Czy pracując na umowie zlecenie należy się urlop i okres wypowiedzenia?

Czy pracując na umowie zlecenie należy się urlop i okres wypowiedzenia?

Jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest ona umową o pracę, wobec czego nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tego rodzaju zatrudnienia znajdują się w Kodeksie cywilnym.

Jeżeli chodzi o sprawę urlopu w trakcie pracy, w ramach umowy zlecenia, to nie jest ona w tych przepisach uregulowana. Warto być świadomym, że strony umowy mogą swobodnie kształtować stosunek umowy, co oznacza, że jeżeli urlop został przez nie określony to zleceniobiorcy się on należy. Identycznie jest w przypadku wypowiedzenia umowy zlecenia przez wykonującego zlecenie, który może to zrobić w dowolnym czasie, ponieważ ustawodawca również w przepisach kodeksu cywilnego nie ustanowił żadnych ograniczeń dotyczących okresu wypowiedzenia.

Podsumowując, kwestie w zakresie urlopu oraz okresu wypowiedzenia przy zatrudnieniu na umowę zlecenie mogą być uzgodnione przez obie strony i zawarte w umowie, wówczas gwarantują one zleceniobiorcy dni wolne od pracy, a zleceniodawcy dany czas wypowiedzenia.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Czy wpłacając zaliczkę powinniśmy otrzymać fakturę?
Next Z jakiego tytułu wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie są prawa pracownika w zakresie rodzicielstwa?

W dziale ósmym Kodeksu Pracy wyszczególnione zostały prawa pracownic odnoszące się do macierzyństwa. Tytuł działu akcentuje możliwość przyznawania uprawnień wynikających z rodzicielstwa dla osób obojga płci, jednak większość zapisanych w

Kodeks pracy 0 Comments

Sprawiedliwość to podstawa działania pracodawcy

Każdy przełożony musi stosować się do przepisów umieszczonych w Kodeksie Pracy. Wśród nich jest dobre traktowanie każdego pracownika oraz tolerancje i równouprawnienie. Są to fundamentalne zasady konieczne do zachowania odpowiednich

Kodeks pracy 0 Comments

Kiedy pracodawca nie odmówi wolnego?

Każdy zatrudniony funkcjonujący na zasadach umowy o pracę ma święte prawo do wybrania dni wolnych od pracy. Wystarczy tylko, że podwładny spełnia wszystkie wymogi niezbędne do ubiegania się o wspomniane

Kodeks pracy 0 Comments

Czym jest zasada uprzywilejowania w prawie pracy?

Kodeks pracy jest aktem regulującym prawa i obowiązki pracownika, zatem standardy w nim zawarte są normami bezwzględnie obowiązującymi. Oznacza to, że nie dopuszczają one żadnych odstępstw na niekorzyść osoby uprzywilejowanej.

Kodeks pracy 0 Comments

Warunki zatrudnienia młodocianych

Według polskiego prawa młodociani mogą pracować tylko wtedy, gdy stanowisko jest częścią praktyki zawodowej lub w ramach drobnych obowiązków (praca dorywcza). Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby zatrudnić takiego pracownika?

Kodeks pracy 0 Comments

Jaka ulga dotyczy praktyk zawodowych?

Pracodawca decydujący się na angażowanie nieletnich w celu otrzymania przez nich doświadczenia zawodowego, musi przestrzegać wszelkie ulgi przysługujące takim osobom. Rząd kraju namawia jednak do tego typu działań dając zwrot

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź