Kto zabezpiecza dowody wypadku w pracy?

Kto zabezpiecza dowody wypadku w pracy?

W niejednym miejscu pracy dochodzi do wypadków. Czasem zawini człowiek, innym razem maszyna. Prawo Pracy jasno określa obowiązki wszystkich zaangażowanych w sytuacji wystąpienia takiego incydentu.

Za wypadek w pracy uznaje się nieprzewidziane zdarzenie, którego wynikiem jest naruszenie zdrowia, uraz bądź śmierć poszkodowanego. Mamy tu na myśli incydent podczas:

– wykonywania przez podwładnego obowiązków opisanych w porozumieniu o pracę,

– zgłaszania się do dyspozycji pracodawcy i aktywności na jego rzecz, nawet bez polecenia,

– przemieszczania się na trasie pomiędzy adresem zameldowania podwładnego, a zakładem pracy.

Jeśli wypadek staje się faktem, pracodawca musi:

– zlikwidować stan zagrożenia kolejnym wypadkiem,

– przeprowadzić działania w ramach pierwszej pomocy potrzebującym,

– scharakteryzować przyczynę zaistniałej sytuacji,

– zaostrzyć działania mające na celu zabezpieczenie pracowników przed następnym tego rodzaju zdarzeniem.

W związku z koniecznością zachowania dowodów zdarzenia, właściciel zakładu powinien uchronić teren wypadku przed działaniem osób niepowołanych i uniemożliwić zmianę położenia poszczególnych maszyn.

Określenie przyczyny incydentu jest istotne, zarówno dla pokrzywdzonego w ramach jego odszkodowania i przedsiębiorcy w obszarze możliwości uzyskania zadośćuczynienia od agencji ubezpieczeniowej.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jak serwisować urządzenia fiskalne?
Next Kiedy mówimy o spółce partnerskiej?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Firmy będą musiały wdrożyć u siebie system zgłaszania nieprawidłowości. Termin się zbliża, a odpowiednich regulacji brak

Do 16 grudnia Polska, podobnie jak inne kraje UE, ma czas na zaimplementowanie do krajowego prawa dyrektywy o ochronie sygnalistów w firmach. Polska regulacja nie jest jeszcze gotowa, ale przedsiębiorcy już powinni rozpocząć

Wynagrodzenie 0 Comments

Kogo obowiązuje tajemnica wynagrodzenia za pracę?

Każda umowa o pracę oprócz danych osobowych zawiera wiadomość o wielkości honorarium. Jej wysokość, sposób naliczania oraz forma przekazywania należy do tajemnicy korporacji, a jej przekazywanie grozi surowymi sankcjami oraz

Kodeks pracy 0 Comments

Obowiązki zawodowe a karmienie piersią

Kobieta aktywna zawodowa w ciąży chciałaby wrócić do pracy zaraz po porodzie. Jednak dla dobra dziecka najkorzystniejsze jest karmienie piersią. Jak pogodzić pracę w dużej firmie oraz karmienie dziecka o

Kodeks pracy 0 Comments

Pensja za nierzetelne wykonywanie obowiązków

Rzetelny i odpowiedzialny pracownik powinien wykonywać swoje obowiązki zgodnie z ustaleniami oraz wytycznymi przełożonego. Jeśli zatrudniony nie stara się, zadania spełnia bez zaangażowania i poświęcenia, a wynik czynności nie zadowala

Kodeks pracy 0 Comments

Kiedy nie możemy wykorzystywać doświadczenia z poprzedniej pracy?

Każdy podwładny jest zobowiązany do nieujawniania informacji uzyskanych podczas pracy oraz niewykorzystywania ich dla własnych korzyści. Co grozi za niestosowanie takiego prawa? Owa konieczność do utrzymywania w tajemnicy informacji biznesowych

Kodeks pracy 0 Comments

Kto może przejąć prawa pracownicze?

Każdy zatrudniony ma duży zbiór praw i obowiązków, które powinny być egzekwowane. Jednak w momencie śmierci tracą swoją ważność. Czy ktoś może przejąć zobowiązania służbowego takiego podwładnego? Okazuje się, że

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź