Warunki i terminy zwrotu VAT

Warunki i terminy zwrotu VAT

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług, doliczany do wartości netto zakupionych dóbr jest opłacany przez ich końcowego odbiorcę. Producenci oraz handlowcy będący czynnymi podatnikami VAT, co prawda opłacają faktury za nabyte towary i usługi w cenie brutto, lecz podatek VAT od dokonanych przez nich zakupów umniejsza ich zobowiązania wobec fiskusa powstałe z tytułu tego podatku od sprzedaży.

Ogólnie rzecz biorąc, sprzedawca odprowadza do urzędu skarbowego podatek VAT od sprzedaży określonego towaru lub usługi, który zapłacił ostateczny konsument. Jednak zasada rozliczania się z organem podatkowym z tytułu VAT polega na zestawieniu z jednej strony podatku należnego VAT (od sprzedaży), a z drugiej strony podatku naliczonego VAT (od zakupu), różnica pomiędzy tymi dwoma wielkościami jest kwotą, którą trzeba rozliczyć z fiskusem.

Gdy podatek VAT od sprzedaży jest wyższy niż VAT od zakupionego towaru, wówczas sprawa jest oczywista. Umniejszoną o VAT naliczony kwotę, przedsiębiorca przesyła na konto urzędu skarbowego.

W sytuacji, gdy VAT naliczony jest wyższy od VAT-u należnego przedsiębiorca ma dwie opcje do wyboru. Pierwsza to odliczenie podatku naliczonego do wysokości podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym i odpisywanie reszty VAT-u naliczonego w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Druga droga to wystąpienie do urzędu skarbowego o zwrot podatku naliczonego. Standardowo fiskus dokonuje zwrotu w terminie 60 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D. Wniosek zawarty jest w samej deklaracji, nie trzeba załączać żadnych dodatkowych druków i pism.

W przypadku, gdy firma chce odzyskać kwotę naliczonego podatku wcześniej, w terminie 25 dni od daty złożenia deklaracji, wówczas musi ona złożyć wniosek na druku VAT-ZT. Warunkiem skorzystania z wcześniejszego terminu zwrotu VAT są opłacenie wszystkich faktur „zakupowych” oraz uregulowane decyzje celne i deklaracje importowe.

Jeśli firma nie dokonała w danym okresie rozliczeniowym ani jednej transakcji sprzedaży, wówczas urząd skarbowy zastosuje wydłużony termin zwrotu podatku naliczonego. Wyniesie on 180 dni. Jeśli przedsiębiorca wystąpi o skrócenie tego terminu do standardowych 60 dni, wówczas musi przedstawić fiskusowi zabezpieczenie majątkowe. Dopuszczalne formy zabezpieczenia to forma:

 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 • poręczenia banku,
 • weksla z poręczeniem wekslowym banku,
 • czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,
 • papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej,
 • weksla – jeżeli dotyczy zwrotu podatku w wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 1.000 euro.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Zaliczka czy zadatek. Zabezpiecz się przed nierzetelnym wykonaniem umowy
Next Zasiłek macierzyński 17,77zł. Niemożliwe? A jednak!

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Utrudnianie kontroli skarbowej może słono kosztować

Nie jest zakazane prawnie nieokazanie w danym momencie ksiąg (nie ustawiczne) ani zażądanie od urzędników, by określili, których dokumentów potrzebują i w jakim terminie. Podobnie – sama tylko zamiana pomieszczeń

Kiedy możemy uzyskać zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych?

Nabywając towary budowlane, przed uzyskaniem zgody na rozpoczęcie procesów budowlanych, możemy uzyskać zwrot części ich wartości. Ważne, by w dniu wysyłania takiej prośby, mieć już takowe zezwolenie. Zwrot nie dotyczy

Podatki 0 Comments

Rewolucyjne zmiany w podatkach dla przedsiębiorców

Styczniowe zmiany w podatku CIT to duża rewolucja dla przedsiębiorców. Nowe przepisy ograniczają m.in. możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, m.in. doradcze. Zmiana ta budzi także wątpliwości interpretacyjne,

Podatki 0 Comments

Od 15 lutego urzędnicy sami przygotują nasze zeznania podatkowe

Blisko połowa Polaków rozliczy się w tym roku z fiskusem za pomocą maksymalnie dwóch kliknięć. Osoby składające PIT-37 i PIT-38 będą mogły skorzystać z gotowego formularza. Urzędnik skarbowy wypełni je za podatnika. W każdej

Podatki 0 Comments

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT utrudni wyprowadzanie zysków

27 października 2015r. Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym PIT i CIT, która utrudni firmom powiązanym wyprowadzanie zysków za granicę.  Wg zmienionych ustaw przedsiębiorstwa, których koszty lub przychody przekroczą

Podatki 0 Comments

Podatki przedsiębiorców – zmiany 2015

Ten rok obfituje w nowelizacje ustaw dotyczących podatków. Głównym celem zmian było wprowadzenie ułatwień dla biznesu, ale również uszczelnienie systemu podatkowego. Jak wpłynął wprowadzone zmiany na finanse firmy? Podatek od

1 Comment

 1. Marcel
  02 sierpnia, 23:07 Reply
  Ten termin gdy firma chce odzyskać kwotę naliczonego podatku wcześniej to sztywne 60 dni czy też 2 miesiące? Kiedyś w rozmowie ze znajomym słyszałem tą drugą opcję.

Zostaw odpowiedź