Kiedy warto wziąć kredyt obrotowy?

Kiedy warto wziąć kredyt obrotowy?

Młoda, dopiero stawiająca pierwsze kroki na rynku firma często potrzebuje dodatkowych środków na rozwój. Także przedsiębiorstwu z dłuższym stażem może być niezbędny zastrzyk gotówki na sfinansowanie bieżącej działalności czy wdrożenie innowacji. Dla obu dogodnym rozwiązaniem może okazać się kredyt obrotowy.

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza w nowych firmach, boi się kredytów. Jak wynika z publikacji Ministerstwa Gospodarki pt. „Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2015 r.”, udział firm, które w omawianym okresie ponosiły nakłady inwestycyjne, zwiększył się o 6% w stosunku do poprzedniego badanego okresu. Zdecydowana większość firm (aż 2/3) finansuje jednak te inwestycje ze środków własnych. Po 14% badanych przedsiębiorców decydowało się na kredyt lub leasing, a 4% wystąpiło o fundusze unijne.

Czy firma ma szansę na kredyt?

Wielu przedsiębiorców obawia się, że bank odmówi przyznania im kredytu, a czas oczekiwania na jego przyznanie będzie jednocześnie okresem niepewności i zastoju w firmie. Jak jednak wynika z przywołanego raportu Ministerstwa Gospodarki, 80% wniosków o kredyt dla małych i średnich firm rozpatrywanych jest pozytywnie (przy 64% pozytywnych weryfikacji w poprzednim badanym okresie), co stanowi bardzo duży krok naprzód jeśli chodzi o dostępność kredytów dla firm. Na najwięcej problemów zwracają uwagę właściciele nowych podmiotów, bo choć i w stosunku do świeżych przedsiębiorstw podejście banków się zmienia, „kredyty na start” nie są jeszcze standardem. Nie bez znaczenia jest także oczywiście zdolność kredytowa, która jest najczęstszą przyczyną wydania przez bank decyzji odmownej (ponad połowa przypadków). Innym problemem jest brak historii w danym banku – stary klient danej instytucji może często liczyć na dogodniejsze warunki, niż nowy.

Również do nowych firm potrzebujących środków na rozwój, inwestycje czy podtrzymanie działalności w najtrudniejszym okresie skierowane są oferty kredytowe, trzeba je jednak poszukać wśród dostępnych na rynku możliwości. Jedną z takich opcji jest Kredyt Fair w Idea Banku, charakteryzujący się uproszczonym procesem kredytowym (wszystkie czynności można przeprowadzić online). Atrakcyjne oprocentowanie wynosi jedynie 4,99% i dostępne jest dla nowych klientów banku (pod warunkiem generowania na rachunku odpowiednich obrotów). Kredyt udzielany jest firmom istniejącym na rynku od min. pół roku, a fundusze na inwestycje (do 50 tys. zł) dostępne są niemal natychmiast po pozytywnej weryfikacji wniosku.

Kredyt obrotowy – atuty

Czym charakteryzuje się ten szczególny rodzaj kredytu zwany obrotowym? Firmy regularnie ponoszą różne wydatki związane z bieżącą działalnością, a niekiedy chcą (czy wręcz powinny) zainwestować w nowocześniejszy sprzęt, poszerzenie działalności czy rozmaite innowacje. Środki mogą być wykorzystane na zakup większej ilości surowców, towarów, maszyn, a także na spłatę zobowiązań firmy. Szczególnie problematyczna okazuje się sytuacja, gdy pojawia się okazja do korzystnej inwestycji bądź firma musi szybko zakupić sprzęt lub towar, a brakuje jej środków własnych – np. z powodu opóźnień w płatnościach kontrahentów czy z rozmaitych innych przyczyn. Środki na zakup nowego sprzętu czy materiałów mogą przełożyć się na pozyskanie intratnego zlecenia, do którego zostaną wykorzystane. Wówczas firmę może uratować kredyt obrotowy. Jest to kredyt przeznaczony właśnie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują środków finansowych na bieżącą działalność. Taka pożyczka w rachunku firmowym może mieć formę kredytu odnawialnego lub nieodnawialnego. Nie ma żadnego wyszczególnionego celu – mogą więc to być środki wykorzystywane na różne potrzeby związane z funkcjonowaniem firmy. Ta elastyczność jest jednym z głównych atutów kredytów obrotowych. Kolejnym z nich jest możliwość szybkiego dostępu do środków, ponieważ znajdują się one na rachunku bieżącym. Długość okresu kredytowania jest elastyczna, choć zwykle są do kredyty krótkoterminowe, od 1 do 5 lat. Najczęściej przedsiębiorcy decydują się na kredyt roczny. Kredyt ten jest stosunkowo łatwy do uzyskania (w porównaniu np. z kredytami na start czy hipotecznymi), a wysokość przyznawanych środków jest zwykle całkowicie zadowalająca dla firmy z sektora MŚP. Kolejną zaletą jest nieskomplikowana procedura udzielenia kredytu obrotowego – tym bardziej, że dla przedsiębiorców liczy się szczególnie krótki czas oczekiwania na decyzję oraz minimum niezbędnych do przedstawienia w banku dokumentów.

Kredyt obrotowy w rachunku to dobre rozwiązanie dla firmy potrzebującej szybkiego zastrzyku finansowego. Warto go rozważyć, gdy tylko zauważymy pierwsze symptomy utraty płynności bądź gdy nasza młoda firma potrzebuje dodatkowych środków na rozwój. Kredyt obrotowy niewątpliwie wspomoże zarządzanie finansami firmowymi. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że należy go spłacić zgodnie z warunkami – tak, jak każde inne zobowiązanie.

Previous Służebność przesyłu - co może zyskać właściciel gruntów?
Next Ubezpieczenie assistance za granicą to nie luksus, tylko przezorność

Może to Ci się spodoba

Jaki pomysł na małopolską gospodarkę ma Metropolia Krakowska?

Czym jest “Metropolia Krakowska 2030”? “Metropolia Krakowska 2030” to nazwa strategii ponadlokalnej przyjętej w grudniu 2021 roku, przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.  To dokument wyznaczający cele współpracy między Krakowem a sąsiadującymi

Wartość eksportu polskiej żywności przekroczy w tym roku 25 mld zł

Polska żywność cieszy się coraz większym uznaniem na zagranicznych rynkach – nie tylko w Europie, lecz także na całym świecie. Według ministra rolnictwa tegoroczna wartość eksportu w tym sektorze przekroczy 25 mld złotych.

Polskie start-upy na celowniku inwestorów

Dzięki współpracy z inwestorem start-up dostaje zwykle nie tylko kapitał na rozwój, lecz także wsparcie merytoryczne i know-how, do którego na co dzień nie ma dostępu. Korzyścią po stronie inwestora jest z kolei stopa zwrotu

Profesjonalne tłumaczenie stron internetowych

Prowadzenie firmy wymaga obecnie stosowania nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym można dynamicznie rozwijać swoją działalność i na wielu płaszczyznach starać się o zdobycie klienta. Jeśli chodzi o te rozwiązania jakie obecnie

Firmy inwestują w pracownicze programy emerytalne

Choć pracownicze programy emerytalne nakładają na pracodawców konieczność opłacania wyższej składki za pracownika niż pozostające wciąż sferze planów pracownicze plany kapitałowe, wiele firm decyduje się na ich założenie. Działają one

80 proc. polskich firm ma problem z przeterminowanymi płatnościami

Nawet 80 proc. przedsiębiorców ma problemy z terminowym odzyskaniem należności od swoich kontrahentów. Niewiele ponad połowa firm sprawdza jednak swoich partnerów przed nawiązaniem współpracy. Choć czas oczekiwania na płatność jest coraz

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź