Czy można ukarać pracownika karą pieniężną?

Czy można ukarać pracownika karą pieniężną?

Każdy przedsiębiorca formułuje spis prawideł i zasad oraz regulamin, który stanowi dla zatrudnionych wytyczne oraz reguluje prawa i obowiązki. Wszystkie odstąpienia od ustaleń są odpowiednio karane. Aby było sprawiedliwie taki zapis mieści się także w umowie o pracę i podpis jest oznaką zgody.

Przełożony może wybierać trzy rodzaje kar: upomnienie, naganę oraz karę finansową. Wypisane zostały od najlżejszej do najsurowszej. Można stosować je po kolei, tzn. na wstępie upomnieć, wystawić naganę, a na końcu ukarać pieniężnie. Od ogólnych ustaleń zależy metoda rozdzielania kar, ale także od popełnionego czynu.

Prawo określa jednoznacznie, jakie sytuacje spowodowane przez pracownika powinny być karane. Przede wszystkim:

– absencja lub ciągłe spóźnianie bez podania przyczyny i wcześniejszego powiadomienia,

– ignorowanie zasad BHP w miejscu pracy i zasad przeciwpożarowych,

– praca w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub picie w godzinach pracy.

Jeśli przedsiębiorca zadecyduje, że sprawa jest poważna, może obarczyć zatrudnionego jedną z wymienionych kar. Przydzielenie jej jest możliwe do dwóch tygodni od otrzymania zgłoszenia o wykroczeniu.

W przypadku, gdy przedsiębiorca po raz kolejny nie zastosował się do regulaminu, nie odpowiadał na upomnienia i nagany może otrzymać karę finansową. Jej wysokość nie może przewyższać dziennego honorarium w przypadku absencji lub równowartości wynagrodzenia za godziny, w których podwładny nie pracował ze względu na spóźnienie.

Z formalnego punktu widzenia wiadomość o przydzieleniu kary powinna mieć formę pisemną wraz z wyjaśnieniem powodów do jej nałożenia oraz terminie i sposobie spłaty. Każda informacja o karze oraz dokument poświadczający jej przydzielenie wkładany jest do akt podwładnego.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?
Next Dodatkowe obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu na część etatu

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Obowiązki komisji pojednawczej

Wielu właścicieli firm lub dużych korporacji decyduje się na powoływanie komisji pojednawczej, której zadaniem jest rozwiązywanie sporów między pracownikami lub na innych polach, które przeszkadzają w sprawnym działaniu przedsiębiorstwa. Wszystkie

Kodeks pracy 0 Comments

Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Ochrona zdrowia i życia jest bardzo istotną dziedziną w firmach zatrudniających pracowników, przez co przedsiębiorca ma dodatkowe zadania. Ponadto jest zobowiązany do finansowania wszystkich kosztów zachowania bezpieczeństwa w firmie. Prawo

Kodeks pracy 0 Comments

Około 90 tys. cudzoziemców pracuje w Polsce na podstawie ustaw covidowych. Ich pozwolenia na pracę mogą wkrótce stracić ważność

Koniec pandemii w Polsce będzie dla niektórych cudzoziemców oznaczał konieczność przedłużenia ważności pozwoleń na pracę i zalegalizowania pobytu. Również pracodawcy będą mieli tylko 30 dni na załatwienie formalności w urzędach. Eksperci radzą, by nie czekać

Kodeks pracy 0 Comments

Jak długo powinien pracować nieletni pracownik?

W świetle prawa osobą młodocianą jest dziecko, które nie skończyło jeszcze 18. roku życia oraz ma obowiązek nauki. Nieletnim należy się wiele praw i obowiązków związanych z wiekiem. Pracodawców, którzy

Kodeks pracy 0 Comments

Czym zajmują się organizacje związkowe?

W polskim prawie pracy interesy pracowników przedstawiane są przez organizacje związkowe. Ponad zakładowa organizacja zawodowa to ogólnokrajowy związek zawodowy, ugrupowanie związków zawodowych lub konfederacja międzyzakładowa. Organizacja związkowa, która pełni funkcję

Wiadomości 3 komentarze

Zwolnienia grupowe dla każdego?

Jedną z podstawowych, a zarazem najbardziej pożądanych przez osoby szukające zatrudnienia na rynku pracy, form zatrudnienia, jest umowa o pracę. Polski ustawodawca nie tylko podkreśla znaczenie stosunku pracy dla gospodarki,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź