Jaka ulga dotyczy praktyk zawodowych?

Jaka ulga dotyczy praktyk zawodowych?

Pracodawca decydujący się na angażowanie nieletnich w celu otrzymania przez nich doświadczenia zawodowego, musi przestrzegać wszelkie ulgi przysługujące takim osobom. Rząd kraju namawia jednak do tego typu działań dając zwrot kosztów procesu rekrutacji uczniów do pracy.

Podjęcie aktywności zawodowej przez młodocianego, czyli ucznia w wieku 16-18 lat wymaga niezbędnej zgody jego rodziców i zadowalającego stanu zdrowia. Jeśli do zatrudnienia dojdzie działacz gospodarczy może otrzymać zwrot wydatków związanych z aktywnością takiego pracownika w swoim zakładzie pracy.

Aby dostać scharakteryzowaną dotację, pracodawca musi:

– zatrudniać osobę niepełnoletnią,

– spełniać warunki pozwalające zainteresowanemu na otrzymanie praktycznego doświadczenia w zawodzie.

Przekazane środki mogą być wydane na poczet wypłaty wynagrodzenia bądź pokrycia sum składek zdrowotnych i emerytalno-rentowych. Ważne jest, iż dodatkowe środki otrzymają tylko ci biznesmeni, którzy złożą odpowiedni formularz.

Refundacja od ubiegłego roku oscyluje w kwotach:

– w ramach nauki zawodu w oparciu o umowę o pracę to około 8 081 zł dla terminu 3 lat,

– w sytuacji przyuczania do danych czynności jest to około 250 zł za 30 dni.

Z opisanych dodatków najliczniej korzystają miejsca pracy zatrudniające uczestników szkół zawodowych w ramach praktyk trwających tyle samo, co termin nauki w placówce oświaty.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jak zamortyzować samochód wniesiony do kapitału spółki?
Next Zmiana przeznaczenia budynku a odliczenie w ramach ulgi odsetkowej

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 3 komentarze

Pracownik ochrony – tylko niekarany

Osoby, które chcą sobie dorobić do emerytury pracując w ochronie nie kryją zdziwienia, gdy pracodawca prosi o zaświadczenie o niekaralności. Czy agencja zatrudniająca ochroniarzy ma prawo żądać takich dokumentów? Zaświadczenie

Kodeks pracy 0 Comments

W jaki sposób pracodawcy łamią prawa pracownicze?

Z chwilą podpisania umowy każdy podwładny zobligowany jest do przestrzegania wszystkich założeń w niej umieszczonych oraz spełniania powinności. Jednakże umowę podpisują dwie strony, także na przełożonym ciąży odpowiedzialność, musi przestrzegać

Kodeks pracy 0 Comments

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

W przepisach prawa pracy wyszczególnione są regulacje w zakresie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. Dzięki temu mogą oni brać udział w rynku pracy. Zgodnie z przepisami czas pracy osób niepełnosprawnych nie

Kodeks pracy 0 Comments

Wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży

Zgodnie z normami prawnymi Kodeksu pracy pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w okresie, gdy pracownica jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim, chyba że

Kodeks pracy 0 Comments

Jak długo powinien pracować nieletni pracownik?

W świetle prawa osobą młodocianą jest dziecko, które nie skończyło jeszcze 18. roku życia oraz ma obowiązek nauki. Nieletnim należy się wiele praw i obowiązków związanych z wiekiem. Pracodawców, którzy

Kodeks pracy 0 Comments

Czy inspektor pracy może wystawić mandat?

Kontroler pracy ma za zadanie nadzorować przestrzeganie prawa pracy przez przedsiębiorców. W momencie ich naruszenia ma za zadanie poczynić odpowiednie kroki, co może skutkować nawet mandatem karnym. Kontrolerzy wystawiając mandat

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź