Kary za niewprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Kary za niewprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Od 1 lipca 2019 roku przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 pracowników będą zobowiązani wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe. Z czym się to wiąże i jakie kary grożą za niewywiązanie się z tego obowiązku?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system prywatnego, dobrowolnego oszczędzania finansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 roku na dodatkową emeryturę zatrudnionych składki będą odprowadzać co miesiąc nie tylko sami pracownicy, ale także pracodawcy i raz do roku Skarb Państwa.

Program PPK powstał m.in. we współpracy rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych, a kapitałowe plany pracownicze mają objąć większość, a docelowo – wszystkie przedsiębiorstwa w naszym kraju.

Pracowniczy plan kapitałowy krok po kroku

Pracodawca, który zamierza uruchomić plany kapitałowe powinien w pierwszej kolejności zawrzeć umowę o zarządzenie PPK z wybraną przez siebie, w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników, instytucją finansową.

Kolejnym krokiem jest zawarcie z wybraną instytucją umowy o prowadzenie PPK. Na tym etapie podaje się listę osób będących uczestnikami programu.

Od tego momentu, po utworzeniu kont pracowników, pracodawca powinien wpłacać określone składki. Wysokość obowiązkowej składki wnoszonej przez pracownika wynosi 1,5 proc. wartości wynagrodzenia pracownika brutto, a dodatkowa – do 2,5 proc. wartości jego wynagrodzenia. Wyliczenie wysokości składki i jej terminowe opłacanie również należy do obowiązków zatrudniającego.

Zatrudniający powinni mieć także na uwadze takie kwestie jak uwzględnienie kosztów PPK w planach finansowych, odpowiednie poinformowanie o nich swoich pracowników i dostosowanie systemu kadrowo-płacowego do planów kapitałowych.

Jakie są kary za niewprowadzenie PPK w miejscu pracy?

Przedsiębiorcę, który nie dostosuje się do przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, mogą spotkać surowe sankcje.

Jeśli nie zawrze on umowy o zarządzanie PPK może zostać ukarany grzywną w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń w poprzednim roku obrotowym. Taka sama kara grozi za nakłanianie pracownika lub uczestnika programu do rezygnacji z oszczędzania w systemie.

W przypadku zaś gdy pracodawca np. nie zawrze umowy o prowadzenie PPK, nie dokona wpłat lub nie zgłosi wymaganych danych w odpowiednim terminie może być ukarany grzywną w wysokości od 1 tys. do nawet 1 mln zł. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie PPK wejdź na stronę https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system prywatnego, dobrowolnego oszczędzania finansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 roku na dodatkową emeryturę zatrudnionych składki będą odprowadzać co miesiąc nie tylko sami pracownicy, ale także pracodawcy i raz do roku Skarb Państwa.

Program PPK powstał m.in. we współpracy rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych, a kapitałowe plany pracownicze mają objąć większość, a docelowo – wszystkie przedsiębiorstwa w naszym kraju.

Pracowniczy plan kapitałowy krok po kroku

Pracodawca, który zamierza uruchomić plany kapitałowe powinien w pierwszej kolejności zawrzeć umowę o zarządzenie PPK z wybraną przez siebie, w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników, instytucją finansową.

Kolejnym krokiem jest zawarcie z wybraną instytucją umowy o prowadzenie PPK. Na tym etapie podaje się listę osób będących uczestnikami programu.

Od tego momentu, po utworzeniu kont pracowników, pracodawca powinien wpłacać określone składki. Wysokość obowiązkowej składki wnoszonej przez pracownika wynosi 1,5 proc. wartości wynagrodzenia pracownika brutto, a dodatkowa – do 2,5 proc. wartości jego wynagrodzenia. Wyliczenie wysokości składki i jej terminowe opłacanie również należy do obowiązków zatrudniającego.

Zatrudniający powinni mieć także na uwadze takie kwestie jak uwzględnienie kosztów PPK w planach finansowych, odpowiednie poinformowanie o nich swoich pracowników i dostosowanie systemu kadrowo-płacowego do planów kapitałowych.

Jakie są kary za niewprowadzenie PPK w miejscu pracy?

Przedsiębiorcę, który nie dostosuje się do przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, mogą spotkać surowe sankcje.

Jeśli nie zawrze on umowy o zarządzanie PPK może zostać ukarany grzywną w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń w poprzednim roku obrotowym. Taka sama kara grozi za nakłanianie pracownika lub uczestnika programu do rezygnacji z oszczędzania w systemie.

W przypadku zaś gdy pracodawca np. nie zawrze umowy o prowadzenie PPK, nie dokona wpłat lub nie zgłosi wymaganych danych w odpowiednim terminie może być ukarany grzywną w wysokości od 1 tys. do nawet 1 mln zł. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie PPK wejdź na stronę https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

Previous Używane wózki widłowe - dobra inwestycja czy chybiony pomysł?
Next Urządzenia wielofunkcyjne LOBOS

Może to Ci się spodoba

Dotacje 0 Comments

Jak dobrze napisać wniosek o dofinansowanie?

Podstawą wniosku o dofinansowanie jest biznesplan, który zawiera informacje na podstawie których prywatni inwestorzy,banki oraz instytucje przyznające dotacje oraz dofinansowania oceniają szansę przedsięwzięcia. Dobry biznesplan: Zachęci potencjalnych inwestorów oraz pokaże,

Stwórz własne studio muzyczne

Przez ostatnie lata można zaobserwować wzrost popularności na indywidualne domowe studia nagraniowe. Obecnie coraz więcej artystów korzysta z innowacji technologicznych i samodzielnie tworzy swoje albumy. Teraz każdy może stać się

Nawet co piąte przedsiębiorstwo wymaga głębokiej restrukturyzacji

Niedopasowanie finansowe to najważniejszy problem firm w Polsce – przekonuje Maciej Pietrzak z PMR Restrukturyzacje. Z analizy rynku wynika, że nawet co piąte działające przedsiębiorstwo może wymagać głębokiej restrukturyzacji. Przy szybkiej reakcji

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post