Kary za niewprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Kary za niewprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Od 1 lipca 2019 roku przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 pracowników będą zobowiązani wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe. Z czym się to wiąże i jakie kary grożą za niewywiązanie się z tego obowiązku?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system prywatnego, dobrowolnego oszczędzania finansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 roku na dodatkową emeryturę zatrudnionych składki będą odprowadzać co miesiąc nie tylko sami pracownicy, ale także pracodawcy i raz do roku Skarb Państwa.

Program PPK powstał m.in. we współpracy rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych, a kapitałowe plany pracownicze mają objąć większość, a docelowo – wszystkie przedsiębiorstwa w naszym kraju.

Pracowniczy plan kapitałowy krok po kroku

Pracodawca, który zamierza uruchomić plany kapitałowe powinien w pierwszej kolejności zawrzeć umowę o zarządzenie PPK z wybraną przez siebie, w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników, instytucją finansową.

Kolejnym krokiem jest zawarcie z wybraną instytucją umowy o prowadzenie PPK. Na tym etapie podaje się listę osób będących uczestnikami programu.

Od tego momentu, po utworzeniu kont pracowników, pracodawca powinien wpłacać określone składki. Wysokość obowiązkowej składki wnoszonej przez pracownika wynosi 1,5 proc. wartości wynagrodzenia pracownika brutto, a dodatkowa – do 2,5 proc. wartości jego wynagrodzenia. Wyliczenie wysokości składki i jej terminowe opłacanie również należy do obowiązków zatrudniającego.

Zatrudniający powinni mieć także na uwadze takie kwestie jak uwzględnienie kosztów PPK w planach finansowych, odpowiednie poinformowanie o nich swoich pracowników i dostosowanie systemu kadrowo-płacowego do planów kapitałowych.

Jakie są kary za niewprowadzenie PPK w miejscu pracy?

Przedsiębiorcę, który nie dostosuje się do przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, mogą spotkać surowe sankcje.

Jeśli nie zawrze on umowy o zarządzanie PPK może zostać ukarany grzywną w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń w poprzednim roku obrotowym. Taka sama kara grozi za nakłanianie pracownika lub uczestnika programu do rezygnacji z oszczędzania w systemie.

W przypadku zaś gdy pracodawca np. nie zawrze umowy o prowadzenie PPK, nie dokona wpłat lub nie zgłosi wymaganych danych w odpowiednim terminie może być ukarany grzywną w wysokości od 1 tys. do nawet 1 mln zł. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie PPK wejdź na stronę https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system prywatnego, dobrowolnego oszczędzania finansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 roku na dodatkową emeryturę zatrudnionych składki będą odprowadzać co miesiąc nie tylko sami pracownicy, ale także pracodawcy i raz do roku Skarb Państwa.

Program PPK powstał m.in. we współpracy rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych, a kapitałowe plany pracownicze mają objąć większość, a docelowo – wszystkie przedsiębiorstwa w naszym kraju.

Pracowniczy plan kapitałowy krok po kroku

Pracodawca, który zamierza uruchomić plany kapitałowe powinien w pierwszej kolejności zawrzeć umowę o zarządzenie PPK z wybraną przez siebie, w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników, instytucją finansową.

Kolejnym krokiem jest zawarcie z wybraną instytucją umowy o prowadzenie PPK. Na tym etapie podaje się listę osób będących uczestnikami programu.

Od tego momentu, po utworzeniu kont pracowników, pracodawca powinien wpłacać określone składki. Wysokość obowiązkowej składki wnoszonej przez pracownika wynosi 1,5 proc. wartości wynagrodzenia pracownika brutto, a dodatkowa – do 2,5 proc. wartości jego wynagrodzenia. Wyliczenie wysokości składki i jej terminowe opłacanie również należy do obowiązków zatrudniającego.

Zatrudniający powinni mieć także na uwadze takie kwestie jak uwzględnienie kosztów PPK w planach finansowych, odpowiednie poinformowanie o nich swoich pracowników i dostosowanie systemu kadrowo-płacowego do planów kapitałowych.

Jakie są kary za niewprowadzenie PPK w miejscu pracy?

Przedsiębiorcę, który nie dostosuje się do przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, mogą spotkać surowe sankcje.

Jeśli nie zawrze on umowy o zarządzanie PPK może zostać ukarany grzywną w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń w poprzednim roku obrotowym. Taka sama kara grozi za nakłanianie pracownika lub uczestnika programu do rezygnacji z oszczędzania w systemie.

W przypadku zaś gdy pracodawca np. nie zawrze umowy o prowadzenie PPK, nie dokona wpłat lub nie zgłosi wymaganych danych w odpowiednim terminie może być ukarany grzywną w wysokości od 1 tys. do nawet 1 mln zł. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie PPK wejdź na stronę https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

Previous Używane wózki widłowe - dobra inwestycja czy chybiony pomysł?
Next Urządzenia wielofunkcyjne LOBOS

Może to Ci się spodoba

Szkoła Biznesu – zaktualizuj swoją wiedzę i postaw na swój rozwój

Zarówno cyfrowa transformacja firm, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii sprawia, że menedżerowie muszą nieustannie się kształcić. Studia biznesowe pozwalają uzupełnić wiedzę, a także rozwinąć praktyczne umiejętności. Executive MBA w

Firma 1Comments

Wyjazd integracyjny czy szkolenie?

Czy możliwe jest połączenie wyjazdu integracyjnego dla pracowników i szkolenia z zarządzania? Czy pracownicy mogą nauczyć się czegoś pożytecznego, jednocześnie bawiąc się i relaksując? Oczywiście. To właśnie wspólne przeżycia najlepiej

Firma 1Comments

5 aplikacji biznesowych na komórkę przydatnych każdemu z Nas

W gąszczu aplikacji mobilnych, jakie są nam polecane każdego dnia trudno jest się odnaleźć. Z natury rzeczy wybieramy te, które w danej chwili są nam potrzebne lub wydają się nam

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post