Odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy

Odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy

Świadczenie każdej pracy niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia czy nawet życia pracownika. Osoby, które uległy wypadkowi w trakcie wykonywania zadań służbowych, mogą liczyć na odszkodowanie. Żmudne dochodzenie roszczeń warto jednak pozostawić specjalistom. Dlaczego?

Osoby, które kiedykolwiek doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywaną pracą doskonale wiedzą, że na pierwsze miejsce wysuwa się troska o zdrowie, nie zaś dochodzenie pieniędzy. Dopiero w okresie późniejszym, gdy wiadomo już, że życiu nic nie zagraża, można zabrać się za sprawy formalne. Podobny schemat ma miejsce wtedy, gdy pracownik traci życie w związku z realizowaniem służbowym zadań – rodzina skupia się na opłakiwaniu zmarłego i zorganizowaniu pogrzebu, nie zaś na dochodzeniu odszkodowania. Ale duży uszczerbek na zdrowiu niejednokrotnie wiąże się z końcem życia zawodowego, zaś śmierć pracownika z obniżeniem poziomu życia najbliższych. I właśnie z tego względu warto skorzystać z pomocy specjalistów zatrudnionych w kancelarii odszkodowawczej.

Postępowanie powypadkowe

Pod pojęciem „wypadek” w ustawodawstwie rozumie się nagłe, nieplanowane i niepożądane zdarzenie, którego następstwem jest uraz. Nie o każdym wypadku można przy tym mówić jako o wypadku zawodowym. Do tej grupy zalicza się między innymi:

  • wypadki przy pracy,

  • wypadki, które zrównuje się z wypadkiem przy pracy,

  • wypadki, które miały miejsce w drodze do pracy i z pracy.

Warto przy tym dodać, że wypadek, który miał miejsce w związku z wykonywaną przez pracownika pracą, pociąga za sobą szereg konsekwencji prawnych. Pracodawca jest zobowiązany nie tylko z dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia, które miało miejsce, ale również ustalić, czy istnieją takie okoliczności, które wyłączają uprawnienie poszkodowanego do wypłaty świadczeń odszkodowawczych. Inaczej mówiąc, chodzi o to, czy pracownik nie uległ wypadkowi z uwagi na swoje niedbalstwo lub zaniechanie przestrzegania zasad bhp. Te elementy mają istotne znaczenie, gdyż wpływają zarówno na fakt wypłaty i jednocześnie na wysokość odszkodowania.

Uległem wypadkowi – co dalej?

Tylko nieliczni pracownicy są świadomi praw, jakie przysługują im, gdy odnieśli uszczerbek na zdrowiu. Gdy ten jest niewielki, część zatrudnionych świadomie rezygnuje z dochodzenia odszkodowania z polisy OC pracodawcy. Problem pojawia się wtedy, gdy odniesiona szkoda jest tak duża, że niezbędne jest podjęcie choćby długiego i kosztownego leczenia. Podobnie jest wówczas, gdy pracownik traci możliwość wykonywania wyuczonego zawodu z uwagi na utratę swoich umiejętności. Dochodzenie odszkodowania w takich wypadkach jest skomplikowane – nie tylko trzeba liczyć się ze żmudnym wypełnianiem dokumentów, ale również z tym, że ubezpieczyciel wypłacić może odszkodowanie w takiej wysokości, która nie tylko nie pozwoli zabezpieczyć przyszłości poszkodowanego, ale również nie wystarczy na bieżące potrzeby związane z leczeniem czy rehabilitacją. Właśnie wówczas warto sięgnąć po pomoc specjalistów.

Dokumentacja a wysokość odszkodowania

Najlepsze kancelarie odszkodowawcze, które walczą w imieniu swoich klientów o maksymalnie wysokie odszkodowanie najczęściej nie pobierają opłat przed uzyskaniem pieniędzy. Taki fakt związany jest z tym, że ich pracownicy doskonale zdają sobie sprawę z położenia osób poszkodowanych, które niejednokrotnie – z dnia na dzień – pozostają bez środków do życia. Wynagrodzeniem fachowców jest najczęściej prowizja i to od wartości uzyskanego odszkodowania. Tak działa choćby Kancelaria Pionier, która na swoim koncie ma kilkadziesiąt sukcesów związanych z wywalczeniem pieniędzy od towarzystw ubezpieczeniowych na rzecz poszkodowanych przy pracy. Co więcej, klient może liczyć nie tylko na zrozumienie, ale również kompleksową obsługę – jego rola sprowadza się wyłącznie do podpisania pełnomocnictwa, złożenia dokumentów i oczekiwania na wynik sprawy.

Śmierć pracownika a zabezpieczenie bytu rodziny

Odrębną grupą spraw, z jakimi często mają do czynienia fachowcy z kancelarii odszkodowawczych jest śmierć pracownika, która jest skutkiem wykonywanych przez niego czynności służbowych. Takie wypadki są złożone, gdyż poza emocjami towarzyszącymi rodzinie zmarłego często pojawia się pytanie o byt najbliższych. Gdy tragicznie ginie jedyny żywiciel rodziny, często pojawia się pytanie, co dalej. W takiej sytuacji pracownicy kancelarii odszkodowawczych starają się wywalczyć maksymalnie wysokie odszkodowanie, które pozwoli na zabezpieczenie bliskich zmarłego. Już wstępna analiza sprawy pozwala fachowcom stwierdzić, czy występować w imieniu klientów będą o zwrot kosztów pochówku zmarłego, rentę, jednorazowe odszkodowanie czy też zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby.

Jak wyglądają formalności?

W zależności od wielkości uszczerbku na zdrowiu poszkodowani występują do ubezpieczyciela z konkretnym żądaniem, które musi być podparte szeregiem dokumentów. Sprawa komplikuje się wówczas, gdy następstwem wypadku była śmierć pracownika. W takiej sytuacji roszczeń mogą dochodzić osoby najbliższe, zaś wysokość przyznanych od ubezpieczyciela środków jest zależna od szeregu czynników, w tym choćby od wieku osoby czy osób, które są uprawnione do otrzymania świadczenia odszkodowawczego. Aby otrzymać sumę pieniędzy, która będzie zabezpieczała przyszłość, najlepiej sprawę powierzyć specjalistom. Warto przy tym pamiętać, że dotyczy to również tych osób, których najbliżsi zginęli przed 3 sierpnia 2008 roku. Zlecenie sprawy profesjonalistom podchodzących do każdej sprawy w sposób indywidualny i rzetelny zapewnia, że wywalczone odszkodowanie będzie w pełni wyczerpywało roszczenia poszkodowanego lub osób najbliższych zmarłego.

Artykuł został opracowany przez Kancelarię Odszkodowawczą Pionier, która służy pomocą w dochodzeniu roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Samodzielny księgowy w Twojej firmie
Next Vasco Traveler – tłumacz, GPS i telefon w jednym

Może to Ci się spodoba

Escape room czyli pomysł na nowoczesny biznes

Nowoczesna forma rozrywki jaką są bez wątpienia pokoje zagadek bije coraz większe rekordy popularności w Polsce i Europie. Z jednej strony łączy w sobie frajdę bycia razem z zabawą w

Dotacje 0 Comments

ZUS może dofinansować wydatki na bezpieczeństwo pracy w firmach. Mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na zwrot 90 proc. kosztów

W ubiegłym roku w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało ponad 88 tys. osób. Choć dbanie o bezpieczeństwo pracy spoczywa na pracodawcy, mniejsze firmy mają problem ze sprostaniem wszystkim wymogom. W ramach programu

Prezes GPW: Pracownicze plany kapitałowe dadzą impuls do rozwoju warszawskiej giełdzie

Napływ kapitału w wysokości od 2 do nawet 6 mld zł w dalszej perspektywie, zwiększone inwestycje i nowy impuls do rozwoju – takie przełożenie na Giełdę Papierów Wartościowych będzie mieć wdrożenie programu pracowniczych

Zasady zatrudniania cudzoziemców

Wiele firm działających na polskim rynku dąży do niwelowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z form optymalizacji wydatków jest poszukiwanie pracowników gotowych do wykonywania pracy za niższe wynagrodzenie niż dotychczasowi.

Przed Wielkanocą rośnie zapotrzebowanie na usługi sprzątające

Okres przedświąteczny i początek wiosny to czas robienia porządków, dlatego rośnie popyt na usługi sprzątające. Poza standardowym zestawem prac przed Wielkanocą zamawiane jest także mycie okien i porządkowanie wnętrz szaf i szafek. Trwająca

Polskie firmy produkcyjne z sukcesem konkurują na zagranicznych rynkach

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne są w większości oparte na polskim kapitale, a zaledwie co dziesiąta firma korzysta z zagranicznego finansowania. Mimo to skutecznie konkurują na międzynarodowych rynkach. Są też otwarte na

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź