Kto ustala dochody osób pracujących w budżecie państwa?

Kto ustala dochody osób pracujących w budżecie państwa?

Kwotę zarobku pracowników gospodarki kapitałowej kraju oblicza się na podstawie odrębnych reguł, niż w kwestii standardowych paktów o prace w indywidualnych zakładach pracy.

Scharakteryzowane wypłaty podlegają pod zamiejscowe układy zbiorowe. Gdy danych stowarzyszeń grupowych nie ma, wartość otrzymywanych świadczeń ustala indywidualnie minister do spraw finansów.

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie wynagrodzeń budżetowych określa:

– wysokość wypłaty minimalnej,

– kwoty innych elementów będących częścią wypłaty. Standardowo wartość dodatku nie może stanowić więcej niż 20% podstawy wynagrodzenia i dotyczy szczególnych warunków koniecznych do wykonania obowiązków,

– sumy innych świadczeń, które są przekazywane na bazie długości pracy lub ponadprzeciętnych Wyników. W skład tych sum wchodzą znane w kraju nagrody jubileuszowe i rocznicowe otrzymywane przez pracowników państwowych.

Badania pokazują, iż wynagrodzenia pracobiorców w jednostkach państwowych są znacznie wyższe, niż osób zatrudnionych w niepublicznych zakładach pracy.

Ewelina Uroda
www.biznesgazeta.pl

Previous W jaki sposób kłamcy działają w sieci?
Next Czym jest zasada uprzywilejowania w prawie pracy?

Może to Ci się spodoba

Wynagrodzenie 0 Comments

Wysokość odpraw w Polsce

Odprawy służą po to, aby rekompensować pracownikowi śmierć bliskiej osoby lub utratę pracy. Pracownik ma prawo do odprawy, gdy: – następuje zwolnienie pracownika z zakładu pracy z przyczyn niezależnych od

Wynagrodzenie 0 Comments

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Zazwyczaj o dodatek wyrównawczy starają się zatrudnieni, którzy w konkretnym miesiącu otrzymali mniejsze wynagrodzenie z powodu nieobecności w pracy. Które sytuacje kwalifikują się do świadczenia? Kiedy zatrudniony na prawo do

Ile zarabia samodzielny fryzjer?

Własny salon fryzjerski to bardzo kosztowny biznes. Na początek trzeba wydać minimum 100 tys. zł, aby zaopatrzyć salon w podstawowy sprzęt. Nie można zapominać o wykwalifikowanym personelu, który dla wielu

Wynagrodzenie 0 Comments

Wszystko o wynagrodzeniach w Prokuratorii Generalnej

Najważniejszym zadaniem Prokuratorii Generalnej jest zajmowanie się kwestiami majątkowymi Skarbu Państwa oraz ochrona publicznych pieniędzy. W instytucji tej pracę mają przede wszystkim eksperci branżowi oraz pracownicy dobrze wykształceni. Jak wyglądają

Kodeks pracy 0 Comments

Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Każdy podwładny, wedle obowiązującego polskiego prawa, powinien dostawać honorarium zgodne z godzinami pracy i ilością powierzonych obowiązków. Jego wielkość oraz metoda płatności powinno zostać ustalone w chwili zawierania umowy. Bywają

Wynagrodzenie 0 Comments

Czy kierownik może zmniejszać wynagrodzenie?

Dla większości zatrudnionych ogromną motywacją jest pensja oraz uznaniowe dodatki za właściwe spełnianie powinności. Jednak czasy są coraz trudniejsze i kłopoty finansowe mają również właściciele firm. Czy przełożony może obniżyć

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź