Śmierć wspólnika a rozwiązanie spółki jawnej

Śmierć wspólnika a rozwiązanie spółki jawnej

Jedną z przyczyn unieważnienia spółki jawnej jest śmierć jednego z partnerów. Rozwiązanie spółki nie oznacza jednak ustania jej bytu prawnego, ponieważ traci ona go z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.

Zanim nastąpi wykreślenie spółki z rejestru musi mieć miejsce postępowanie likwidacyjne, a po jego zakończeniu likwidatorzy są zobowiązani złożyć wniosek do sądu o wypisanie spółki z rejestru.

Spółka jawna może trwać nadal po śmierci jednego z właścicieli, pod warunkiem, że w umowie spółki jest zapis, który to reguluje.

Kolejnym warunkiem jest ustalenie pozostałych partnerów, że przedsiębiorstwo, pomimo śmierci jednego z nich nadal działa. Postanowienie takie powinno zostać sporządzone na piśmie lub można dokonać zmiany w umowie spółki wprowadzając do niej odpowiedni akapit.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest możliwość ustalenia przez partnerów o wstąpieniu w prawa byłego wspólnika przez jego spadkobierców. Wówczas mogą oni być wspólnikami w spółce jawnej. Jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa zmarłego wspólnika przysługują wszystkim spadkobiercom wspólnie i w tych ramach nie są ustalone szczegółowe postanowienia, spadkobiercy do wykonywania tych praw powinni oddelegować jedną osobę.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Co biznesplan powinien mówić o kadrze pracowniczej?
Next Czego dotyczy trudne pytanie na interview?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Dyskryminacja kobiet powodem zmian ustawowych

Z badań prowadzonych przez Komisję Europejską wynika, że panie nie są dopuszczane do zarządu dużych firm czy spółek. Zazwyczaj rządy przejmują mężczyźni (stanowią ponad 90%) i to oni podejmują kluczowe

Spółki 0 Comments

Czy polskie ustawy chronią nazwę firmy?

Nazwa spółki niejednokrotnie jest jej pierwszym znakiem rozpoznawczym dla konsumentów. Gdy przedsiębiorstwo wypracuje sobie dobrą opinię, jest ona silnym symbolem przeciw konkurencji. Według Kodeksu Cywilnego pokrzywdzony przedsiębiorca ma prawo żądać

Spółki 0 Comments

Kto powinien założyć spółkę partnerską?

Każdy początkujący przedsiębiorca zaciekawiony założeniem spółki ma wiele opcji do wyboru. Wśród nich znajduje się plan rozkręcenia spółki partnerskiej. Trzeba jednak pamiętać o dopełnieniu najważniejszych warunków. Kto powinien prowadzić spółkę

Spółki 0 Comments

Czym charakteryzuje się spółka komandytowa?

W grupie spółek osobowych ogromnym zainteresowaniem mogą poszczycić się spółki komandytowe, które otwiera się w ramach jednej firmy, składają się z kilku członków, ale nie posiadają osobowości prawnej. Co jeszcze

Spółki 0 Comments

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a odwołanie prokurenta

O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością można mówić wiele. Są bardzo popularne w Polsce i chętnie wybierane przez samych przedsiębiorców. Okazuje się jednak, że nie wszystkie kwestie formalne są jasne i

Spółki 0 Comments

Czym charakteryzuje się spółka komandytowo-akcyjna?

W strukturze spółki komandytowo-akcyjnej występują cechy zarówno spółki osobowej, jak i kapitałowej. Stworzenie takiej spółki jest sprzyjające z perspektywy prawa podatkowego. Ta kategoria spółki należy do osobowych, w której wspólnicy,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź