Warunki i terminy zwrotu VAT

Warunki i terminy zwrotu VAT

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług, doliczany do wartości netto zakupionych dóbr jest opłacany przez ich końcowego odbiorcę. Producenci oraz handlowcy będący czynnymi podatnikami VAT, co prawda opłacają faktury za nabyte towary i usługi w cenie brutto, lecz podatek VAT od dokonanych przez nich zakupów umniejsza ich zobowiązania wobec fiskusa powstałe z tytułu tego podatku od sprzedaży.

Ogólnie rzecz biorąc, sprzedawca odprowadza do urzędu skarbowego podatek VAT od sprzedaży określonego towaru lub usługi, który zapłacił ostateczny konsument. Jednak zasada rozliczania się z organem podatkowym z tytułu VAT polega na zestawieniu z jednej strony podatku należnego VAT (od sprzedaży), a z drugiej strony podatku naliczonego VAT (od zakupu), różnica pomiędzy tymi dwoma wielkościami jest kwotą, którą trzeba rozliczyć z fiskusem.

Gdy podatek VAT od sprzedaży jest wyższy niż VAT od zakupionego towaru, wówczas sprawa jest oczywista. Umniejszoną o VAT naliczony kwotę, przedsiębiorca przesyła na konto urzędu skarbowego.

W sytuacji, gdy VAT naliczony jest wyższy od VAT-u należnego przedsiębiorca ma dwie opcje do wyboru. Pierwsza to odliczenie podatku naliczonego do wysokości podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym i odpisywanie reszty VAT-u naliczonego w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Druga droga to wystąpienie do urzędu skarbowego o zwrot podatku naliczonego. Standardowo fiskus dokonuje zwrotu w terminie 60 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D. Wniosek zawarty jest w samej deklaracji, nie trzeba załączać żadnych dodatkowych druków i pism.

W przypadku, gdy firma chce odzyskać kwotę naliczonego podatku wcześniej, w terminie 25 dni od daty złożenia deklaracji, wówczas musi ona złożyć wniosek na druku VAT-ZT. Warunkiem skorzystania z wcześniejszego terminu zwrotu VAT są opłacenie wszystkich faktur „zakupowych” oraz uregulowane decyzje celne i deklaracje importowe.

Jeśli firma nie dokonała w danym okresie rozliczeniowym ani jednej transakcji sprzedaży, wówczas urząd skarbowy zastosuje wydłużony termin zwrotu podatku naliczonego. Wyniesie on 180 dni. Jeśli przedsiębiorca wystąpi o skrócenie tego terminu do standardowych 60 dni, wówczas musi przedstawić fiskusowi zabezpieczenie majątkowe. Dopuszczalne formy zabezpieczenia to forma:

 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 • poręczenia banku,
 • weksla z poręczeniem wekslowym banku,
 • czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,
 • papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej,
 • weksla – jeżeli dotyczy zwrotu podatku w wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 1.000 euro.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Zaliczka czy zadatek. Zabezpiecz się przed nierzetelnym wykonaniem umowy
Next Zasiłek macierzyński 17,77zł. Niemożliwe? A jednak!

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Czynności sprawdzające organów podatkowych mają ograniczyć ukrywanie dochodów przez osoby fizyczne

Czynności sprawdzające w zakresie dochodów nieujawnionych mają się przyczynić do zwalczania problemu ukrywania i nieopodatkowywania dochodów przez osoby fizyczne. Takie narzędzie umożliwia badanie stanu majątkowego podatnika bez wszczynania oficjalnych postępowań podatkowych. Czynności sprawdzające

Podatki 0 Comments

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych od kwietnia 2013 roku

Od kwietnia bieżącego roku zostało wprowadzone nowe rozporządzanie dotyczące kas fiskalnych. Dotyczy ono sposobu prowadzenia ewidencji kas oraz warunków ich serwisowania. Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, podatnik musi złożyć do odpowiedniego

Podatki 0 Comments

System podatkowy w Polsce trzeba zacząć budować od nowa

W Polsce mamy patchworkowe prawo podatkowe – na już istniejące regulacje są nakładane kolejne, często sprzeczne ze sobą – mówią przedstawiciele Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Problemem są częste zmiany przepisów,

1 Comment

 1. Marcel
  02 sierpnia, 23:07 Reply
  Ten termin gdy firma chce odzyskać kwotę naliczonego podatku wcześniej to sztywne 60 dni czy też 2 miesiące? Kiedyś w rozmowie ze znajomym słyszałem tą drugą opcję.

Zostaw odpowiedź