Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy pracownika?

Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy pracownika?

W momencie, kiedy podwładny zostanie zwolniony lub osobiście złoży wypowiedzenie, powinien po ustaniu współpracy, otrzymać świadectwo pracy. Ważne, aby gromadziło wiele ważnych wiadomości. Jakich?

Wszystkie wątpliwości rozwiewa zapis widniejący w Kodeksie Pracy, z którego jasno wynika, że przełożony może zapisać w świadectwie pracy tylko te dane, na które wyraża zgodę pracownik.

Specjalnie wykreowany do tego celu wzór świadectwa pracy pozwala na wypełnienie go poprawnie i umieszczenie zgodnych z prawdą informacji. Można go w małym stopniu przekształcać jednak nienaruszone pozostają takie oto treści:

– dane osobowe oraz miejsce zamieszkania pracownika,

– czas trwania umowy/pracy,

– rodzaj etatu,

– nazwanie posady,

– wszystkie obowiązki należące do pracownika na przestrzeni całego okresu zatrudnienia,

– sposób zakończenia współpracy – zwolnienie, wypowiedzenie, porozumienie,

– długość wybranych urlopów,

– zgodność finansowa z pracodawcą (np. brak zaległości w wypłatach).

Często pracodawcy nieprawidłowo traktują zapisy prawa i niewłaściwie precyzują fundamentalne informacje, często działając na niekorzyść zatrudnionego. W związku z tym warto sprawdzać dokładnie dokument podczas jego tworzenia lub po uzyskaniu i prześledzić wszystkie wiadomości. Najczęściej mylnie opisywane są takie kwestie:

– nieprawidłowe określenie sposobu zakończenia współpracy lub brak informacji,

– brak wiadomości o historii awansów lub zmianach stanowisk w firmie,

– błędne określenie posady,

– podanie tylko kilku najistotniejszych obowiązków zatrudnionego, a powinny być wszystkie powinności wykonywane przez zatrudnionego (nawet odbieranie telefonów, w przypadku pracownika biurowego),

– błędne policzenie urlopów wypoczynkowych, okresu choroby i pozostałych dni wolnych od pracy.

Aby świadectwo pracy wyglądało profesjonalnie warto wzorować się na innych i mieć świadomość, że dokument ten jest wizytówką i zwieńczeniem pracy z ostatnim szefem. Dlatego też musi być ważne tak samo dla pracownika, jak i przełożonego.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Czy pracodawca może zwolnić pracownika za surfowanie w sieci w czasie pracy?
Next Ile może dorobić emeryt?

Może to Ci się spodoba

Personel 0 Comments

FSM w zarządzaniu pracą mobilnych pracowników

Rosnąca liczba zadań realizowanych w terenie to dodatkowa potrzeba optymalizacji kosztów związanych z koordynacją oraz kontrolą pracy wykonywanej przez zdalnych pracowników. W sprawnym zarządzaniu firmą mają pomóc aplikacje webowe i

Kodeks pracy 0 Comments

Jak długo powinien pracować nieletni pracownik?

W świetle prawa osobą młodocianą jest dziecko, które nie skończyło jeszcze 18. roku życia oraz ma obowiązek nauki. Nieletnim należy się wiele praw i obowiązków związanych z wiekiem. Pracodawców, którzy

Wypowiedzenie 0 Comments

Kiedy można cofnąć wypowiedzenie o pracę?

Może zdarzyć się sytuacja, że po wręczeniu pracownikowi wypowiedzenia, pracodawca podejmie decyzję o dalszej kontynuacji zatrudnienia. Co wtedy zrobić z takim wypowiedzeniem? W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony

Kodeks pracy 0 Comments

Obowiązki komisji pojednawczej

Wielu właścicieli firm lub dużych korporacji decyduje się na powoływanie komisji pojednawczej, której zadaniem jest rozwiązywanie sporów między pracownikami lub na innych polach, które przeszkadzają w sprawnym działaniu przedsiębiorstwa. Wszystkie

Kodeks pracy 0 Comments

Wszystko o umowach nieokreślonych czasem trwania

Wszystkie umowy o prace są określane przez Kodeks Pracy. W prawie istnieje pewna nieścisłość określona z zawieraniem w porozumieniach długoterminowych zdań o dwutygodniowym czasie wypowiedzenia współpracy. Umowa na czas nieznany

Kodeks pracy 0 Comments

Wszystko o układach zbiorowych pracy?

Porozumienie zawierane miedzy grupą podwładnych a przełożonym zwykło nazywać się układem zbiorowym pracy. W jakim celu podpisuje się taką umowę? Zazwyczaj dotyczy pracowników, którzy pracują zasadach innych niż stosunek pracy.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź