Co zrobić, by nie zwracać dotacji z UE?

Co zrobić, by nie zwracać dotacji z UE?

Finansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej jest obwarowane wieloma warunkami, które beneficjenci pomocy zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać. Niestosowanie się do postanowień umów bądź nieprzestrzeganie zasad obowiązujących przy rozliczaniu wydatków grozi odmową sfinansowania kolejnych etapów działań lub żądaniem zwrotu otrzymanych kwot.

Bez względu na to, czy pomoc unijna świadczona jest na zasadzie zaliczkowania projektu, czy też refundowania poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków, w każdym przypadku brak dbałości o szczegóły można przypłacić wykluczeniem części lub całości projektu z dofinansowania.

Zakwalifikowanie poszczególnych wydatków do sfinansowania uzależnione jest od ich zgodności z umową dotacyjną. Oczywiste dla beneficjentów jest, że wydatki dokonane w ramach dofinansowania muszą być zgodne z celem dotacji i każdy z nich musi mieścić się w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. Rzadziej pamięta się zastrzeżeniu, aby w ramach projektu składać zlecenia osobom i podmiotom niepowiązanym osobowo lub kapitałowo z beneficjentem.

Przedsiębiorcy, którzy przy zlecaniu dostaw, czy usług zobowiązani są do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, wypełniają wymóg braku powiązań ze zleceniobiorcą i sporządzania stosownej dokumentacji, niejako z mocy tych przepisów. Natomiast ten, kto nie jest zobligowany do stosowania prawa zamówień publicznych powinien zwrócić uwagę na zapisy umowy o przyznanie dotacji. Precyzują one kwestie związane z przeprowadzaniem wyboru dostawcy oraz sposobu prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.

Przede wszystkim o uczciwym wykorzystaniu środków unijnych świadczą takie działania jak: rozpoznanie rynku zleceniobiorców, wybór najkorzystniejszej oferty wg jasno określonych kryteriów, zawarcie umowy z dostawcą, rozliczanie się ze zobowiązań za pośrednictwem rachunku bankowego. Beneficjent musi rzetelnie dokumentować całość postępowania.

Jeżeli przedsiębiorca korzystający z dofinansowania prawidłowo przeprowadzi wszystkie procesy wymagane umową oraz przedłoży zgodny z wymaganiami opis działań, może liczyć na zakwalifikowanie całości wydatków do dofinansowania. Jeśli zaś beneficjent zignoruje postanowienia umowy i nie przedłoży stosownej dokumentacji lub np. skorzysta z dostaw (usług) firm powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo, z całą pewnością spotka się z odmową finansowania lub żądaniem zwrotu zaliczkowanych kwot.

Należy pamiętać, że zwrot przyznanych w ramach dotacji unijnych kwot obejmuje również odsetki naliczane jak za zaległości podatkowe licząc od dnia ich przekazania na konto beneficjenta. Termin zwrotu dotacji to 14 dni od daty daty doręczenia decyzji o zwrocie dotacji.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous 6 powodów, dla których warto wymieniać walutę w internecie
Next ZUS ZLA. Kiedy trzeba dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy?

Może to Ci się spodoba

Empik uruchomi w marcu nową wersję e-sklepu. Zainwestuje też w nową formę dostawy

Sieć Empik czekają duże zmiany. W marcu wystartuje odświeżony e-sklep, w którym znajdą się nowe produkty i kategorie. Dystrybucyjny gigant zamierza znacznie poszerzyć swoją ofertę. Niebawem wprowadzi też opcję click & collect,

Coraz bliżej rewolucji w systemie emerytalnym

Planowana w najbliższych miesiącach reforma emerytalna może spowodować, że wielu pracodawców zdecyduje się utworzyć pracownicze programy emerytalne na starych zasadach. Na zarejestrowanie PPE w Komisji Nadzoru Finansowego zostało tylko kilka miesięcy. Najprawdopodobniej

Właściciel największego producenta prefabrykowanych domów drewnianych chce sprzedać duży pakiet akcji

Firma Danwood Holding, dostawca prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej wykańczanych pod klucz, rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji. Właściciel chce sprzedać do 50 proc. akcji z możliwością zwiększenia o 10 proc. W przypadku sprzedaży

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy rekrutacyjnej przy poszukiwaniu pracy?

Poruszanie się po rynku pracy może być trudne, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają lub pracują w jednym miejscu od dłuższego czasu. Jak można im to ułatwić? Istnieje wiele możliwości

e-Firma i Startup 3 komentarze

Na danych można zarobić. Uczą się tego kolejne branże, m.in. telekomy i banki

Przetwarzanie danych pozyskiwanych od użytkowników i zarabianie na nich przestało być domeną zastrzeżoną tylko dla firm internetowych. Dołączyły do nich firmy z innych branż, na przykład bankowości, telekomunikacji czy handlu detalicznego. Dzięki wykorzystaniu

Środki unijne szansą na rozwój polskich firm

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP) to podmioty mające największy wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Firmy te działają w dynamicznym i złożonym otoczeniu, które wymusza na nich podejmowanie różnych działań

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź