Obiad z kontrahentem może być kosztem uzyskania przychodu

Obiad z kontrahentem może być kosztem uzyskania przychodu

Dla przedsiębiorcy równie ważne jak osiągnięcie jak najwyższych przychodów jest umniejszenie tych przychodów o jak największą wartość kosztów ich uzyskania. Dzieje się tak dlatego, że koszty uzyskania przychodu mogą znacznie zmniejszyć podstawę do opodatkowania, a tym samym zredukować kwotę podatku, którą firma musi odprowadzić na konto urzędu skarbowego.

Koszty uzyskania przychodu w firmie

Ustawa podatkowa nie precyzuje, które wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Wskazane są jedynie pewne wymogi ogólne, które muszą być spełnione, aby wydatek mógł umniejszyć dochód. Wymagania ograniczają się do sentencji, że wydatki te winny:

 • być w odpowiedni sposób udokumentowane,
 • być faktycznie poniesione,
 • wiązać się bezpośrednio z osiąganym przez firmę przychodem,
 • nie należeć do katalogu kosztów, które nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Urząd skarbowy skrupulatnie kontroluje tę część działalności firmy. Z punktu widzenia organów podatkowych duża ilość kosztów uzyskania przychodów jest zjawiskiem negatywnym, gdyż zmniejsza należności wobec fiskusa.

Z pewnością rację bytu, nawet w opinii urzędu skarbowego, będą miały wydatki poniesione na utrzymanie lokalu, a zatem w koszty uzyskania przychodu można bez obaw zaliczyć czynsz lub kwotę wynajmu lokalu, opłaty za media, wydatki na telefon, czy łącza internetowe. Podobnie traktowane są wydatki na zakup wyposażenia, typu: regały, komputer, drukarka, maszyny i urządzenia specjalistyczne wykorzystywane w danej działalności, a także zakup środków czystości, artykułów biurowych, czy wydatki na obsługę księgową. Ponadto „bezpieczne” są wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, odzież robocza, czy nawet podróże służbowe.

Nie wszystkie wydatki uznane są za koszty uzyskania przychodu

Problemy zaczynają się, gdy przedsiębiorca dokona zakupów, które charakterem nie odbiegają od wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodu. Katalog kosztów, które nie mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodu jest niezwykle długi. Są to np.:

 • wydatki poniesione na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • wydatki na spłatę pożyczek lub kredytów,
 • wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci,
 • podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn,
 • grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar,
 • kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu: nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Między innymi w katalogu tym mieści się też zapis wyłączający koszty reprezentacyjne z KUP.

Wydatki na reprezentację firmy, czy koszty uzyskania przychodu?

Sporo kontrowersji budzi zakup drogiego garnituru, czy wydatki poniesione na obiad z kontrahentem w drogiej restauracji. Obecnie urzędy skarbowe złagodziły swoje podejście do tej kwestii, lecz wciąż należy dołożyć wszelkich starań do dokładnego dokumentowania takich przypadków. Wystarczy bowiem odrobina niefrasobliwości i przedsiębiorca utraci możliwość odliczenia wydatku od swoich przychodów.

W związku z licznymi wątpliwościami przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że miejsce podawania posiłku nie ma znaczenia przy kwalifikacji takiego kosztu oraz nakazał urzędom skarbowym „odrębną ocenę każdego indywidualnego przypadku”. W wyjaśnieniu Minister Finansów wskazał, że jeśli jest to uzasadnione uzyskanymi przychodami, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć również posiłki oraz napoje (w tym alkoholowe) serwowane w punktach gastronomicznych. Nie jest przy tym oceniana „wystawność” posiłku wyrażona w jego cenie.

O czym należy zatem pamiętać? Przede wszystkim należy zadbać, by obiad odbył się przed podpisaniem intratnej umowy, nie zaś po tym wydarzeniu. O ile bowiem podczas posiłku w pierwszym przypadku biznesmeni mogą negocjować warunki kontraktu, o tyle w drugiej sytuacji zasadniczo chodzi raczej o wyrażenie swego rodzaju wdzięczności za współpracę, a tu urzędnik nie będzie miał problemu z uznaniem posiłku za koszty reprezentacyjne.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Niepełnoletni przedsiębiorca – możliwe ale kłopotliwe
Next Firma w mieszkaniu – zwiększenie zysku przez amortyzację

Może to Ci się spodoba

Urząd Skarbowy 0 Comments

Czym charakteryzuje się nadpłata?

Podstawowym zadaniem każdego podatnika jest regulowanie wszystkich zobowiązań zgodnie z roczną deklaracją. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy następuje tzw. nadpłata. Czym się charakteryzuje? Co robić w takiej sytuacji? Zgodnie z

Jak rozliczyć PIT-37?

PIT-37 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych. Rozliczają się przez niego pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci czy renciści. Jak i do kiedy można rozliczać ten PIT? O tym poniżej. Termin rozliczenia PIT-37

Koszty 0 Comments

Jak obliczyć listę płac?

Każda szanująca się działalność gospodarcza ma wykwalifikowanych księgowych, którzy zajmują się stroną formalną. Niejednokrotnie ilość nowych ustaw jest tak duża, że sam przedsiębiorca we wszystkim się nie orientuje i nie

Podatki 0 Comments

Od stycznia podatnicy mają nowe obowiązki sprawozdawcze

Z początkiem stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Obowiązek prowadzenia bieżącej dokumentacji cen transferowych obejmie firmy i przedsiębiorców, których obroty przekraczają 2 mln euro, oraz tych, którzy dokonują

Podatki 0 Comments

Samorządy nie chcą płacić za Polski Ład. W ciągu 10 lat stracą na nim 145 mld zł, a budżet państwa 65 mld zł

Resort finansów upublicznił pod koniec lipca projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu. Nie pozostaną one bez konsekwencji dla finansów samorządów. W latach 2022–2030 z ich budżetów zniknie łącznie 145 mld zł. Najbardziej ucierpią duże miasta, takie

Koszty 0 Comments

Jak określić wartość mieszkania do celów amortyzacji?

Biznesmeni, którzy zdecydowali się zaadaptować cześć swojego mieszkania na cele prowadzonej działalności gospodarczej, mogą odliczyć straty amortyzacji w ramach prowadzonej działalności. Decydując się na taki czyn, należy w początkowej fazie:

6 komentarzy

 1. Maciej90
  13 sierpnia, 23:04 Reply
  Co w wypadku, kiedy rozmawiamy z potencjalnym klientem, a nie zostanie on naszym klientem? Też możemy to wpisywać?
  • Lukasz17
   13 sierpnia, 23:05 Reply
   Zadałeś bardzo dobre pytanie, ponieważ sami wiemy, że nie zawsze taka kolacja stawia nas w lepszej pozycji.
  • Marcel
   13 sierpnia, 23:06 Reply
   Ja sądzę, że nie, ponieważ w taki sposób moglibyśmy równie dobrze odliczać rozmowy przy obiedzie z rodziną.
   • Maciej90
    13 sierpnia, 23:07 Reply
    Rozumiem twój punkt widzenia. Sądzisz zatem, ze powinniśmy mieć jakąś formalną umowę z daną osobą?
    • Marcel
     13 sierpnia, 23:08 Reply
     Sądzę po prostu, że powinieneś mieć udokumentowane dokładnie, że z ową osobą jadłeś ten obiad i że ona jest twoim kontrahentem.
 2. Misiekk
  14 sierpnia, 12:37 Reply
  Czyli mam rozumieć, że oprócz takich dokumentów jak paragony i faktury musimy mieć jakieś prawne udokumentowanie, że ten ktoś jest naszym kontrahentem. Jednak jeżeli dobrze rozumiem to nawet faktura może być takim dokumentem, mam rację?

Zostaw odpowiedź