Jaka ulga dotyczy praktyk zawodowych?

Jaka ulga dotyczy praktyk zawodowych?

Pracodawca decydujący się na angażowanie nieletnich w celu otrzymania przez nich doświadczenia zawodowego, musi przestrzegać wszelkie ulgi przysługujące takim osobom. Rząd kraju namawia jednak do tego typu działań dając zwrot kosztów procesu rekrutacji uczniów do pracy.

Podjęcie aktywności zawodowej przez młodocianego, czyli ucznia w wieku 16-18 lat wymaga niezbędnej zgody jego rodziców i zadowalającego stanu zdrowia. Jeśli do zatrudnienia dojdzie działacz gospodarczy może otrzymać zwrot wydatków związanych z aktywnością takiego pracownika w swoim zakładzie pracy.

Aby dostać scharakteryzowaną dotację, pracodawca musi:

– zatrudniać osobę niepełnoletnią,

– spełniać warunki pozwalające zainteresowanemu na otrzymanie praktycznego doświadczenia w zawodzie.

Przekazane środki mogą być wydane na poczet wypłaty wynagrodzenia bądź pokrycia sum składek zdrowotnych i emerytalno-rentowych. Ważne jest, iż dodatkowe środki otrzymają tylko ci biznesmeni, którzy złożą odpowiedni formularz.

Refundacja od ubiegłego roku oscyluje w kwotach:

– w ramach nauki zawodu w oparciu o umowę o pracę to około 8 081 zł dla terminu 3 lat,

– w sytuacji przyuczania do danych czynności jest to około 250 zł za 30 dni.

Z opisanych dodatków najliczniej korzystają miejsca pracy zatrudniające uczestników szkół zawodowych w ramach praktyk trwających tyle samo, co termin nauki w placówce oświaty.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jak zamortyzować samochód wniesiony do kapitału spółki?
Next Zmiana przeznaczenia budynku a odliczenie w ramach ulgi odsetkowej

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Umyślny czy nieumyślny wypadek w pracy? Kto pokryje szkody?

Szkody powstałe podczas pracy z przewinienia poddanego, są obciążone zwrotem ze strony winnego. Jeśli pracobiorca odstąpił powinność z pełna świadomością, musi naprawić powstałe krzywdy w całości. W sytuacji faktycznej szkody

Kodeks pracy 0 Comments

Kto zabezpiecza dowody wypadku w pracy?

W niejednym miejscu pracy dochodzi do wypadków. Czasem zawini człowiek, innym razem maszyna. Prawo Pracy jasno określa obowiązki wszystkich zaangażowanych w sytuacji wystąpienia takiego incydentu. Za wypadek w pracy uznaje

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie są prawa pracownika w zakresie rodzicielstwa?

W dziale ósmym Kodeksu Pracy wyszczególnione zostały prawa pracownic odnoszące się do macierzyństwa. Tytuł działu akcentuje możliwość przyznawania uprawnień wynikających z rodzicielstwa dla osób obojga płci, jednak większość zapisanych w

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post