Odpowiedzialność urzędnika ZUS jako funkcjonariusza publicznego

Odpowiedzialność urzędnika ZUS jako funkcjonariusza publicznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to jeden z urzędów najbardziej narażonych na niską ocenę jakości pracy wystawianą przez społeczeństwo. Wiąże się to z tym, że rozliczenia z ZUS prowadzi bardzo dużą część Polaków, a ich zasady bynajmniej nie mają charakteru dobrowolnej współpracy. Do tego dochodzi rosnąca liczba osób starających się o ustalenie uprawnień emerytalnych. Czy pracownicy ZUS mogą obawiać się wyciągania konsekwencji prawnych ze strony petentów za niekorzystne decyzje w ich sprawie?

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa w opinii niektórych petentów otwiera im drogę do wyciągania konsekwencji wobec urzędników, którzy ich zdaniem zaniedbali swoje obowiązki w sprawach, które nie zostały rozwiązane zgodnie z intencjami wnioskodawcy.

Czego dotyczy Ustawa OMFP?

Nic bardziej mylnego. Ustawa wprowadza możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności urzędników z racji wykonywania przez nich czynności zawodowych, lecz jest to możliwość zarezerwowana dla organów państwowych takich jak Skarb Państwa. Z tej opcji mogą skorzystać również inne organy, które ponoszą odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek działań lub ich zaniechania prowadzących do rażącego naruszenia prawa przez funkcjonariuszy publicznych.

Na podstawie przepisów ustawy nie można kształtować relacji zachodzącej pomiędzy funkcjonariuszem publicznym, a petentem (poszkodowanym). Petent może kierować swoje pretensje wobec urzędu jako takiego, natomiast funkcjonariusz publiczny jest odpowiedzialny właśnie przed tym urzędem.

Trzeba zauważyć, że dotychczasowa praktyka urzędów i organów upoważnionych do wyciągania konsekwencji wobec funkcjonariuszy publicznych nie wskazuje na chęć ich karania. Nawet, jeśli organ np. Skarb Państwa ponosi konsekwencje z tytułu nienależytego pełnienia obowiązków przez swoich funkcjonariuszy, nie spotyka się przypadków, gdy funkcjonariusz publiczny ponosi konsekwencje finansowe swoje działania lub jego braku.

Przesłanki do ukarania funkcjonariusza publiczengo

Aby funkcjonariusz publiczny poniósł odpowiedzialność materialną, muszą być spełnione przesłanki wymienione w Ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Co istotne, przesłanki muszą być spełnione łącznie. Należą do nich:

  1. na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało wypłacone przez podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa;
  2. rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego;
  3. rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało stwierdzone zgodnie z art. 6. (np. uznanie wydanej decyzji za nieważną).

Petent, który jest niezadowolony z jakości pracy konkretnego urzędnika ZUS, nie ma możliwości złożenia pozwu wobec wskazanego pracownika instytucji. Może natomiast domagać się odszkodowania za zaniechanie bądź przeprowadzone działanie, które nacechowane jest rażącym naruszeniem prawa. Jeśli sąd uzna, że stanowisko poszkodowanego jest uzasadnione i zasądzi wypłatę odszkodowania na jego rzecz, wówczas jest otwarta możliwość do tego, aby to organy wypłacające odszkodowanie wszczęły procedury przewidziane Ustawą o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Nowa porównywarka Komorkomat.pl - test abonamentów bez telefonu
Next Wybory 2015: Przedsiębiorcy wybierają PiS, drugie miejsce zajmuje KORWiN

Może to Ci się spodoba

Kiedy koniec prac nad ustawą umorzeniową?

W związku z kryzysem gospodarczym wielu przedsiębiorców utraciło płynność finansową i nie płaciło składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na masowość zjawiska władze postanowiły pochylić się nad sprawą i

Od kiedy należy nam się zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy to świadczenie należące się osobie odprowadzającej składki zdrowotne po stwierdzeniu kontuzji lub infekcji uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków w pracy. Na prawo do tego typu pieniędzy trzeba jednak zaczekać w

Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Osobom niezdolnym do pracy w wyniku choroby zawodowej należą się świadczenia jednorazowe, krótkoterminowe oraz długoterminowe. Przysługujące świadczenia krótkoterminowe: – zasiłek chorobowy- zrealizowany jest jednorazowo z ubezpieczenia wypadkowego, ma się do

Kiedy przekazywanie emerytury jest wstrzymywane?

Każdy, kto jest w wieku emerytalnym oraz spełnił kilka podstawowych warunków ustawowych, ma prawo pobierać świadczenie emerytalne raz w miesiącu. Są natomiast przypadki, gdy wypłaty mogą zostać zablokowane. Kiedy może

ZUS ZLA. Kiedy trzeba dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy?

Rok 2015 jest pierwszym rokiem, w którym w życie wprowadza się tzw. e-zwolnienia. Na całkowite wdrożenie systemu informatycznego obsługującego przesył zwolnień bezpośrednio z gabinetu lekarskiego do ZUS oraz pracodawcy trzeba

Odszkodowania 0 Comments

Na jakich zasadach przyznaje się ubezpieczenie wypadkowe?

Roboty fizyczne wymagają mnóstwo sprawności i odpowiednich kwalifikacji. Jednak mimo specjalistycznego szkolenia bywają wypadki, które wpływają na kondycję oraz ogólny stan zdrowia. Czy ubezpieczenie wypadkowe przydaje się pokrzywdzonemu pracownikowi? Kto

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź