Śmierć wspólnika a rozwiązanie spółki jawnej

Śmierć wspólnika a rozwiązanie spółki jawnej

Jedną z przyczyn unieważnienia spółki jawnej jest śmierć jednego z partnerów. Rozwiązanie spółki nie oznacza jednak ustania jej bytu prawnego, ponieważ traci ona go z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.

Zanim nastąpi wykreślenie spółki z rejestru musi mieć miejsce postępowanie likwidacyjne, a po jego zakończeniu likwidatorzy są zobowiązani złożyć wniosek do sądu o wypisanie spółki z rejestru.

Spółka jawna może trwać nadal po śmierci jednego z właścicieli, pod warunkiem, że w umowie spółki jest zapis, który to reguluje.

Kolejnym warunkiem jest ustalenie pozostałych partnerów, że przedsiębiorstwo, pomimo śmierci jednego z nich nadal działa. Postanowienie takie powinno zostać sporządzone na piśmie lub można dokonać zmiany w umowie spółki wprowadzając do niej odpowiedni akapit.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest możliwość ustalenia przez partnerów o wstąpieniu w prawa byłego wspólnika przez jego spadkobierców. Wówczas mogą oni być wspólnikami w spółce jawnej. Jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa zmarłego wspólnika przysługują wszystkim spadkobiercom wspólnie i w tych ramach nie są ustalone szczegółowe postanowienia, spadkobiercy do wykonywania tych praw powinni oddelegować jedną osobę.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Co biznesplan powinien mówić o kadrze pracowniczej?
Next Czego dotyczy trudne pytanie na interview?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Zatrudnienie w spółkach cywilnych

Wielokrotnie spółka cywilna zatrudnia pracowników. Nie posiada ona statusu podmiotu prawnego, więc są pewne warunki, do których trzeba się dostosować, by być pracodawcą. Ustawy klarownie opisują, kto może być podmiotem

Spółki 0 Comments

Czym charakteryzuje się spółka komandytowo-akcyjna?

W strukturze spółki komandytowo-akcyjnej występują cechy zarówno spółki osobowej, jak i kapitałowej. Stworzenie takiej spółki jest sprzyjające z perspektywy prawa podatkowego. Ta kategoria spółki należy do osobowych, w której wspólnicy,

Spółki 0 Comments

Kto inwestuje w akcje ukraińskie?

W ubiegłych latach coraz liczniejsza grupa inwestorów skupia się na rynku Ukrainy. Ponad 80% akcjonariuszy ukraińskich to mieszkańcy Unii Europejskiej. Jaką firmę można prowadzić w tym państwie? Zgodnie z Konstytucją

Spółki 0 Comments

Wszystko o kosztach w spółce cywilnej

Jednym z bardziej istotnych zadań każdego przedsiębiorstwa jest zgodne z prawdą przedstawianie kosztów uzyskania przychodu. Okazuje się natomiast, że każda firma ma swoje mechanizmy związane z potwierdzaniem wydatków. W taki

Spółki 0 Comments

Jak założyć spółkę jawną?

Obecnie młody przedsiębiorca, który pragnie założyć własną spółkę ma bardzo duży wybór. Istnieje bowiem kilka typów działalności, z uwzględnieniem branży oraz metod rozliczania. Wśród nich znajduje się spółka jawna, która

Spółki 0 Comments

Czym zajmuje się EZIG?

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) jest to bazująca na prawie europejskim jednostka organizacyjna, której zadaniem jest ułatwienie i wsparcie w gospodarczej współpracy transgranicznej firm i pozostałych podmiotów, które mają siedzibę

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź