Wypowiedzenie umowy o pracę, a okres wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę, a okres wypowiedzenia

Jeżeli zawarłeś umowę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie możesz jej jednostronnie wypowiedzieć przed upływem wyznaczonego terminu. Już wkrótce to ograniczenie ma zniknąć z polskiego prawa za sprawą kolejnej nowelizacji Kodeksu pracy. Umowę zawartą na czas określony, krótszy niż 6 miesięcy będzie można rozwiązać za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

Kiedy obowiązuje okres wypowiedzenia umowy?

Okres wypowiedzenia to czas, w którym strony umowy o pracę pozostają w stosunku pracy, od momentu złożenia wypowiedzenia, aż do chwili rozwiązania umowy. Zachowanie okresu wypowiedzenia, w przypadku rozwiązania umowy przez oświadczenie jednej ze stron, jest obowiązkiem zarówno pracodawcy, jak i pracownika (art. 30, §1, pkt 2 kp). Takiej konieczności nie ma, gdy rozwiązanie umowy o pracę następuje na mocy porozumienia stron (wówczas długość wypowiedzenia zależy od wspólnych ustaleń stron) oraz w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (prawo ogranicza możliwość rozwiązywania w ten sposób umów do przypadków określonych w art. 52-55 kp).

Okres wypowiedzenia jest przewidziany dla umów zawartych na okres próbny, na czas zastępstwa, umów na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy (pod warunkiem, że w umowie zawarta jest klauzula o możliwości wcześniejszego jej rozwiązania) oraz umów na czas nieokreślony.

Nadchodzą zmiany w długości okresów wypowiedzenia

W obecnym stanie prawnym najlepsze warunki, pod względem długości okresu wypowiedzenia, przysługują pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony. Jeżeli pracodawca poinformuje ich o zamiarze rozwiązania umowy to czas, w którym pozostaną nadal w stosunku pracy wyniesie odpowiednio:

  • 2 tygodnie – jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – jeżeli pracownik zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – jeżeli pracownik zatrudniony był co najmniej 3 lata.

Na takie przywileje nie mogą liczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy zawartej na zastępstwo (tu okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze). W gorszej sytuacji są też pracownicy,  którzy podjęli pracę na podstawie umowy zawartej na czas określony. W tym przypadku, o ile umowa zawarta na jest na czas dłuższy niż pół roku, a przy tym w umowie zawarta jest klauzula o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Jeszcze w 2015 roku planowane jest wprowadzenie kolejnej zmiany Kodeksu pracy, dzięki której okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony będzie uzależniony od czasu przepracowanego u danego pracodawcy i zrównany z długością okresu wypowiedzenia obowiązującego w przypadku umowy na czas nieokreślony.

Od kiedy zaczyna się i kiedy ma koniec okres wypowiedzenia

W przypadku dwutygodniowych okresów wypowiedzenia, wypowiedzenie zaczyna się w niedzielę, a kończy w sobotę, po upływie 14 dni. Zatem, jeśli wypowiedzenie zostanie złożone np. w środę, to jego bieg zaczyna się od następującej po tym dniu niedzieli i kończy sobotę, po upływie dwóch tygodni.

Jedno- i trzymiesieczne okresy wypowiedzenia zawsze zaczynają się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone i kończy po upływie jednego lub trzech miesięcy kalendarzowych. Nie ma znaczenia, w którym dniu miesiąca wypowiedzenie zostało złożone.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na zastępstwo liczy się od następnego dnia roboczego, po dniu złożenia wypowiedzenia. Wypowiedzenie trwa przez 3 dni robocze, czyli biegnie przez wszystkie dni poza niedzielami i świętami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy. Do dni roboczych zalicza się też soboty, nawet gdy dany pracownik w soboty nie pracuje.

Urlop na poszukiwanie pracy

Pracownikowi, któremu przysługuje co najmniej 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, należą się dni wolne na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 37, § 1 kp).

Jeżeli okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie lub miesiąc, wówczas pracodawca musi udzielić 2 dni roboczych takiego urlopu. W przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, pracownikowi należą się wolne 3 dni robocze.

Dni wolne na poszukiwanie pracy należą się pracownikowi tylko wtedy, gdy to on otrzymał wypowiedzenie. Jeśli pracownik sam złożył wypowiedzenie, dni wolne nie należą mu się.

Aby skorzystać z takiego urlopu pracownik musi złożyć wniosek o przyznanie dni wolnych i wskazać w nim, które dni przeznaczy na poszukiwanie pracy. Przepisy nie określają, czy dni te powinny następować po sobie. Możliwe jest więc wskazanie dowolnie wybranych terminów.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Krótka historia ewolucji damy do towarzystwa
Next Włączenie mieszkania do majątku firmy – korzyści i ryzyko

Może to Ci się spodoba

Firma 1Comments

Technologia polskiej spółki może zrewolucjonizować system finansowy

Technologia blockchain służy do rejestrowania transakcji w kryptowalutach. Polska spółka stworzyła rozwiązanie, które pozwala zapisywać w niej transakcje przeprowadzane tradycyjnymi walutami, takimi jak złoty, frank czy brytyjski funt. Cyfryzacja tradycyjnego pieniądza może

Księgi wieczyste w formie wirtualnej

Można zauważyć, że cyfryzacja w Polsce cały czas postępuje i dzieje się pod tym kątem coraz więcej. Ministerstwo Administracji oraz Ministerstwo Cyfryzacji starają się tworzyć rozwiązania, dzięki którym prowadzenie rożnych

Shell otwiera nową siedzibę największego centrum usług biznesowych w Europie

Firma Shell właśnie zainaugurowała nowe biuro jednej z największych małopolskich inwestycji – Shell Business Operations. Zatrudnieni w centrum menadżerowie podejmują strategiczne dla firmy decyzje, które mają przełożenie na globalny rynek. Ponad 2,7 tys.

Tylko 16 proc. małych firm oferuje swoim pracownikom prywatną opiekę medyczną

Nawet 60 proc. małych i średnich przedsiębiorstw ma problemy z rekrutacją. Przy dużej konkurencji na rynku czynnikami, które mogą przyciągnąć najlepszych kandydatów, są pozapłacowe benefity, przede wszystkim prywatna opieka medyczne. Obecnie zaledwie

Budka telefoniczna do biura – idealna do open space

Nowoczesna, minimalistyczna aranżacja i możliwie maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni to cechy charakterystyczne zdecydowanej większości współczesnych biur typu open space. Otwarta przestrzeń, chociaż funkcjonalna, nie zapewnia jednak pracownikom pożądanego komfortu. Przeczytaj

PAIiIZ zapowiada walkę o inwestorów, którzy wycofują się z Wielkiej Brytanii

Dzięki rozbudowie sieci biur za granicą Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych chce wspierać polskie firmy w eksporcie i inwestowaniu poza Polską. Uruchomiono już sześć placówek, m.in. w Szanghaju i Singapurze, a docelowo ma ich być

1 Comment

  1. wiki
    07 sierpnia, 16:32 Reply
    Moim zdaniem takie przywileje powinny również mieć inne umowy. Umowy cywilnoprawne również, no ale..

Zostaw odpowiedź