Śmierć wspólnika a rozwiązanie spółki jawnej

Śmierć wspólnika a rozwiązanie spółki jawnej

Jedną z przyczyn unieważnienia spółki jawnej jest śmierć jednego z partnerów. Rozwiązanie spółki nie oznacza jednak ustania jej bytu prawnego, ponieważ traci ona go z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.

Zanim nastąpi wykreślenie spółki z rejestru musi mieć miejsce postępowanie likwidacyjne, a po jego zakończeniu likwidatorzy są zobowiązani złożyć wniosek do sądu o wypisanie spółki z rejestru.

Spółka jawna może trwać nadal po śmierci jednego z właścicieli, pod warunkiem, że w umowie spółki jest zapis, który to reguluje.

Kolejnym warunkiem jest ustalenie pozostałych partnerów, że przedsiębiorstwo, pomimo śmierci jednego z nich nadal działa. Postanowienie takie powinno zostać sporządzone na piśmie lub można dokonać zmiany w umowie spółki wprowadzając do niej odpowiedni akapit.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest możliwość ustalenia przez partnerów o wstąpieniu w prawa byłego wspólnika przez jego spadkobierców. Wówczas mogą oni być wspólnikami w spółce jawnej. Jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa zmarłego wspólnika przysługują wszystkim spadkobiercom wspólnie i w tych ramach nie są ustalone szczegółowe postanowienia, spadkobiercy do wykonywania tych praw powinni oddelegować jedną osobę.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Co biznesplan powinien mówić o kadrze pracowniczej?
Next Czego dotyczy trudne pytanie na interview?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a odwołanie prokurenta

O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością można mówić wiele. Są bardzo popularne w Polsce i chętnie wybierane przez samych przedsiębiorców. Okazuje się jednak, że nie wszystkie kwestie formalne są jasne i

Fiskus ściągnie bieżący VAT od upadłej spółki

Jeżeli wierzytelność z tytułu VAT powstała dopiero po ogłoszeniu upadłości spółki, to naczelnik urzędu skarbowego słusznie wyegzekwował ją z majątku spółki, zamiast zgłosić sędziemu komisarzowi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Spółki 0 Comments

Na jakich zasadach funkcjonują niemieckie spółki cywilne?

Reguły funkcjonowania spółki cywilnej na terenie Niemiec są określone w niemieckim Kodeksie Cywilnym, który podaje, iż jest to podmiot gospodarczy powołany do osiągania wspólnych celów. Wypracowanie misji ma mieć miejsce

Kodeksy 0 Comments

Dobra kondycja finansowa, czy upadłość – oceni sąd

Niewypłacalność to stan, w którym podmiot nie może wywiązywać się na bieżąco ze swoich zobowiązań. Kodeks cywilny nie zawiera definicji niewypłacalności. Ocena, czy taki stan osoby zobowiązanej jest faktem pozostawiona

Spółki 0 Comments

Dlaczego przedsiębiorcy zakładają spółki z o.o.?

W zgodzie z prawem celem otwarcia spółki jest zorganizowanie działalności gospodarczej o dowolnym charakterze. Zwykle funkcjonuje w ramach umowy między członkami lub ustalonego wspólnie statutu. To przedsiębiorcy decydują o strategii

Spółki 0 Comments

Kiedy należy składać sprawozdania?

Prowadzenie instytucji z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z przymusem stworzenia pod koniec roku obrotowego raportu przychodowego. Owy formularz składa się do lokalnego sądu rejonowego. Streszczenie ma za zadanie opisać sytuację

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź