Jaki jest skutek nagany z wpisem do akt pracownika?

Jaki jest skutek nagany z wpisem do akt pracownika?

Kodeks pracy zwiera katalog kar, które pracodawca może zastosować wobec pracownika za łamanie porządku w miejscu zatrudnienia. Jakie uprawnienia ma pracownik, który otrzymał naganę z wpisaniem do akt, ale sądzi, że jest ona niesprawiedliwa i nie zgadza się z jej uzasadnieniem?

Pracodawca może ukarać pracownika karą porządkową, gdy pracownik dokonał uchybienia obejmującego ten zakres odpowiedzialności. Upomnienie oraz nagana należą do najmniej restrykcyjnych form kary i ich zastosowanie jest zależna od samodzielnej decyzji pracodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca ma obowiązek równego traktowania wszystkich zatrudnionych. W przypadku udzielenia pracownikowi nagany pisemnej z wpisem do akt pracodawca ma obowiązek powiadomienia go o tym na piśmie wraz z wytłumaczeniem jej zastosowania.

Według norm pranych kara porządkowa nie może być dokonywana po upływie dwóch tygodni od otrzymania przez pracownika informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od daty popełnienia go. Wymogiem realizacji kary jest uprzednie wysłuchanie pracownika.

Pracownik, który nie zgadza się z zastosowaniem wobec niego kary porządkowej może odwołać się od decyzji zatrudniającego w terminie 7 dni od chwili poinformowania go o ukaraniu. Pracodawca analizujący odwołanie może je uwzględnić lub odrzucić.

Na podstawie regulacji Kodeksu pracy po roku rzetelnie wykonywanej pracy odpis zawiadomienia o ukaraniu jest usuwany z akt osobowych zatrudnionego a karę uważa się za niebyłą.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie są istotne elementy biznesplanu?
Next Kiedy można przesunąć urlop wypoczynkowy?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Zmiana formy pracy w trakcie zatrudnienia

Telepraca jest to odmiana wykonywania pracy, która może realizować się poza obszarem zakładu pracy. Jest to również forma, która wykorzystuje urządzenia komunikacji elektronicznej do kontrolowania wyników pracy zatrudnionego. Zasady wprowadzenia

Kodeks pracy 0 Comments

Jaka ulga dotyczy praktyk zawodowych?

Pracodawca decydujący się na angażowanie nieletnich w celu otrzymania przez nich doświadczenia zawodowego, musi przestrzegać wszelkie ulgi przysługujące takim osobom. Rząd kraju namawia jednak do tego typu działań dając zwrot

Kodeks pracy 0 Comments

Branża IT zatrudnia na kontraktach – na czym to polega?

Kodeks Pracy reguluje możliwości i sposoby zatrudniania pracowników, uściśla rodzaje umów. Sam sposób zatrudnienia uzależniony jest od pracodawcy i samego kandydata na dany etat. Oczywiście niezmiernie ważny jest sposób pracy,

Kodeks pracy 4 komentarze

Czy ciężarna pracownica ma jakieś przywileje?

Według obowiązujących przepisów nie istnieją ograniczenia zawodowe dla kobiet w ciąży. Z pewnością obowiązki muszą} zostać dobrane do predyspozycji fizycznych oraz zaleceń lekarza. Czy ciężarna pracownica może oczekiwać na ewentualne

Kodeks pracy 0 Comments

Dochodzenie odszkodowania przez dyskryminowanego pracownika

Normy prawa pracy surowo definiują konsekwencje za naruszanie obowiązku równego traktowania pracowników oraz osób ubiegających się o podjęcie pracy. Osoby, wobec których pracodawca dopuścił się dyskryminacji mają prawo do żądania

Kodeks pracy 0 Comments

Sprawiedliwość to podstawa działania pracodawcy

Każdy przełożony musi stosować się do przepisów umieszczonych w Kodeksie Pracy. Wśród nich jest dobre traktowanie każdego pracownika oraz tolerancje i równouprawnienie. Są to fundamentalne zasady konieczne do zachowania odpowiednich

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź