Czym powinien charakteryzować się wysokiej jakości system MES? 

Czym powinien charakteryzować się wysokiej jakości system MES? 

System MES (Manufacturing Execution System) to oprogramowanie służące do modelowania procesów produkcyjnych oraz monitorowania ich przebiegu. Może być używane zarówno w dużych przedsiębiorstwach zajmujących się seryjną produkcją na przemysłową skalę, jak i w mniejszych firmach, bazujących na nieciągłym toku produkcji.

System MES – idealne narzędzie do wspomagania logistyki produkcji

Najłatwiej wytłumaczyć, czym w rzeczywistości jest system MES, na konkretnym przykładzie. Niech będzie to system realizacji produkcji Quantum Qguar.

Działania, które można przeprowadzić z pomocą Qguar MES, są pogrupowane w siedem głównych procesów/bloków.

 • Administracja systemu – obejmuje wszystkie podstawowe informacje o firmie w kontekście procesów produkcyjnych: park maszyn, linie produkcyjne, centrum kosztów itp. Jest to swego rodzaju baza danych zbierająca kluczowe informacje o zakładzie produkcyjnym.
 • Prace w toku – definiowanie zleceń produkcyjnych, ich realizacja i monitorowanie postępów.
 • Logistyka produkcji – składowanie surowców i półproduktów oraz ich dostarczanie do hali produkcyjnej, a także śledzenie przepływu wyrobów podczas procesu produkcyjnego.
 • Zarządzanie produktami – zarządzanie numerami seryjnymi i numerami partii, instrukcje materiałowe, drzewo genealogii gotowego wyrobu, obecność ewentualnych substytutów produkcyjnych itp.
 • Praca maszyn – śledzenie pracy maszyn produkcyjnych, obliczanie wskaźników KPI a także monitorowanie ewentualnych alertów związanych z nieprawidłowościami podczas procesu wytwórczego.
 • Kontrola jakości – wsparcie podczas pobierania próbek gotowych wyrobów oraz ich dalszego testowania, śledzenie jakości podczas procesu produkcyjnego, tworzenie list kontrolnych czy wspomaganie różnych metod zarządzania jakością (np. Six Sigma, 5S itd.).
 • Utrzymanie ruchu – obsługa remontów i przeglądów oraz usuwanie awarii.

Do tego należy oczywiście dodać takie funkcje, jak koordynacja działań pracowników czy monitorowanie obiegu dokumentów. Odpowiednio wdrożony i skonfigurowany system MES wspiera również te aspekty funkcjonowania firmy.

O czym dodatkowo warto pamiętać wybierając system MES?

Wspomaganie wszystkich wyżej wymienionych obszarów funkcjonowania firmy produkcyjnej jest najważniejszym kryterium, w oparciu o które należy wybrać system MES. Tym niemniej decydując się na implementację takiego oprogramowania, warto pamiętać o kilku pobocznych kwestiach.

 • System powinien być kompatybilny z oprogramowaniem oraz sprzętem, które są już używane w firmie. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której MES pochodzi od innego producenta, niż np. dotychczas stosowany system ERP czy WMS.
 • Prostota obsługi również jest bardzo ważna. Należy pamiętać, że z systemu MES będą korzystać użytkownicy o różnych kompetencjach technicznych znajdujący się na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Jeżeli dodatkowo z zasobów systemu MES można korzystać za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerach lub urządzeniach mobilnych, tym lepiej dla użytkowników.
 • Zakup systemu MES oraz jego implementacja powinny być traktowane jako inwestycje długoterminowe. Korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania wspomagającego logistykę produkcji, które należy wymieniać co 2-3 lata, mija się w tym przypadku z celem.
 • Na koniec należy pamiętać, że wysokiej jakości system MES powinien działać nawet wtedy, gdy jeden z modułów zostanie wyłączony lub w ogóle nie zostanie zainstalowany. Brak wybranej funkcjonalności nie powinien negatywnie wpływać na pracę pozostałych.

System MES Qguar spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki. Więcej informacji na jego temat znajdziesz na stronie quantum-software.com.

Previous Alan Turing i jego test sztucznej inteligencji 
Next Kontenery mieszkalne - domki letniskowe czy całoroczne miejsce zamieszkania?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Przy wynajmie mieszkania konieczna szczegółowa umowa

Pisemna i szczegółowa umowa najmu, protokół zdawczo-odbiorczy, weryfikacja właściciela lokalu i najemcy, warunki zwrotu kaucji – lista formalności, których trzeba dopełnić przy wynajmie mieszkania, jest długa. Interesy właściciela w maksymalnym stopniu zabezpieczy najem

Wiadomości 0 Comments

Darowizna dla współmałżonka

Kiedy kilka lat temu córka była panną, otrzymała w spadku po dziadkach działkę wraz z domem jednorodzinnym. Następnie wyszła za mąż. W tym momencie mieszka w tym domu wraz z

Wiadomości 0 Comments

Niszczenie dokumentów przez firmę zewnętrzną a RODO

Według artykułu 2 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), niszczenie dokumentów firm i instytucji kwalifikowane jest jako przetwarzanie znajdujących się w nich danych. Ten z pozoru niewinny zapis nakłada na

Wiadomości 1Comments

Nieterminowe płatności główną przyczyną upadłości firm

Ponad 700 firm zbankrutuje w tym roku w Polsce, wynika z prognozy KUKE. Główną przyczyną niewypłacalności firm jest nieterminowe spłacanie faktur przez ich klientów. W najlepszym wypadku brak należnych pieniędzy na rachunku ogranicza ich

Wiadomości 0 Comments

Jak zrobić wędzarnie z beczki?

Domowe wędliny to pyszny i przyjazny dla środowiska przysmak, a w ich przygotowaniu pomoże wędzarnia z beczki. Istnieje wiele rodzajów wędzarni, wykonanych z różnych materiałów, ale najprostszym i najbardziej opłacalnym

Wiadomości 0 Comments

CPI – co to za wskaźnik i jak wpływa na rynki finansowe?

CPI to jeden z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Ma on znaczący wpływ zarówno na gospodarkę, jak i rynki finansowe, dlatego jeśli inwestujesz np. na forex, powinieneś regularnie sprawdzać jego aktualną wysokość.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź