Kto powinien uregulować koszty egzekucyjne?

Kto powinien uregulować koszty egzekucyjne?

Każdy właściciel firmy powinien wiedzieć, że nie zawsze będzie generował przychody. A jeśli załamanie finansowe stanie się codziennością może mieć problem z opłacaniem wystawionych rachunków i faktur. Zazwyczaj wszystko kończy się przekazaniem sprawy do sądu przez wierzyciela oraz wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Ile aktualnie wynoszą koszty egzekucyjne?

Jeśli sąd uzna, że przedsiębiorca nie dopełnił obowiązków i posiada zadłużenie, wówczas wszczyna klasyczną procedurę. Nad właściwym przebiegiem i koordynacją czuwa komornik, który prowadzi postępowanie. Zgodnie z obowiązującym kodeksem jest płatne, a sumę określa się na podstawie wielu wytycznych.

Przede wszystkim wskazywana jest podstawowa opłata komornicza, do tego dodaje się odsetki, koszty manipulacyjne i pozostałe należności przyjęte do egzekucji. Warto pamiętać, że ostateczną sumę zaokrągla się do pełnych dziesiątek.

Według prawa koszty egzekucyjne opłaca wierzyciel, który przekazał sprawę do sądu i otrzymał wszystkie należności.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kiedy stosuje się przypozwanie?
Next Jak funkcjonuje spółka komandytowa?

Może to Ci się spodoba

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Co powinieneś wiedzieć o postępowaniu cywilnym?

Gdy dwa podmioty prawa prywatnego popadną w spór możliwy do rozstrzygnięcia jedynie przez sąd właściwy dla danej sprawy i na podstawie przepisów prawa cywilnego, rozpoczyna się postępowanie cywilne. Rozpatrywanie spraw

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

ABC postępowań zabezpieczających

Każdy przedsiębiorca spotyka się w swojej karierze z trudnymi i problematycznymi sytuacjami. Nie wszystkie udaje się potraktować polubownie. Czasami dochodzi do konfliktów, które trzeba rozwiązywać sądownie. Wielu przedsiębiorców chce chronić

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Wszystko o sądowym pouczeniu

Każde działanie sądu musi odbywać się zgodnie z ustaleniami prawnymi oraz szacunkiem dla sądu i wszystkich członków rozprawy. Zdarzają się przypadki, kiedy uczestnik rozprawy nie ma reprezentanta, wtedy może zostać

Prawo dla firm 0 Comments

Dobra kondycja finansowa, czy upadłość – oceni sąd

Niewypłacalność to stan, w którym podmiot nie może wywiązywać się na bieżąco ze swoich zobowiązań. Kodeks cywilny nie zawiera definicji niewypłacalności. Ocena, czy taki stan osoby zobowiązanej jest faktem pozostawiona

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Czym są wyroki zaoczne?

Za wyrok uważa się orzeczenie sądu w konkretnej sprawie (badanej po wszczęciu postępowania) wraz z rzeczowym wyjaśnieniem decyzji. Podawany jest w obecności obu stron procesu. Są jednak przypadki, kiedy padają

Przedsiębiorca w sądzie 1Comments

Problem prawny? D.A.S. przychodzi z pomocą

Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej D.A.S. (www.das.pl) działające na polskim rynku od 2000 roku, to synonim łatwego i szybkiego dostępu do usług prawnych. Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej życia prywatnego klienci D.A.S.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź