Co zrobić, by nie zwracać dotacji z UE?

Co zrobić, by nie zwracać dotacji z UE?

Finansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej jest obwarowane wieloma warunkami, które beneficjenci pomocy zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać. Niestosowanie się do postanowień umów bądź nieprzestrzeganie zasad obowiązujących przy rozliczaniu wydatków grozi odmową sfinansowania kolejnych etapów działań lub żądaniem zwrotu otrzymanych kwot.

Bez względu na to, czy pomoc unijna świadczona jest na zasadzie zaliczkowania projektu, czy też refundowania poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków, w każdym przypadku brak dbałości o szczegóły można przypłacić wykluczeniem części lub całości projektu z dofinansowania.

Zakwalifikowanie poszczególnych wydatków do sfinansowania uzależnione jest od ich zgodności z umową dotacyjną. Oczywiste dla beneficjentów jest, że wydatki dokonane w ramach dofinansowania muszą być zgodne z celem dotacji i każdy z nich musi mieścić się w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. Rzadziej pamięta się zastrzeżeniu, aby w ramach projektu składać zlecenia osobom i podmiotom niepowiązanym osobowo lub kapitałowo z beneficjentem.

Przedsiębiorcy, którzy przy zlecaniu dostaw, czy usług zobowiązani są do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, wypełniają wymóg braku powiązań ze zleceniobiorcą i sporządzania stosownej dokumentacji, niejako z mocy tych przepisów. Natomiast ten, kto nie jest zobligowany do stosowania prawa zamówień publicznych powinien zwrócić uwagę na zapisy umowy o przyznanie dotacji. Precyzują one kwestie związane z przeprowadzaniem wyboru dostawcy oraz sposobu prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.

Przede wszystkim o uczciwym wykorzystaniu środków unijnych świadczą takie działania jak: rozpoznanie rynku zleceniobiorców, wybór najkorzystniejszej oferty wg jasno określonych kryteriów, zawarcie umowy z dostawcą, rozliczanie się ze zobowiązań za pośrednictwem rachunku bankowego. Beneficjent musi rzetelnie dokumentować całość postępowania.

Jeżeli przedsiębiorca korzystający z dofinansowania prawidłowo przeprowadzi wszystkie procesy wymagane umową oraz przedłoży zgodny z wymaganiami opis działań, może liczyć na zakwalifikowanie całości wydatków do dofinansowania. Jeśli zaś beneficjent zignoruje postanowienia umowy i nie przedłoży stosownej dokumentacji lub np. skorzysta z dostaw (usług) firm powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo, z całą pewnością spotka się z odmową finansowania lub żądaniem zwrotu zaliczkowanych kwot.

Należy pamiętać, że zwrot przyznanych w ramach dotacji unijnych kwot obejmuje również odsetki naliczane jak za zaległości podatkowe licząc od dnia ich przekazania na konto beneficjenta. Termin zwrotu dotacji to 14 dni od daty daty doręczenia decyzji o zwrocie dotacji.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.



* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous 6 powodów, dla których warto wymieniać walutę w internecie
Next ZUS ZLA. Kiedy trzeba dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy?

Może to Ci się spodoba

Pracodawcy muszą walczyć o młodych pracowników

Bywają sytuacje, kiedy na 10 umówionych spotkań z kandydatami nie przychodzi nikt i dla dzisiejszego pokolenia millenialsów jest to niestety typowe zachowanie – mówi Anna Panek, dyrektor HR w Vivus Finance. Jak podkreśla, to

Firma 1Comments

Kary za niewprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Od 1 lipca 2019 roku przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 pracowników będą zobowiązani wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe. Z czym się to wiąże i jakie kary grożą za niewywiązanie się z tego

Co to jest system erp i czemu warto go wdrozyć

Oprogramowanie ERP to innowacyjne rozwiązania informatyczne, pomagające prowadzić firmę i zarządzać wszystkimi jej obszarami. Na usługę wdrożenia ERP w swoim przedsiębiorstwie decyduje się coraz więcej podmiotów. Od dużych zakładów pracy,

Po spadkach na giełdzie sytuacja na jakiś czas się poprawi

Zarówno w krótkim, jak i w długim terminie perspektywy dla rynków finansowych są niekorzystne, choć prawdopodobnie szczyty obecnej hossy są jeszcze przed nami. Lata 2018–2019 mogą się okazać okresem bessy – ocenia Adam

Ponad tysiącu firm grożą kary za niewprowadzenie ograniczeń w poborze prądu w sierpniu 2015 r

Sektor przemysłowy ponosi wciąż skutki wprowadzenia przed rokiem obowiązkowych ograniczeń w poborze prądu. Firmom, które nie podporządkowały się restrykcjom, grożą kary finansowe, których maksymalna wysokość może wynieść nawet 15 proc. rocznych przychodów. Izba

Polskie start-upy rosną w siłę i wychodzą na zagraniczne rynki

Polskie start-upy rozwijają się głównie z własnych środków, ale chcą też przyciągać zagranicznych inwestorów. Coraz łatwiej jest im też pozyskać wsparcie z budżetu państwa czy funduszy unijnych. W Warszawie zakończyła się właśnie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź