Zaliczka dla biura podróży – moment obowiązku podatkowego

Zaliczka dla biura podróży – moment obowiązku podatkowego

Marża jako forma opodatkowania VAT biur podróży to rozwiązanie uwzględniające specyfikę działalności tych podmiotów. Niekiedy konieczność ustalania marży może być jednak kłopotliwa. Tak dzieje się w przypadku uzyskania od klienta zaliczki tytułem usługi świadczonej w przyszłości.

Zasady ustalania podstawy opodatkowania dla usług turystycznych

Ustawa o VAT, art. 119 przewiduje dla biur podróży szczególną formę opodatkowania, czyli marżę. Przepis określa sposób ustalania podstawy opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki. Takie rozwiązania uwzględniają specyfikę branży. Jednak do innych charakterystycznych cech działalności biur turystycznych należy pozyskiwanie od klientów zaliczek na poczet usługi świadczonej w przyszłości. Regulacja nie przewiduje szczególnych rozwiązań w tym zakresie, zatem obowiązują zasady ogólne przytoczone w art. 19a ustawy o VAT.

Zaliczka, a moment powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Art. 19a ust 8 tejże ustawy mówi, że jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Jak ustalić podstawę opodatkowania od wpłaconych zaliczek

Według organów podatkowych moment otrzymania zaliczki z tytułu przyszłego świadczenia usług turystycznych objętych marżą jest momentem powstania obowiązku podatkowego. Jednak w tym terminie nie jest jeszcze znana wysokość marży.

Uwzględniając charakterystyczne rozwiązania obowiązujące w biurach podróży, fiskus przyjmuje, że podatnik zamiast ustalać aktualną marżę na podstawie faktycznie poniesionych kosztów może przyjąć marżę przewidywaną.

Przewidywana marża uwzględnia cenę usługi ustaloną o jej przewidywane koszty, w tym m.in. koszt przewozu, noclegu, wyżywienia, itp. W takiej sytuacji podatnik powinien posiadać stosowną dokumentację, która potwierdzałaby, że skalkulowane koszty uwzględniane przy wyliczeniu ceny i marży mają swoje uzasadnienie (np. umowy zawarte z hotelami, przewoźnikami).

Korekta podatku po wykonaniu usługi

Gdy znane będą ostateczne koszty faktycznie poniesione z tytułu nabycia towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty w odniesieniu do danej usługi będzie można ustalić rzeczywistą marżę. Jeśli okaże się, że kalkulowana wcześniej (w momencie opodatkowywania zaliczki) wysokość marży różni się od marży ostatecznej, podatnik zobowiązany jest do sporządzenia korekty. Korekta dotyczy deklaracji za okres, w którym usługa została wykonana.

Interpretacje organów podatkowych

Sposób ustalenia podstawy opodatkowania w momencie uzyskania wcześniejszych wpłat (zaliczek) został wskazany w interpretacjach organów podatkowych, m.in. w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 stycznia 2015 r., nr IBPP1/443-1098/14/AW, a także w informacji w sprawie opodatkowania usług turystyki dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.

Previous Sprzedaż udziałów spółki może okazać się nieważna
Next Mediacje – szybkie, tanie i … obowiązkowe

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Wydatki komplementariusza na pokrycie straty spółki nie są kosztem podatkowym

Wydatek ponoszony przez spółkę na pokrycie strat w spółkach komandytowych nie może być uznany, za związany z jej przychodem, czy też służący zabezpieczeniu albo zachowaniu źródła przychodów orzekł Wojewódzki Sąd

Podatki 0 Comments

Czynności sprawdzające organów podatkowych mają ograniczyć ukrywanie dochodów przez osoby fizyczne

Czynności sprawdzające w zakresie dochodów nieujawnionych mają się przyczynić do zwalczania problemu ukrywania i nieopodatkowywania dochodów przez osoby fizyczne. Takie narzędzie umożliwia badanie stanu majątkowego podatnika bez wszczynania oficjalnych postępowań podatkowych. Czynności sprawdzające

Podatki 1Comments

Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń

Podstawowa stawka podatku odprowadzanego do urzędu skarbowego przez pracodawcę, z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, wynosi 18 proc. Osobom niezorientowanym w sposobie naliczania płac mogłoby przyjść do głowy, że budżet państwa

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post