Jak określić wartość używanych środków?

Jak określić wartość używanych środków?

Przy posiadaniu działalności gospodarczej osoby mają obowiązek umieścić środki trwałe w ewidencji, która się do nich odnosi. Odpisy z tych środków są kosztami uzyskania przychodów. W takim przypadku obowiązkowe jest ustalenie wartości początkowej tych środków trwałych.

Ustalenie wartości elementu majątkowego jest zależne od sposobu jego nabycia. Jest kilka sposobów nabycia, które pozwalają stwierdzić sposób wyceny pierwotnej środka i jest to:

– odpłatny zakup, gdzie wartość początkową środka jest koszt zakupu,

– własnoręczne stworzenie, gdzie wartość stanowi wydatek poniesiony na wytworzenie,

– nabycie w nieodpłatny sposób lub z powodu dziedziczenia czy darowizny, gdzie wartością| jest cena zakupu z dnia nabycia.

Gdy wskazanie cen zakupu środków trwałych jest niemożliwe, ich wartość początkową przyjmuje się w wysokości, która jest rezultatem w wyniku z wyceny wykonanej przez przedsiębiorcę, z uwzględnieniem cen rynkowych środków tego samego pochodzenia z roku poprzedzającego założenie ewidencji.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Co decyduje o rodzaju umowy o pracę?
Next Czym różni się przychód od dochodu?

Może to Ci się spodoba

Mała firma 0 Comments

Które przedsiębiorstwa zdobywają zaufanie konsumentów?

W chwili rozwoju najnowszych technologii i techniki zwiększają się oczekiwania klientów w stosunku do firm działających na rynkach gospodarczych. Dziś nie wystarczy słowna deklaracja właściciela o skrupulatnym działaniu. Konsumenci chcą

Mała firma 0 Comments

Kredyt na innowacyjne technologie – zmiany w sposobie przyznawania

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach wsparcia działalności innowacyjnej. Zmiany zakładają korzystniejszą dla przedsiębiorców i bardziej efektywną dla kraju ocenę innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w firmach. Nowelizacja objęła swym

Mała firma 0 Comments

Za co pobierana jest opłata środowiskowa?

Część właścicieli fabryk zobowiązano do uiszczania opłaty środowiskowej. Przepis ten dotyczy osób, które posiadają własną działalność rolniczą lub prowadzą firmę w branży hodowlanej, ogrodniczej, warzywnej, leśnej lub rybnej. W jakim

Mała firma 0 Comments

Inwentaryzacja środków trwałych – kluczowe pojęcia

Efektywne zarządzenie majątkiem to nie tylko obowiązek przedsiębiorcy, ale i też warunek sukcesu. Bez odpowiedniego śledzenie tego, co gdzie się znajduje i jak przebiegają w firmie kluczowe procesy „obiegu” elementów

Mała firma 0 Comments

Charakterystyka zatorów płatniczych

Wiele firm w Polsce notuje nieustanne i cyklicznie się powtarzające zatory płatnicze. Problem dotyczy przedsiębiorstw, które nie księgują terminowo należności od swoich kontrahentów. Jest to działanie dość powszechne i coraz

Mała firma 0 Comments

Zmiana przeznaczenia budynku a odliczenie w ramach ulgi odsetkowej

Nabywca w ramach ulgi odsetkowej zakupił lokal mieszkalny, będącego w budynku, w którym deweloper dokonał zmiany jego użytkowania z koszarowego na mieszkalny wielorodzinny. Deweloper zrealizował rozbiórkę budynku zostawiając tylko fundamenty

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź