Jakich dokumentów wymaga ZUS, kiedy przekształcamy spółkę?

Jakich dokumentów wymaga ZUS, kiedy przekształcamy spółkę?

W momencie,gdy przedsiębiorca kieruje spółką jawną, ale chciałby zmienić ją w inną, np. z ograniczoną odpowiedzialnością, na początek musi dopełnić wszystkie obowiązki formalne. Komplet koniecznych dokumentów stanowczo przyspieszy i ułatwi planowane przekształcenie.

Przy zmianach nakreślonych wcześniej do Zakładu Ubezpieczeń powinno się zanieść następujące dokumenty: formularz ZUS ZIPA (mówi o zmianie danych identyfikacyjnych spółki), zaświadczenie z nadania numeru oraz nadania nr REGON (można zabrać z właściwego Urzędu Skarbowego lub pobrać ze strony internetowej). Dodatkowo formularz ZUS ZPA, lecz tylko przy zmianie siedziby spółki.

Są to dokumenty niezbędne, ponieważ z chwilą zmiany formy prawnej zostanie przyznany nowy nr NIP oraz REGON.

Trzeba jeszcze dodać, że z chwilą przekształcenia spółki w inną, wybraną przez siebie wspólnicy są udziałowcami, a co za tym idzie, nie są kwalifikowali się żadnym ubezpieczeniom zdrowotnym i społecznym właściwym dla specyfiki spółki jawnej).

W zgodzie z przepisami prawa, wypisane wyżej formularze wraz z dodatkowymi dokumentami winny być zaniesione do ZUS-u jak najszybciej, ale maksymalnie nie później niż w ciągu 14 dniach od samego zdarzenia.

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Przedsiębiorca przekształca się w spółkę
Next Jak założyć spółkę jawną?

Może to Ci się spodoba

Spółki 1Comments

Sprzedaż udziałów spółki może okazać się nieważna

Zbycie udziałów spółki nie zawsze jest skuteczne. Niekiedy, by sprzedać udziały należy uzyskać zgodę spółki. Zdarza się też, że możliwość sprzedaży jest ograniczona przez przepisy szczególne. Zgoda spółki na sprzedaż

Spółki 0 Comments

Czy możliwe jest odzyskanie majątku z przedwojennej spółki?

Okres działań wojennych pamiętany jest jako czas wyjątkowo dotkliwy i bolesny. Nie tylko dla zwykłych ludzi, ale również dla przedsiębiorców. Dzień po dniu utracili swoje firmy, mienie, dobytki całego życia.

Prawo dla firm 0 Comments

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a odwołanie prokurenta

O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością można mówić wiele. Są bardzo popularne w Polsce i chętnie wybierane przez samych przedsiębiorców. Okazuje się jednak, że nie wszystkie kwestie formalne są jasne i

Spółki 0 Comments

Czy obywatel innego kraju może założyć firmę w Polsce?

Zakładanie spółki z obywatelem polskim odbywa się na takich samych wytycznych, co jej utworzenie z obywatelem Unii Europejskiej. Czy zasady te są takie same w przypadku zakładania działalności gospodarczej wraz

Spółki 0 Comments

Kim są likwidatorzy w spółce jawnej?

W chwili wykreślenia spółki jawnej z rejestru krajowych działalności gospodarczych przestaje ona istnieć. Jednakże przed tym powinno się wykonać kroki mające na celu likwidacje owej aktywności gospodarczej. Słowem ,,likwidacja” określamy

Spółki 1Comments

Fiskus ściągnie bieżący VAT od upadłej spółki

Jeżeli wierzytelność z tytułu VAT powstała dopiero po ogłoszeniu upadłości spółki, to naczelnik urzędu skarbowego słusznie wyegzekwował ją z majątku spółki, zamiast zgłosić sędziemu komisarzowi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź