Czy pomieszczenie, w którym pracujemy musi spełniać wymogi BHP?

Czy pomieszczenie, w którym pracujemy musi spełniać wymogi BHP?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy opisują właściwe pomieszczenie, w którym realizowane są obowiązki służbowe. Ze względu na rodzaj posiadanej pracy musi ono spełniać podstawowe normy z tego zakresu.

Zatrudniający jest odpowiedzialny za warunki pracy w budowanych lub przebudowywanych budynkach, musi pamiętać, aby takie zadania były realizowane na podstawie projektów, które uwzględniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadają pozytywną opinię uprawnionych rzeczoznawców.

Przepisy prawa pracy stwierdzają, że budynki i pomieszczenia przeznaczone do świadczenia pracy powinny być planowane i tworzone w zgodzie z zasadami, normami i regulacjami BHP. Ponadto należy je prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i własności materialnej oraz zgodnie z normami techniczno-budowalnymi. W szczególności obiekty budowlane mają posiadać właściwe warunki użytkowe, w tym zabezpieczenia przeciwpożarowe, dostępność wody pitnej, dostosowane oświetlenie, eliminowanie ścieków, przepływ powietrza i ogrzewanie. Mają one zagwarantować niezbędne warunki zdrowotne oraz nie zagrażać środowisku.

Nad przestrzeganiem przepisów BHP nadzór sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Bierze ona również udział w adaptowaniu tych obiektów do użytkowania, a w przypadku niezrealizowania wymogów obciąża karą grzywny.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Co wyróżnia wirtualny faks?
Next Pracownikowi przysługują dni wolne na znalezienie nowej pracy

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Czy istnieje pojęcie przymusowego urlopu?

Wedle polskiego prawa nie istnieje urlop przymusowy. W związku z tym przedsiębiorca nie ma żadnych podstaw do skierowania pracownika na bezpłatne wolne. Każdy pracownik może sprzeciwić się takiej decyzji, ponieważ

Kodeks pracy 0 Comments

Naruszenie praw pracownika przez pracodawcę

W przepisach prawa pracy znajduje się zbiór sytuacji, w których pracodawca może zostać ukarany za nieprzestrzeganie praw pracowniczych. Na pracodawcę lub osobę, która wykonuje jego obowiązki może zostać nałożona kara

Kodeks pracy 0 Comments

Czy inspektor pracy może wystawić mandat?

Kontroler pracy ma za zadanie nadzorować przestrzeganie prawa pracy przez przedsiębiorców. W momencie ich naruszenia ma za zadanie poczynić odpowiednie kroki, co może skutkować nawet mandatem karnym. Kontrolerzy wystawiając mandat

Kodeks pracy 0 Comments

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

W przepisach prawa pracy wyszczególnione są regulacje w zakresie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. Dzięki temu mogą oni brać udział w rynku pracy. Zgodnie z przepisami czas pracy osób niepełnosprawnych nie

Kodeks pracy 0 Comments

Obowiązki zawodowe a karmienie piersią

Kobieta aktywna zawodowa w ciąży chciałaby wrócić do pracy zaraz po porodzie. Jednak dla dobra dziecka najkorzystniejsze jest karmienie piersią. Jak pogodzić pracę w dużej firmie oraz karmienie dziecka o

Kodeks pracy 0 Comments

Jaka ulga dotyczy praktyk zawodowych?

Pracodawca decydujący się na angażowanie nieletnich w celu otrzymania przez nich doświadczenia zawodowego, musi przestrzegać wszelkie ulgi przysługujące takim osobom. Rząd kraju namawia jednak do tego typu działań dając zwrot

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź