Masz firmę i tracisz etat? Bądź zdrów bo ZUS nie wypłaci zasiłku

Masz firmę i tracisz etat? Bądź zdrów bo ZUS nie wypłaci zasiłku

Jeśli przedsiębiorca oprócz prowadzenia firmy jest też zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie musi uważać na to kiedy zachoruje. Jeżeli będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim w czasie, gdy kończy mu się ubezpieczenie z tytułu pracy na etacie lub zlecenie, wówczas ZUS nie wypłaci mu należnego zasiłku. Dlaczego tak jest?

ZUS tłumaczy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej, zasiłek nie należy się osobom niezdolnym do pracy, które po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego podjęły lub kontynuują działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie tym ubezpieczeniem albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby. Sytuację wyjaśnia specyficzne rozumienie tego zapisu przez urzędników ZUS. Uznają oni, że każdy kto ma zarejestrowaną działalność gospodarczą kontynuuje działalność zarobkową w tej właśnie firmie. Nie ważne, że chory przedsiębiorca nie podejmuje żadnych czynności związanych z prowadzeniem biznesu.

Trzeba tu wspomnieć, że prowadząc działalność gospodarczą i jednocześnie pracując na etacie lub zleceniu, osoba taka nie opłaca z tytułu działalności składek na ubezpieczenie chorobowe, gdyż robi to za niego pracodawca lub zleceniodawca. Zatem w momencie ustania ubezpieczenia ze stosunku pracy lub zlecenia, w myśl interpretacji ZUS, przedsiębiorca pozostaje bez prawa do zasiłku chorobowego.

Co więc ma zrobić chory przedsiębiorca, aby nie pozostać bez środków do życia? Następnego dnia po ustaniu zatrudnienia może zgłosić chęć podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z racji prowadzonej działalności gospodarczej. Należy pamiętać o tym, że w myśl przepisów zasiłek chorobowy należy się przedsiębiorcy po upływie 90 dni, jednak do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy płacenia składek chorobowych m.in. wtedy, jeżeli przerwa w ich opłacaniu nie przekracza 30 dni.

Drugim wyjściem jest zawieszenie działalności gospodarczej na drugi dzień po ustaniu ubezpieczenia pracowniczego.

Jeśli jednak chory nie jest w stanie chodzić po urzędach w czasie zwolnienia, pozostaje mu odwołanie się do sądu. Można się spodziewać, że sąd rozpatrzy sprawę nawet wtedy, gdy odwołanie zostanie złożone po upływie ustawowego terminu. Należy wtedy wykazać, że przedsiębiorca nie wykonywał w czasie choroby żadnych czynności związanych z działalnością gospodarczą. Odwołanie ma szansę spotkać się ze zrozumieniem sądu, na co dowodem może być wyrok wydany przez Sąd Najwyższy, 2 czerwca 2013 r., sygn. akt I UK 13/12. SN. W tym przypadku sąd orzekł, że domniemanie prowadzenia działalności może zostać obalone, a w takim wypadku nie można odebrać przedsiębiorcy prawa do zasiłku.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Nowelizacja Prawa autorskiego korzystna dla pisarzy i tłumaczy
Next Sposób na biznes w rytmie sportowych silników

Może to Ci się spodoba

Odpowiedzialność urzędnika ZUS jako funkcjonariusza publicznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to jeden z urzędów najbardziej narażonych na niską ocenę jakości pracy wystawianą przez społeczeństwo. Wiąże się to z tym, że rozliczenia z ZUS prowadzi bardzo dużą część

Wszystko o zasiłkach chorobowych

Każdy pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę ma prawo do kilku istotnych świadczeń. Wśród nich znajduje się zasiłek chorobowy, który wypłacany jest na podstawie zwolnienia lekarskiego. W jaki sposób

Kiedy pracownik zwróci pracodawcy koszty odbytych szkoleń?

Każdy pracownik, który ma pracę pragnie, aby nieustannie powiększać swoje kwalifikacje, poszerzać umiejętności i ciągle się samodoskonalić. W związku z tym przedsiębiorstwa bardzo często umożliwiają swojej kadrze szkolenia lub kursy

Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Osobom niezdolnym do pracy w wyniku choroby zawodowej należą się świadczenia jednorazowe, krótkoterminowe oraz długoterminowe. Przysługujące świadczenia krótkoterminowe: – zasiłek chorobowy- zrealizowany jest jednorazowo z ubezpieczenia wypadkowego, ma się do

Urlopy 0 Comments

Jak zaplanować pracę dla zastępcy na czas naszego urlopu?

To zrozumiałe, że pracownik, który cały rok sumiennie pracuje, przynajmniej raz do roku potrzebuje dłuższej przerwy i liczy na zasłużony urlop. Zanim jednak rozpoczniemy relaks na wczasach, a praca stanie się

Jak otrzymywać w przyszłości większe emerytury?

Elementem decydującym o wielkości przyszłej emerytury jest zysk osiągnięty z ulokowanych w inwestycjach składek. Jej wartość może wzrosnąć dzięki większemu udziałowi akcji. Jednak inwestując dużą liczbę akcji jednocześnie rośnie ryzyko.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź