Co zrobić, by nie zwracać dotacji z UE?

Co zrobić, by nie zwracać dotacji z UE?

Finansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej jest obwarowane wieloma warunkami, które beneficjenci pomocy zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać. Niestosowanie się do postanowień umów bądź nieprzestrzeganie zasad obowiązujących przy rozliczaniu wydatków grozi odmową sfinansowania kolejnych etapów działań lub żądaniem zwrotu otrzymanych kwot.

Bez względu na to, czy pomoc unijna świadczona jest na zasadzie zaliczkowania projektu, czy też refundowania poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków, w każdym przypadku brak dbałości o szczegóły można przypłacić wykluczeniem części lub całości projektu z dofinansowania.

Zakwalifikowanie poszczególnych wydatków do sfinansowania uzależnione jest od ich zgodności z umową dotacyjną. Oczywiste dla beneficjentów jest, że wydatki dokonane w ramach dofinansowania muszą być zgodne z celem dotacji i każdy z nich musi mieścić się w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. Rzadziej pamięta się zastrzeżeniu, aby w ramach projektu składać zlecenia osobom i podmiotom niepowiązanym osobowo lub kapitałowo z beneficjentem.

Przedsiębiorcy, którzy przy zlecaniu dostaw, czy usług zobowiązani są do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, wypełniają wymóg braku powiązań ze zleceniobiorcą i sporządzania stosownej dokumentacji, niejako z mocy tych przepisów. Natomiast ten, kto nie jest zobligowany do stosowania prawa zamówień publicznych powinien zwrócić uwagę na zapisy umowy o przyznanie dotacji. Precyzują one kwestie związane z przeprowadzaniem wyboru dostawcy oraz sposobu prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.

Przede wszystkim o uczciwym wykorzystaniu środków unijnych świadczą takie działania jak: rozpoznanie rynku zleceniobiorców, wybór najkorzystniejszej oferty wg jasno określonych kryteriów, zawarcie umowy z dostawcą, rozliczanie się ze zobowiązań za pośrednictwem rachunku bankowego. Beneficjent musi rzetelnie dokumentować całość postępowania.

Jeżeli przedsiębiorca korzystający z dofinansowania prawidłowo przeprowadzi wszystkie procesy wymagane umową oraz przedłoży zgodny z wymaganiami opis działań, może liczyć na zakwalifikowanie całości wydatków do dofinansowania. Jeśli zaś beneficjent zignoruje postanowienia umowy i nie przedłoży stosownej dokumentacji lub np. skorzysta z dostaw (usług) firm powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo, z całą pewnością spotka się z odmową finansowania lub żądaniem zwrotu zaliczkowanych kwot.

Należy pamiętać, że zwrot przyznanych w ramach dotacji unijnych kwot obejmuje również odsetki naliczane jak za zaległości podatkowe licząc od dnia ich przekazania na konto beneficjenta. Termin zwrotu dotacji to 14 dni od daty daty doręczenia decyzji o zwrocie dotacji.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous 6 powodów, dla których warto wymieniać walutę w internecie
Next ZUS ZLA. Kiedy trzeba dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy?

Może to Ci się spodoba

Mała firma 1Comments

Pożyczka pod zastaw samochodu

Wiele osób prowadzących własną działalność gospodarczą jako jedną z jej największych wad wskazuje brak zdolności kredytowej. Przedsiębiorcy spotykający się z odmową udzielenie kredytu ze strony banku decydują się na tzw.

Dlaczego warto skorzystać z usług telemarketingowych

Prowadzisz firmę i chcesz sprzedawać więcej? Pragniesz szybko dotrzeć do swoich klientów lub pozyskać nowych? Szukasz skutecznej formy marketingu i utrzymania kontaktów? Jeśli tak, to pomyśl o skorzystaniu z usług

Jakie urządzenie fiskalne dla biura rachunkowego?

Jak wiemy od 1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie posiadania kas fiskalnych. Dotychczasowa lista działalności gospodarczych, na które nałożony był obowiązek posiadania urządzenia fiskalnego,

85 proc. firm widzi wpływ jakości obsługi na wyniki finansowe

Ponad dwie trzecie konsumentów może się stać lojalnymi klientami dzięki pozytywnym doświadczeniom z zespołem obsługi. Podobny odsetek stwierdza, że zła obsługa może być przyczyną rezygnacji z usług czy produktów danej firmy. Żółte

Zalety franczyzy

W świecie polskich przedsiębiorców od dłuższego czasu słyszy się o fenomenie, jakim stała się franczyza. Zarówno początkujący biznesmeni, jak i ci z wieloletnim doświadczeniem, decydują się na wykupienie licencji franczyzowej

Zakładam firmę 8 komentarzy

Czy hodowla ślimaków się opłaca?

Obecnie założenie działalności gospodarczej to żaden problem. Jednak osiągniecie sukcesu możliwe jest tylko wtedy, gdy właściciel posiada wiedzę i umiejętności, kapitał początkowy oraz kreatywny pomysł na biznes. Czy hodowla ślimaków

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź