Co zrobić, by nie zwracać dotacji z UE?

Co zrobić, by nie zwracać dotacji z UE?

Finansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej jest obwarowane wieloma warunkami, które beneficjenci pomocy zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać. Niestosowanie się do postanowień umów bądź nieprzestrzeganie zasad obowiązujących przy rozliczaniu wydatków grozi odmową sfinansowania kolejnych etapów działań lub żądaniem zwrotu otrzymanych kwot.

Bez względu na to, czy pomoc unijna świadczona jest na zasadzie zaliczkowania projektu, czy też refundowania poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków, w każdym przypadku brak dbałości o szczegóły można przypłacić wykluczeniem części lub całości projektu z dofinansowania.

Zakwalifikowanie poszczególnych wydatków do sfinansowania uzależnione jest od ich zgodności z umową dotacyjną. Oczywiste dla beneficjentów jest, że wydatki dokonane w ramach dofinansowania muszą być zgodne z celem dotacji i każdy z nich musi mieścić się w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. Rzadziej pamięta się zastrzeżeniu, aby w ramach projektu składać zlecenia osobom i podmiotom niepowiązanym osobowo lub kapitałowo z beneficjentem.

Przedsiębiorcy, którzy przy zlecaniu dostaw, czy usług zobowiązani są do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, wypełniają wymóg braku powiązań ze zleceniobiorcą i sporządzania stosownej dokumentacji, niejako z mocy tych przepisów. Natomiast ten, kto nie jest zobligowany do stosowania prawa zamówień publicznych powinien zwrócić uwagę na zapisy umowy o przyznanie dotacji. Precyzują one kwestie związane z przeprowadzaniem wyboru dostawcy oraz sposobu prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.

Przede wszystkim o uczciwym wykorzystaniu środków unijnych świadczą takie działania jak: rozpoznanie rynku zleceniobiorców, wybór najkorzystniejszej oferty wg jasno określonych kryteriów, zawarcie umowy z dostawcą, rozliczanie się ze zobowiązań za pośrednictwem rachunku bankowego. Beneficjent musi rzetelnie dokumentować całość postępowania.

Jeżeli przedsiębiorca korzystający z dofinansowania prawidłowo przeprowadzi wszystkie procesy wymagane umową oraz przedłoży zgodny z wymaganiami opis działań, może liczyć na zakwalifikowanie całości wydatków do dofinansowania. Jeśli zaś beneficjent zignoruje postanowienia umowy i nie przedłoży stosownej dokumentacji lub np. skorzysta z dostaw (usług) firm powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo, z całą pewnością spotka się z odmową finansowania lub żądaniem zwrotu zaliczkowanych kwot.

Należy pamiętać, że zwrot przyznanych w ramach dotacji unijnych kwot obejmuje również odsetki naliczane jak za zaległości podatkowe licząc od dnia ich przekazania na konto beneficjenta. Termin zwrotu dotacji to 14 dni od daty daty doręczenia decyzji o zwrocie dotacji.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous 6 powodów, dla których warto wymieniać walutę w internecie
Next ZUS ZLA. Kiedy trzeba dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy?

Może to Ci się spodoba

Biuro rachunkowe 0 Comments

Księgowość online – proste i wygodne rozliczanie firmy

Według danych ze stycznia 2018 roku prawie 3 miliony osób w Polsce prowadzą działalność gospodarczą. Każda z nich jest zobowiązana do płacenia podatków oraz składek na ubezpieczenie, a od tego

Platforma polskiego start-upu ułatwi sprawdzanie partnerów biznesowych

Firmom brakuje wiarygodnych informacji o kondycji finansowej ich kontrahentów. W momencie podpisania długoterminowych umów kluczowa jest wiedza, czy dostawca dostarczy towar, a odbiorca będzie w stanie za niego zapłacić – mówi Anna Gałązka, współtwórca start-upu ZweryfikujFirmę. Spółka

Biuro wirtualne jako sposób na dużą oszczędność finansową w Twojej firmie

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania biura, to dobry krok, by zapewnić rozwój swojej firmy. Jednym z nich pełni usługa biura wirtualnego, która już teraz posiada wielu przedstawicieli na terenie

Firma 1Comments

Czy chleb może być źródłem dochodu?

Polacy przyzwyczajeni są do zakupu pieczywa. Tylko 10% społeczeństwa wybiera inne produkty żywnościowe chociażby na śniadanie lub kolacje. Czy warto zająć się produkcją samodzielnie? Czy duża popularność pieczywa wystarczy, aby

Co trzecia innowacyjna firma w Polsce zakładana jest przez kobietę

Prawie co trzeci start-up w Polsce ma wśród założycieli kobietę. Tylko niewielka część z nich tworzy go w obszarze technologicznym czy naukowym. Dodatkowo co piąta studentka uczelni technicznej nie wie, czym jest start-up technologiczny.

Firmy coraz mocniej stawiają na ekologię

Nowoczesne przedsiębiorstwa nie mogą dziś funkcjonować w oderwaniu od ekologii. Wynika to zarówno z prawnych wymogów i regulacji wprowadzanych na poziomie Unii Europejskiej, jak i oczekiwań samych konsumentów. Dlatego firmy – obok rządów czy organizacji

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź