Potrącenia z pensji pracowniczej

Potrącenia z pensji pracowniczej

Każdy pracownik ma prawo do uzyskiwania wynagrodzenia. Powinno być płacone w kwocie zgodnej z wykonywanymi obowiązkami oraz w wyznaczonym terminie. Są jednak przypadki, gdy pracodawca nakłada na zatrudnionego potrącenia. Czy może odjąć je z wynagrodzenia? Jak to zrobić oraz jak się przed tym bronić?

Wypłata należy się każdemu pracownikowi, który właściwie wykonuje swoje powinności, ma do niej pełne prawo. Są jednak sytuacje, w których przedsiębiorca może obarczyć wynagrodzenie pracownika z określonych powodów. Kodeks pracy jasno ustala jakie to powody.

Głównie z wynagrodzenia odciągane są wszystkie ubezpieczenia, ale to żadna nowość. Poza tym można przejąć część honorarium podwładnego z tytuły postanowień egzekucyjnych, alimentacyjnych, kar grzywny, mandatów oraz zaliczek na rzecz zatrudnionego.

W przypadku alimentów pensja może być pomniejszona do 60%. Co więcej pracodawca może odjąć od wynagrodzenia wszystkie wcześniejsze nadpłaty i zaliczki za dni, w których podwładny na przykład zachorował (nie pojawił się w pracy).

Istotne jest, aby pracownik wiedział, jakie zadłużenia na nim ciążą oraz ile w skali miesiąca będzie wynosiło jego pomniejszone wynagrodzenie. Trzeba też uświadomić pracownika, że wobec długów i kredytów u pracodawcy, również może otrzymywać niższe wynagrodzenie.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Gdzie wysłać pracowników na wyjazd integracyjny?
Next Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Może to Ci się spodoba

Wynagrodzenie 0 Comments

Kto sporządza regulamin wynagrodzeń?

Pracodawca ma prawo ustanowić wewnętrzne postanowienia prawne obowiązujące wszystkich pracowników. Jednym z takich pism jest kodeks wynagrodzenia, który zawiera zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikom. Taki regulamin wprowadza się w momencie, kiedy

Wynagrodzenie 0 Comments

Jak nalicza się wynagrodzenie w trakcie urlopu pracownika?

Osoba świadcząca pracę w ramach umowy o pracę jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego, w trakcie którego pobiera pełne wynagrodzenie. Oznacza to, że wykorzystując dni wolne pobiera wynagrodzenie w takiej samej

Kodeks pracy 0 Comments

Czym zajmują się organizacje związkowe?

W polskim prawie pracy interesy pracowników przedstawiane są przez organizacje związkowe. Ponad zakładowa organizacja zawodowa to ogólnokrajowy związek zawodowy, ugrupowanie związków zawodowych lub konfederacja międzyzakładowa. Organizacja związkowa, która pełni funkcję

Kodeks pracy 0 Comments

Co jest naruszeniem zasad dobrego traktowania przy zatrudnieniu?

Kilka lat temu w nowelizacji Kodeksu pracy ustawodawca rozszerzył przepisy dotyczące dyskryminacji oraz wprowadził regulacje, które przewidują sankcje za ich naruszenie. Zachowania pracodawcy, które kwalifikują się, jako naruszenie równego traktowania

Kodeks pracy 0 Comments

Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Ochrona zdrowia i życia jest bardzo istotną dziedziną w firmach zatrudniających pracowników, przez co przedsiębiorca ma dodatkowe zadania. Ponadto jest zobowiązany do finansowania wszystkich kosztów zachowania bezpieczeństwa w firmie. Prawo

Wynagrodzenie 0 Comments

Ile średnio zarabia architekt?

Praca architekta wymaga specjalistycznego wykształcenia (przynajmniej stopień magistra) oraz kilku lat stażu. Jest to zawód trudny, bardzo kreatywny, ale również atrakcyjny pod względem finansowym. Jak wyglądają zarobki architektów w kraju?

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź