Dodatkowe obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu na część etatu

Dodatkowe obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu na część etatu

Wedle Kodeksu Pracy firma może zatrudnić pracownika na niepełny etat. Poza pracą w pełnym wymiarze, zatrudniony może wykonywać swoje obowiązki przez 120 lub 80 godzin w miesiącu. Nie zawsze jednak pracodawca zdaje sobie sprawę, jakie zobowiązania na nim ciążą w związku z takim zatrudnieniem.

Każdy podwładny, przyjęty na częściowy etat otrzymuje specjalnie skonstruowaną umowę, która właściwie nazywa wszystkie prawa i obowiązki oraz omawia wysokość wynagrodzenia.

Aby umowa była ważna i czytelna dla obu stron (zawierana na przykład na ćwierć etatu) powinna zawierać kluczowe i szczegółowe informacje, do których głównie zaliczają się następujące:

– nazwanie pracownika i pracodawcy,

– omówienie rodzaju umowy (o pracę, zlecenie, o dzieło),

– dzień podpisania honorarium, sposób jego obliczania, formy zapłaty,

– opis posady i wszystkich powinności,

– wszystkie maszyny i sprzęty udostępnione przez przełożonego do wypełniania obowiązków,

– data rozpoczęcia i możliwego zakończenia pracy,

– sposób wyliczania nadprogramowych godzin oraz wszystkich dopłat motywacyjnych.

Nie można zapomnieć, że osoba, która ma zmniejszony etat, będzie pracowała w innym wymiarze godzin. Przykładowo po 4 godziny dziennie przez 5 dni tygodniowo lub po 8 godzin w ciągu dnia przez 2 dwa dni w tygodniu. Te informacje również powinny być zanotowane, aby nie było wątpliwości i możliwych problemów. Oprócz dziennego zarządzania czasem pracy należy omówić, ile godzin w miesiącu pracownik będzie potrzebny. Każda nowa uwaga działa na korzyść, bowiem pozwala uniknąć konfliktów.

Oprócz praw, każdy pracownik ma swoje powinności. Mniejsza ilość godzin pracy to także mniej przywilejów. Głównie brak specjalnych premii, przerw, delegacji, kursów. I jest to zgodne z prawem, ponieważ honorarium podwładnych jest proporcjonalne do ilości wypracowanych godzin.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Czy można ukarać pracownika karą pieniężną?
Next Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Zadania Głównego Inspektoratu Pracy

Sprawozdania Głównego Inspektoratu Pracy mówią rzetelnie jakie normy nie są przestrzegane przez polskich biznesmenów wobec pracowników. W kraju przeprowadza się około 90 tysięcy kontroli u 70 tysięcy przedsiębiorstw rocznie. Niestety

Zatrudnienie 0 Comments

Jaki poziom bezrobocia przewidują specjaliści?

Biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego w sektorze przedsiębiorstw średnie honorarium było większe o 3% w porównaniu do ostatniego roku. Niestety oczekiwania ekonomistów były zbyt optymistyczne, prognozowali bowiem wzrost

Kodeks pracy 0 Comments

Godność zatrudnionego jest bardzo ważna

Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest poszanowanie godności swoich podwładnych. Sprawa ta została opisana w Kodeksie Pracy, a dodatkowo stanowi fundament życia społecznego. Dlaczego godność jest tak istotna w kontaktach zawodowych?

Zatrudnienie 4 komentarze

Czy należy się bać rozmowy kwalifikacyjnej?

W zasadzie każde przedsiębiorstwo, które prowadzi nabór na określone stanowisko, proponuje rozmowę kwalifikacyjną. Metoda weryfikowania wiedzy i umiejętności uzależniona jest od prywatnych zastrzeżeń właściciela. Część pytań i zadań pojawia się

Kodeks pracy 2 komentarze

Jakie korzyści wynikają z wprowadzania elastycznego czasu pracy ?

Już ponad rok po wprowadzeniu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy nowe przepisy funkcjonują bez zarzutu. Niewielka liczba zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie stosowania tego sposobu organizacji pracy, które wpłynęły do Okręgowych

Zatrudnienie 0 Comments

Jakie są warunki zatrudnienia młodocianych?

Normy prawa regulują możliwość przyjęcia do pracy osób młodocianych. Pracodawcy, którzy decydują się na takie działanie muszą jednak wziąć pod uwagę liczne ograniczenia, jakie wiążą się z przyjęciem do pracy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź