Obiad z kontrahentem może być kosztem uzyskania przychodu

Obiad z kontrahentem może być kosztem uzyskania przychodu

Dla przedsiębiorcy równie ważne jak osiągnięcie jak najwyższych przychodów jest umniejszenie tych przychodów o jak największą wartość kosztów ich uzyskania. Dzieje się tak dlatego, że koszty uzyskania przychodu mogą znacznie zmniejszyć podstawę do opodatkowania, a tym samym zredukować kwotę podatku, którą firma musi odprowadzić na konto urzędu skarbowego.

Koszty uzyskania przychodu w firmie

Ustawa podatkowa nie precyzuje, które wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Wskazane są jedynie pewne wymogi ogólne, które muszą być spełnione, aby wydatek mógł umniejszyć dochód. Wymagania ograniczają się do sentencji, że wydatki te winny:

 • być w odpowiedni sposób udokumentowane,
 • być faktycznie poniesione,
 • wiązać się bezpośrednio z osiąganym przez firmę przychodem,
 • nie należeć do katalogu kosztów, które nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Urząd skarbowy skrupulatnie kontroluje tę część działalności firmy. Z punktu widzenia organów podatkowych duża ilość kosztów uzyskania przychodów jest zjawiskiem negatywnym, gdyż zmniejsza należności wobec fiskusa.

Z pewnością rację bytu, nawet w opinii urzędu skarbowego, będą miały wydatki poniesione na utrzymanie lokalu, a zatem w koszty uzyskania przychodu można bez obaw zaliczyć czynsz lub kwotę wynajmu lokalu, opłaty za media, wydatki na telefon, czy łącza internetowe. Podobnie traktowane są wydatki na zakup wyposażenia, typu: regały, komputer, drukarka, maszyny i urządzenia specjalistyczne wykorzystywane w danej działalności, a także zakup środków czystości, artykułów biurowych, czy wydatki na obsługę księgową. Ponadto „bezpieczne” są wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, odzież robocza, czy nawet podróże służbowe.

Nie wszystkie wydatki uznane są za koszty uzyskania przychodu

Problemy zaczynają się, gdy przedsiębiorca dokona zakupów, które charakterem nie odbiegają od wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodu. Katalog kosztów, które nie mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodu jest niezwykle długi. Są to np.:

 • wydatki poniesione na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • wydatki na spłatę pożyczek lub kredytów,
 • wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci,
 • podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn,
 • grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar,
 • kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu: nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Między innymi w katalogu tym mieści się też zapis wyłączający koszty reprezentacyjne z KUP.

Wydatki na reprezentację firmy, czy koszty uzyskania przychodu?

Sporo kontrowersji budzi zakup drogiego garnituru, czy wydatki poniesione na obiad z kontrahentem w drogiej restauracji. Obecnie urzędy skarbowe złagodziły swoje podejście do tej kwestii, lecz wciąż należy dołożyć wszelkich starań do dokładnego dokumentowania takich przypadków. Wystarczy bowiem odrobina niefrasobliwości i przedsiębiorca utraci możliwość odliczenia wydatku od swoich przychodów.

W związku z licznymi wątpliwościami przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że miejsce podawania posiłku nie ma znaczenia przy kwalifikacji takiego kosztu oraz nakazał urzędom skarbowym „odrębną ocenę każdego indywidualnego przypadku”. W wyjaśnieniu Minister Finansów wskazał, że jeśli jest to uzasadnione uzyskanymi przychodami, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć również posiłki oraz napoje (w tym alkoholowe) serwowane w punktach gastronomicznych. Nie jest przy tym oceniana „wystawność” posiłku wyrażona w jego cenie.

O czym należy zatem pamiętać? Przede wszystkim należy zadbać, by obiad odbył się przed podpisaniem intratnej umowy, nie zaś po tym wydarzeniu. O ile bowiem podczas posiłku w pierwszym przypadku biznesmeni mogą negocjować warunki kontraktu, o tyle w drugiej sytuacji zasadniczo chodzi raczej o wyrażenie swego rodzaju wdzięczności za współpracę, a tu urzędnik nie będzie miał problemu z uznaniem posiłku za koszty reprezentacyjne.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Niepełnoletni przedsiębiorca – możliwe ale kłopotliwe
Next Firma w mieszkaniu – zwiększenie zysku przez amortyzację

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Źródła informacji organów skarbowych o majątku podatnika są praktycznie nieograniczone

Fiskus ma wiele różnych możliwości zdobycia informacji o dochodach i wydatkach podatnika. Organy podatkowe są uprawnione do weryfikacji wydatków i ich pokrycia w uzyskanych dochodach już w ramach czynności sprawdzających, które poprzedzają kontrolę lub postępowanie

Podatki 0 Comments

Co podlega limitom podatkowym w 2013 roku?

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu lub księgi przychodów i rozchodów i w poprzednim roku przekroczyli określone limity przychodów w roku 2013 nie mają możliwości korzystania z niektórych ułatwień

Podatki 0 Comments

50% niższy VAT na paliwo– co skontroluje fiskus?

W lipcu 2015r. zostały znowelizowane przepisy podatkowe w zakresie odliczeń podatku VAT od samochodów firmowych oraz samochodów służbowych wykorzystywanych częściowo do celów prowadzenia działalności gospodarczej a częściowo do celów prywatnych.

Podatki 0 Comments

W tym roku 45 proc. podatników rozliczy się przez internet

Resort finansów spodziewa się, że w tym roku do fiskusa wpłynie nawet 8 milionów elektronicznych PIT-ów za 2015 roku. Badanie KPMG wskazuje, że tę drogę wybierze 45 proc. Polaków. Rośnie też

Podatki 0 Comments

UWAGA: Obowiązkowe wysyłanie plików JPK_VAT już od 1 stycznia 2018 r.

Z nowym rokiem 2018, mikroprzedsiębiorcy obowiązkowo, co miesiąc będą musieli informować Urząd Skarbowy o ewidencji VAT w formacie pliku JPK. Będzie to dodatkowe obciążenie dla wszystkich właścicieli mikrofirm, o którym

0% VAT – nadmierna odpowiedzialność podatnika

Nie zawsze niespełniony wymóg formalny przesądzi o zakwestionowaniu stawki 0% VAT. Orzeczenie podważające zbytni formalizm wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 9 października 2014 r.,w sprawie C-492/13 Traum. Zastosowanie stawki 0% VAT

6 komentarzy

 1. Maciej90
  13 sierpnia, 23:04 Reply
  Co w wypadku, kiedy rozmawiamy z potencjalnym klientem, a nie zostanie on naszym klientem? Też możemy to wpisywać?
  • Lukasz17
   13 sierpnia, 23:05 Reply
   Zadałeś bardzo dobre pytanie, ponieważ sami wiemy, że nie zawsze taka kolacja stawia nas w lepszej pozycji.
  • Marcel
   13 sierpnia, 23:06 Reply
   Ja sądzę, że nie, ponieważ w taki sposób moglibyśmy równie dobrze odliczać rozmowy przy obiedzie z rodziną.
   • Maciej90
    13 sierpnia, 23:07 Reply
    Rozumiem twój punkt widzenia. Sądzisz zatem, ze powinniśmy mieć jakąś formalną umowę z daną osobą?
    • Marcel
     13 sierpnia, 23:08 Reply
     Sądzę po prostu, że powinieneś mieć udokumentowane dokładnie, że z ową osobą jadłeś ten obiad i że ona jest twoim kontrahentem.
 2. Misiekk
  14 sierpnia, 12:37 Reply
  Czyli mam rozumieć, że oprócz takich dokumentów jak paragony i faktury musimy mieć jakieś prawne udokumentowanie, że ten ktoś jest naszym kontrahentem. Jednak jeżeli dobrze rozumiem to nawet faktura może być takim dokumentem, mam rację?

Zostaw odpowiedź