje się przypozwanie?
Next Jak funkcjonuje spółka komandytowa?

Może to Ci się spodoba

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy stosuje się karę porządkową?

Kara porządkowa przyznawana jest w momencie niedopełnienia obowiązku zleconego przez sąd lub inną jednostkę państwową. Sankcje karne są różnorodne i w dużym stopniu zależą od wybranej sytuacji. Kiedy i w

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Czym skutkuje kradzież energii?

Gdy wykryta zostaje kradzież energii osoba, która tego dokonała musi nie tylko uiścić opłaty za nielegalnie pobrany prąd, ale również zapłacić z tego tytułu podatek akcyzowy. Fakt ten jest wyklucza

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Jakie są koszty postępowania sądowego?

Każdy konsument, który nie akceptuje przeprowadzonej transakcji lub działania sprzedawcy może skierować konflikt do sadu. Większość pokrzywdzonych rezygnuje jednak z takiej formy dochodzenia swoich praw w strachu o wysokie opłaty

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Wszystko o zadośćuczynieniu

Zadośćuczynienie to zgodne z prawem usuwanie szkód o podłożu materialnym lub niematerialnym. Wysokość świadczenia oraz zasady spłaty uzależnione są od jednostkowych przypadków. W jakich sytuacjach można ubiegać się o wypłatę

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

W jakich sprawach konieczne jest dochodzenie?

Każde działanie przygotowawcze może być prowadzone na podstawie śledztwa lub dochodzenia. Pierwszy sposób wykorzystuje się w stosunku do podejrzenia o popełnieniu przestępstwa przestępstwa. Kiedy natomiast stosuje się dochodzenie? Jak przebiega

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Służebność przesyłu – regulacje prawne w praktyce

Przedsiębiorca przesyłowy może realizować interes publiczny na terenie będącym prywatną własnością. Z drugiej strony, właściciel terenu ma prawo domagać się wynagrodzenia tytułem ustanowienia służebności przesyłu. Właściciel terenu, na którym od

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź