Zasady współpracy z biurami rachunkowymi

Zasady współpracy z biurami rachunkowymi

Przedsiębiorcy korzystający z usług biur rachunkowych, powinni podpisać umowę współpracy, w której zawrą procedury postępowania w konkretnych sytuacjach. Niejednokrotnie konkretne placówki mają swoje wzory takich dokumentów, nie znaczy to jednak, iż nie możemy stworzyć własnego formularza takiej umowy.

Przy indywidualnej wersji porozumienia należy przede wszystkim pamiętać o dokładnym określeniu stron współpracy. Jeśli wnoszącym o umowę jest osoba fizyczna, należy podać jej dane osobowe wraz z numerem PESEL. Przedsiębiorca natomiast oprócz standardowych danym musi podać numer NIP i kserokopie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej jako załącznik. Dodatkiem ze strony biura rachunkowego powinno być potwierdzenie legalności ich funkcjonowania na rynku polskim.

Najbardziej istotna jest treść danej umowy. Oznacza to, iż powinna określać wszelki zakres uprawnień i obowiązków wszystkich zainteresowanych. Oprócz tego ogólne procedury odpowiedzialności biura rozliczeniowego za błędy podczas pracy i ewentualne kary nałożone przez państwo za nieścisłości.

Dodatkowo umowa powinna zawierać takie elementy jak:

– sposób wypłaty wynagrodzenia za usługi i jej wysokość,

– czas trwania współpracy,

– podpisy obu ze stron.

Złożenie podpisów na dokumencie oznacza akceptacje stron na warunki będące treścią umowy. Przyszli klienci biur rachunkowych powinni przed tym ostatnim krokiem sprawdzić ważność ubezpieczenia danego biura. Jest to dość istotne w przypadku żądania odszkodowania za ewentualne szkody wynikłe z powierzenia obowiązków owej firmie zewnętrznej. Obowiązek ten dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i osoby prywatne.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Dlaczego pracownicy dzielą się na grupy towarzyskie?
Next Jak nie konstruować listu motywacyjnego?

Może to Ci się spodoba

Biuro rachunkowe 0 Comments

Jak powinny się ubezpieczać biura rachunkowe?

Dowolne biuro rachunkowe, które pragnie oferować własne usługi, powinno zawrzeć umowę ubezpieczeniową. Będzie stanowiła ochronę i wsparcie na wypadek szkód i krzywd wyrządzonych w ramach prowadzonej działalności. Dodatkowo okaże się

Biuro rachunkowe 0 Comments

Kiedy możemy wpisać ulgę w amortyzacji?

Stopień amortyzacji to wartość procentowa obrazująca eksploatacje konkretnego środka trwałego w znanym czasie. Mnożąc sumę procentową i wartość początkową ustalamy fragment kosztów podatkowych. Ponadto indywidualne stawki amortyzacyjne są ustalane przez

Optymalizacja kosztów w firmie związanych z wymianą walut

Każdy, kto prowadzi własny biznes, stara się poprawić jego rentowność, redukując koszty. Jeżeli przedsiębiorca zawiera transakcje zagraniczne, eksportuje lub importuje towary, musi regulować płatności walutami. Kredyty firmowe zaciągane w obcej

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post