Kto powinien uregulować koszty egzekucyjne?

Kto powinien uregulować koszty egzekucyjne?

Każdy właściciel firmy powinien wiedzieć, że nie zawsze będzie generował przychody. A jeśli załamanie finansowe stanie się codziennością może mieć problem z opłacaniem wystawionych rachunków i faktur. Zazwyczaj wszystko kończy się przekazaniem sprawy do sądu przez wierzyciela oraz wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Ile aktualnie wynoszą koszty egzekucyjne?

Jeśli sąd uzna, że przedsiębiorca nie dopełnił obowiązków i posiada zadłużenie, wówczas wszczyna klasyczną procedurę. Nad właściwym przebiegiem i koordynacją czuwa komornik, który prowadzi postępowanie. Zgodnie z obowiązującym kodeksem jest płatne, a sumę określa się na podstawie wielu wytycznych.

Przede wszystkim wskazywana jest podstawowa opłata komornicza, do tego dodaje się odsetki, koszty manipulacyjne i pozostałe należności przyjęte do egzekucji. Warto pamiętać, że ostateczną sumę zaokrągla się do pełnych dziesiątek.

Według prawa koszty egzekucyjne opłaca wierzyciel, który przekazał sprawę do sądu i otrzymał wszystkie należności.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kiedy stosuje się przypozwanie?
Next Jak funkcjonuje spółka komandytowa?

Może to Ci się spodoba

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Czym skutkuje kradzież energii?

Gdy wykryta zostaje kradzież energii osoba, która tego dokonała musi nie tylko uiścić opłaty za nielegalnie pobrany prąd, ale również zapłacić z tego tytułu podatek akcyzowy. Fakt ten jest wyklucza

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Jak uzyskać uzasadnienie wyroku?

W zasadzie każde postępowanie sądowe finalizuje się przedstawieniem wyroku. Zwykle jest to krótka wiadomość o obarczeniu winą, sankcjach karnych oraz ustaleniach sądu. Okazuje się jednak, że strony mogą wnioskować o

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Jak chcielibyśmy kontaktować się z sądami?

Rozprawy sądowe nie są dla nas przyjemne. Niejednokrotnie boimy się kar, jakie będziemy musieli ponieść z tytułu przestępstwa, którego dokonaliśmy. Jednakże niektórzy przyznają, iż stres podczas postępowania karnego wynika z

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

W jakich sprawach konieczne jest dochodzenie?

Każde działanie przygotowawcze może być prowadzone na podstawie śledztwa lub dochodzenia. Pierwszy sposób wykorzystuje się w stosunku do podejrzenia o popełnieniu przestępstwa przestępstwa. Kiedy natomiast stosuje się dochodzenie? Jak przebiega

Odszkodowania 0 Comments

Służebność przesyłu – regulacje prawne w praktyce

Przedsiębiorca przesyłowy może realizować interes publiczny na terenie będącym prywatną własnością. Z drugiej strony, właściciel terenu ma prawo domagać się wynagrodzenia tytułem ustanowienia służebności przesyłu. Właściciel terenu, na którym od

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy trzeba złożyć pozew zbiorowy?

Wśród klientów poważnych firm i korporacji wskazać można wielu niezadowolonych z jakości usług oraz proponowanych przedmiotów. Zazwyczaj z biegiem czasu zgłasza się ich jeszcze więcej i mają podobne uwagi. Czy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź