Śmierć wspólnika a rozwiązanie spółki jawnej

Śmierć wspólnika a rozwiązanie spółki jawnej

Jedną z przyczyn unieważnienia spółki jawnej jest śmierć jednego z partnerów. Rozwiązanie spółki nie oznacza jednak ustania jej bytu prawnego, ponieważ traci ona go z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.

Zanim nastąpi wykreślenie spółki z rejestru musi mieć miejsce postępowanie likwidacyjne, a po jego zakończeniu likwidatorzy są zobowiązani złożyć wniosek do sądu o wypisanie spółki z rejestru.

Spółka jawna może trwać nadal po śmierci jednego z właścicieli, pod warunkiem, że w umowie spółki jest zapis, który to reguluje.

Kolejnym warunkiem jest ustalenie pozostałych partnerów, że przedsiębiorstwo, pomimo śmierci jednego z nich nadal działa. Postanowienie takie powinno zostać sporządzone na piśmie lub można dokonać zmiany w umowie spółki wprowadzając do niej odpowiedni akapit.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest możliwość ustalenia przez partnerów o wstąpieniu w prawa byłego wspólnika przez jego spadkobierców. Wówczas mogą oni być wspólnikami w spółce jawnej. Jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa zmarłego wspólnika przysługują wszystkim spadkobiercom wspólnie i w tych ramach nie są ustalone szczegółowe postanowienia, spadkobiercy do wykonywania tych praw powinni oddelegować jedną osobę.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Co biznesplan powinien mówić o kadrze pracowniczej?
Next Czego dotyczy trudne pytanie na interview?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Wszystko o kosztach w spółce cywilnej

Jednym z bardziej istotnych zadań każdego przedsiębiorstwa jest zgodne z prawdą przedstawianie kosztów uzyskania przychodu. Okazuje się natomiast, że każda firma ma swoje mechanizmy związane z potwierdzaniem wydatków. W taki

Spółki 0 Comments

Czy obywatel innego kraju może założyć firmę w Polsce?

Zakładanie spółki z obywatelem polskim odbywa się na takich samych wytycznych, co jej utworzenie z obywatelem Unii Europejskiej. Czy zasady te są takie same w przypadku zakładania działalności gospodarczej wraz

Spółki 0 Comments

Jak założyć spółkę jawną?

Spółka jawna to dziś prawdopodobnie najłatwiejsza w zarządzaniu spółka osobowa. W związku z tym pewnie taka duża powszechność zakładania. Zwykle, ma własny kapitał (wkład własny członków spółki oraz profity spływające

Spółki 0 Comments

Czy warto posiadać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zgodnie z przepisami powodem założenia spółki jest posiadanie działalności gospodarczej o dowolnym charakterze. Zwykle działa na podstawie umowy między wspólnikami lub ustalonego wspólnie statutu. To właściciele decydują o metodach załatwiania

Spółki 0 Comments

Kto powinien założyć spółkę partnerską?

Każdy początkujący przedsiębiorca zaciekawiony założeniem spółki ma wiele opcji do wyboru. Wśród nich znajduje się plan rozkręcenia spółki partnerskiej. Trzeba jednak pamiętać o dopełnieniu najważniejszych warunków. Kto powinien prowadzić spółkę

Spółki 0 Comments

Kto przechowuje księgi rachunkowe nieistniejących już firm?

Likwidacja spółki z o.o. jest równoważna z anulowaniem działalności gospodarczej i wykreśleniem jednostki z ewidencji polskich przedsiębiorstw. Ponadto już po faktycznym upadku należy przechowywać księgi i dowody z prowadzonej aktywności.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź