Jaki jest skutek nagany z wpisem do akt pracownika?

Jaki jest skutek nagany z wpisem do akt pracownika?

Kodeks pracy zwiera katalog kar, które pracodawca może zastosować wobec pracownika za łamanie porządku w miejscu zatrudnienia. Jakie uprawnienia ma pracownik, który otrzymał naganę z wpisaniem do akt, ale sądzi, że jest ona niesprawiedliwa i nie zgadza się z jej uzasadnieniem?

Pracodawca może ukarać pracownika karą porządkową, gdy pracownik dokonał uchybienia obejmującego ten zakres odpowiedzialności. Upomnienie oraz nagana należą do najmniej restrykcyjnych form kary i ich zastosowanie jest zależna od samodzielnej decyzji pracodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca ma obowiązek równego traktowania wszystkich zatrudnionych. W przypadku udzielenia pracownikowi nagany pisemnej z wpisem do akt pracodawca ma obowiązek powiadomienia go o tym na piśmie wraz z wytłumaczeniem jej zastosowania.

Według norm pranych kara porządkowa nie może być dokonywana po upływie dwóch tygodni od otrzymania przez pracownika informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od daty popełnienia go. Wymogiem realizacji kary jest uprzednie wysłuchanie pracownika.

Pracownik, który nie zgadza się z zastosowaniem wobec niego kary porządkowej może odwołać się od decyzji zatrudniającego w terminie 7 dni od chwili poinformowania go o ukaraniu. Pracodawca analizujący odwołanie może je uwzględnić lub odrzucić.

Na podstawie regulacji Kodeksu pracy po roku rzetelnie wykonywanej pracy odpis zawiadomienia o ukaraniu jest usuwany z akt osobowych zatrudnionego a karę uważa się za niebyłą.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie są istotne elementy biznesplanu?
Next Kiedy można przesunąć urlop wypoczynkowy?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Kto zabezpiecza dowody wypadku w pracy?

W niejednym miejscu pracy dochodzi do wypadków. Czasem zawini człowiek, innym razem maszyna. Prawo Pracy jasno określa obowiązki wszystkich zaangażowanych w sytuacji wystąpienia takiego incydentu. Za wypadek w pracy uznaje

Kodeks pracy 0 Comments

Czym jest ryzyko zawodowe?

Każdy zatrudniający pracowników przedsiębiorca musi prowadzić analizy ryzyka zawodowego oraz wyniki przekazywać podwładnym. Jest to działanie obowiązkowe i prowadzące do minimalizowania wypadków oraz tragicznych zdarzeń podczas wypełniania powinności zawodowych. Ryzyko

Kodeks pracy 0 Comments

Kto odpowiada za mobbing w miejscu pracy?

Definicja mobbingu została ujęta w Kodeksie Pracy, a przedsiębiorca niestosujący się do scharakteryzowanych norm jest zobligowany do poniesienia odpowiedzialności karnej. Mobbing określa długotrwałe nękanie pracobiorcy i budowania w nim poczucia

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post