Warunki i terminy zwrotu VAT

Warunki i terminy zwrotu VAT

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług, doliczany do wartości netto zakupionych dóbr jest opłacany przez ich końcowego odbiorcę. Producenci oraz handlowcy będący czynnymi podatnikami VAT, co prawda opłacają faktury za nabyte towary i usługi w cenie brutto, lecz podatek VAT od dokonanych przez nich zakupów umniejsza ich zobowiązania wobec fiskusa powstałe z tytułu tego podatku od sprzedaży.

Ogólnie rzecz biorąc, sprzedawca odprowadza do urzędu skarbowego podatek VAT od sprzedaży określonego towaru lub usługi, który zapłacił ostateczny konsument. Jednak zasada rozliczania się z organem podatkowym z tytułu VAT polega na zestawieniu z jednej strony podatku należnego VAT (od sprzedaży), a z drugiej strony podatku naliczonego VAT (od zakupu), różnica pomiędzy tymi dwoma wielkościami jest kwotą, którą trzeba rozliczyć z fiskusem.

Gdy podatek VAT od sprzedaży jest wyższy niż VAT od zakupionego towaru, wówczas sprawa jest oczywista. Umniejszoną o VAT naliczony kwotę, przedsiębiorca przesyła na konto urzędu skarbowego.

W sytuacji, gdy VAT naliczony jest wyższy od VAT-u należnego przedsiębiorca ma dwie opcje do wyboru. Pierwsza to odliczenie podatku naliczonego do wysokości podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym i odpisywanie reszty VAT-u naliczonego w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Druga droga to wystąpienie do urzędu skarbowego o zwrot podatku naliczonego. Standardowo fiskus dokonuje zwrotu w terminie 60 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D. Wniosek zawarty jest w samej deklaracji, nie trzeba załączać żadnych dodatkowych druków i pism.

W przypadku, gdy firma chce odzyskać kwotę naliczonego podatku wcześniej, w terminie 25 dni od daty złożenia deklaracji, wówczas musi ona złożyć wniosek na druku VAT-ZT. Warunkiem skorzystania z wcześniejszego terminu zwrotu VAT są opłacenie wszystkich faktur „zakupowych” oraz uregulowane decyzje celne i deklaracje importowe.

Jeśli firma nie dokonała w danym okresie rozliczeniowym ani jednej transakcji sprzedaży, wówczas urząd skarbowy zastosuje wydłużony termin zwrotu podatku naliczonego. Wyniesie on 180 dni. Jeśli przedsiębiorca wystąpi o skrócenie tego terminu do standardowych 60 dni, wówczas musi przedstawić fiskusowi zabezpieczenie majątkowe. Dopuszczalne formy zabezpieczenia to forma:

 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 • poręczenia banku,
 • weksla z poręczeniem wekslowym banku,
 • czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,
 • papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej,
 • weksla – jeżeli dotyczy zwrotu podatku w wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 1.000 euro.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Zaliczka czy zadatek. Zabezpiecz się przed nierzetelnym wykonaniem umowy
Next Zasiłek macierzyński 17,77zł. Niemożliwe? A jednak!

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Od 15 lutego urzędnicy sami przygotują nasze zeznania podatkowe

Blisko połowa Polaków rozliczy się w tym roku z fiskusem za pomocą maksymalnie dwóch kliknięć. Osoby składające PIT-37 i PIT-38 będą mogły skorzystać z gotowego formularza. Urzędnik skarbowy wypełni je za podatnika. W każdej

Podatki 0 Comments

Rok wyborczy będzie sprzyjać rozdawnictwu. W 2022 roku nowe „prezenty” od rządu kosztowały podatników ponad 57 mld zł

57,6 mld zł – tyle, według wyliczeń Warsaw Enterprise Institute, były w sumie warte nowe świadczenia socjalne, dopłaty, ulgi podatkowe i inne „prezenty”, które rząd ufundował Polakom w 2022 roku. Do prowadzonych od

Podatki 0 Comments

Jak zmieniła się ustawa o podatku akcyzowym?

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Polska zmuszona była wdrożyć modyfikacje w ustawie o podatku akcyzowym po upływie okresu przejściowego. Dlatego też 1 listopada tego roku wprowadzono w życie nowe, zmienione przepisy.

Kto musi kupić nową kasę fiskalną?

Od 1 października 2013 roku będą obowiązywać nowe reguły drukowania paragonów fiskalnych. Otóż takie potwierdzenie będzie musiało mieć obowiązkowo określenie „paragon fiskalny”, charakteryzować naliczane rabaty oraz mieć numer NIP nabywcy,

Podatki 0 Comments

Odliczenie VAT – odpowiedzialność podatnika za nieuczciwych kontrahentów

Odliczenie podatku VAT od faktur zakupowych to standardowa, wynikająca z przepisów prawa procedura, z której korzystają przedsiębiorcy będący podatnikami VAT. Wydawałoby się, że to czynność całkowicie „bezpieczna” i niepodważalna przez

Jakie nowości w metodzie kasowej?

W styczniu ubiegłego roku wdrożono poważne zmiany w metodzie kasowej. Przede wszystkim zlikwidowano termin 3 miesięcy, po zakończeniu których przedsiębiorca był zmuszony opłacić podatek VAT mimo, że kontrahent nie przekazał

1 Comment

 1. Marcel
  02 sierpnia, 23:07 Reply
  Ten termin gdy firma chce odzyskać kwotę naliczonego podatku wcześniej to sztywne 60 dni czy też 2 miesiące? Kiedyś w rozmowie ze znajomym słyszałem tą drugą opcję.

Zostaw odpowiedź