Wypowiedzenie umowy o pracę, a okres wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę, a okres wypowiedzenia

Jeżeli zawarłeś umowę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie możesz jej jednostronnie wypowiedzieć przed upływem wyznaczonego terminu. Już wkrótce to ograniczenie ma zniknąć z polskiego prawa za sprawą kolejnej nowelizacji Kodeksu pracy. Umowę zawartą na czas określony, krótszy niż 6 miesięcy będzie można rozwiązać za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

Kiedy obowiązuje okres wypowiedzenia umowy?

Okres wypowiedzenia to czas, w którym strony umowy o pracę pozostają w stosunku pracy, od momentu złożenia wypowiedzenia, aż do chwili rozwiązania umowy. Zachowanie okresu wypowiedzenia, w przypadku rozwiązania umowy przez oświadczenie jednej ze stron, jest obowiązkiem zarówno pracodawcy, jak i pracownika (art. 30, §1, pkt 2 kp). Takiej konieczności nie ma, gdy rozwiązanie umowy o pracę następuje na mocy porozumienia stron (wówczas długość wypowiedzenia zależy od wspólnych ustaleń stron) oraz w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (prawo ogranicza możliwość rozwiązywania w ten sposób umów do przypadków określonych w art. 52-55 kp).

Okres wypowiedzenia jest przewidziany dla umów zawartych na okres próbny, na czas zastępstwa, umów na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy (pod warunkiem, że w umowie zawarta jest klauzula o możliwości wcześniejszego jej rozwiązania) oraz umów na czas nieokreślony.

Nadchodzą zmiany w długości okresów wypowiedzenia

W obecnym stanie prawnym najlepsze warunki, pod względem długości okresu wypowiedzenia, przysługują pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony. Jeżeli pracodawca poinformuje ich o zamiarze rozwiązania umowy to czas, w którym pozostaną nadal w stosunku pracy wyniesie odpowiednio:

  • 2 tygodnie – jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – jeżeli pracownik zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – jeżeli pracownik zatrudniony był co najmniej 3 lata.

Na takie przywileje nie mogą liczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy zawartej na zastępstwo (tu okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze). W gorszej sytuacji są też pracownicy,  którzy podjęli pracę na podstawie umowy zawartej na czas określony. W tym przypadku, o ile umowa zawarta na jest na czas dłuższy niż pół roku, a przy tym w umowie zawarta jest klauzula o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Jeszcze w 2015 roku planowane jest wprowadzenie kolejnej zmiany Kodeksu pracy, dzięki której okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony będzie uzależniony od czasu przepracowanego u danego pracodawcy i zrównany z długością okresu wypowiedzenia obowiązującego w przypadku umowy na czas nieokreślony.

Od kiedy zaczyna się i kiedy ma koniec okres wypowiedzenia

W przypadku dwutygodniowych okresów wypowiedzenia, wypowiedzenie zaczyna się w niedzielę, a kończy w sobotę, po upływie 14 dni. Zatem, jeśli wypowiedzenie zostanie złożone np. w środę, to jego bieg zaczyna się od następującej po tym dniu niedzieli i kończy sobotę, po upływie dwóch tygodni.

Jedno- i trzymiesieczne okresy wypowiedzenia zawsze zaczynają się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone i kończy po upływie jednego lub trzech miesięcy kalendarzowych. Nie ma znaczenia, w którym dniu miesiąca wypowiedzenie zostało złożone.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na zastępstwo liczy się od następnego dnia roboczego, po dniu złożenia wypowiedzenia. Wypowiedzenie trwa przez 3 dni robocze, czyli biegnie przez wszystkie dni poza niedzielami i świętami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy. Do dni roboczych zalicza się też soboty, nawet gdy dany pracownik w soboty nie pracuje.

Urlop na poszukiwanie pracy

Pracownikowi, któremu przysługuje co najmniej 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, należą się dni wolne na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 37, § 1 kp).

Jeżeli okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie lub miesiąc, wówczas pracodawca musi udzielić 2 dni roboczych takiego urlopu. W przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, pracownikowi należą się wolne 3 dni robocze.

Dni wolne na poszukiwanie pracy należą się pracownikowi tylko wtedy, gdy to on otrzymał wypowiedzenie. Jeśli pracownik sam złożył wypowiedzenie, dni wolne nie należą mu się.

Aby skorzystać z takiego urlopu pracownik musi złożyć wniosek o przyznanie dni wolnych i wskazać w nim, które dni przeznaczy na poszukiwanie pracy. Przepisy nie określają, czy dni te powinny następować po sobie. Możliwe jest więc wskazanie dowolnie wybranych terminów.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Krótka historia ewolucji damy do towarzystwa
Next Włączenie mieszkania do majątku firmy – korzyści i ryzyko

Może to Ci się spodoba

Firmy tworzą własne media społecznościowe

Coraz więcej polskich firm bierze przykład z zachodnich korporacji i tworzy własne social media. Wewnętrzna firmowa platforma komunikacyjna spełnia wiele funkcji. Buduje poczucie przynależności, integruje pracowników i ułatwia komunikację z kadrą zarządzającą. Takie rozwiązanie

Czym jest lean manufacturing?

W obecnych czasach efektywna praca przedsiębiorstwa to złożony proces, który powinien być poddawany stałej kontroli. Niestety czasem zdarza się, że właściciele swoich firm nie są w stanie skutecznie zarządzać pracownikami

Zagraniczne start-upy będą pracować nad rozwiązaniami dla polskiej energetyki i gazownictwa

Inwestowanie w młode spółki technologiczne to dźwignia rozwojowa dla polskiej gospodarki na kolejną dekadę – podkreśla Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Dlatego rząd chce przyciągnąć zagraniczne start-upy na polski rynek, m.in. takimi

1 Comment

  1. wiki
    07 sierpnia, 16:32 Reply
    Moim zdaniem takie przywileje powinny również mieć inne umowy. Umowy cywilnoprawne również, no ale..

Zostaw odpowiedź