Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

W przepisach prawa pracy wyszczególnione są regulacje w zakresie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. Dzięki temu mogą oni brać udział w rynku pracy.

Zgodnie z przepisami czas pracy osób niepełnosprawnych nie może trwać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. Osoba z dużym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba legitymująca się stopniem niepełnosprawności nie może wykonywać zadań zawodowych w godzinach dodatkowych wykraczających poza wymiar pracy oraz w porach nocnych. Zaprezentowany wymiar czasu pracy zaczyna być stosowany w następnym dniu po dostarczeniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

W trakcie czasu pracy pracownik ma zapewnioną półgodzinną przerwę na odpoczynek lub gimnastykę usprawniającą, która jest wliczana w godziny pracy. Osoby niepełnosprawne uprawnione są również do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w liczbie 10 dni roboczych w roku. Prawo to jest uzyskiwane po roku od daty orzeczenia stopnia niepełnosprawności. Ponadto co rok zatrudniony ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 21 dni roboczych aby udać się na turnus rehabilitacyjny.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Czym zajmują się organizacje związkowe?
Next Jakie są błędne przekonania na temat SEO?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

W jaki sposób pracodawcy łamią prawa pracownicze?

Z chwilą podpisania umowy każdy podwładny zobligowany jest do przestrzegania wszystkich założeń w niej umieszczonych oraz spełniania powinności. Jednakże umowę podpisują dwie strony, także na przełożonym ciąży odpowiedzialność, musi przestrzegać

Kodeks pracy 0 Comments

Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Ochrona zdrowia i życia jest bardzo istotną dziedziną w firmach zatrudniających pracowników, przez co przedsiębiorca ma dodatkowe zadania. Ponadto jest zobowiązany do finansowania wszystkich kosztów zachowania bezpieczeństwa w firmie. Prawo

Kodeks pracy 0 Comments

Kiedy można złożyć podanie o uchylenie mandatu?

Do obowiązków inspektora pracy należy badanie stosowania zasad opisanych w Kodeksie Pracy przez polskich przedsiębiorców. Gdy biznesmeni nie stosują się do rozporządzeń mogą otrzymać mandat karny za swoje przewinienia. Inspektor

Kodeks pracy 0 Comments

Czy pomieszczenie, w którym pracujemy musi spełniać wymogi BHP?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy opisują właściwe pomieszczenie, w którym realizowane są obowiązki służbowe. Ze względu na rodzaj posiadanej pracy musi ono spełniać podstawowe normy z tego zakresu. Zatrudniający jest

Kodeks pracy 0 Comments

Przywileje kobiet w ciąży

Kobieta brzemienna ma szczególne prawa, a pracodawca ma obowiązek zapewnić jej stosowne warunki zgodne z Kodeksem pracy. Najważniejszym cechą przywilejów jest brak możliwości rozwiązania umowy z kobietą w ciąży. W

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Do analizy przestrzegania Kodeksu Pracy, oprócz częstych delegacji państwowych, są upoważnione Społeczne Inspekcje Pracy. W skład scharakteryzowanego zgrupowania wchodzą sami pracownicy, którzy mają za zadanie utrzymywać ład społeczny w miejscu

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź