Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy pracownika?

Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy pracownika?

W momencie, kiedy podwładny zostanie zwolniony lub osobiście złoży wypowiedzenie, powinien po ustaniu współpracy, otrzymać świadectwo pracy. Ważne, aby gromadziło wiele ważnych wiadomości. Jakich?

Wszystkie wątpliwości rozwiewa zapis widniejący w Kodeksie Pracy, z którego jasno wynika, że przełożony może zapisać w świadectwie pracy tylko te dane, na które wyraża zgodę pracownik.

Specjalnie wykreowany do tego celu wzór świadectwa pracy pozwala na wypełnienie go poprawnie i umieszczenie zgodnych z prawdą informacji. Można go w małym stopniu przekształcać jednak nienaruszone pozostają takie oto treści:

– dane osobowe oraz miejsce zamieszkania pracownika,

– czas trwania umowy/pracy,

– rodzaj etatu,

– nazwanie posady,

– wszystkie obowiązki należące do pracownika na przestrzeni całego okresu zatrudnienia,

– sposób zakończenia współpracy – zwolnienie, wypowiedzenie, porozumienie,

– długość wybranych urlopów,

– zgodność finansowa z pracodawcą (np. brak zaległości w wypłatach).

Często pracodawcy nieprawidłowo traktują zapisy prawa i niewłaściwie precyzują fundamentalne informacje, często działając na niekorzyść zatrudnionego. W związku z tym warto sprawdzać dokładnie dokument podczas jego tworzenia lub po uzyskaniu i prześledzić wszystkie wiadomości. Najczęściej mylnie opisywane są takie kwestie:

– nieprawidłowe określenie sposobu zakończenia współpracy lub brak informacji,

– brak wiadomości o historii awansów lub zmianach stanowisk w firmie,

– błędne określenie posady,

– podanie tylko kilku najistotniejszych obowiązków zatrudnionego, a powinny być wszystkie powinności wykonywane przez zatrudnionego (nawet odbieranie telefonów, w przypadku pracownika biurowego),

– błędne policzenie urlopów wypoczynkowych, okresu choroby i pozostałych dni wolnych od pracy.

Aby świadectwo pracy wyglądało profesjonalnie warto wzorować się na innych i mieć świadomość, że dokument ten jest wizytówką i zwieńczeniem pracy z ostatnim szefem. Dlatego też musi być ważne tak samo dla pracownika, jak i przełożonego.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Czy pracodawca może zwolnić pracownika za surfowanie w sieci w czasie pracy?
Next Ile może dorobić emeryt?

Może to Ci się spodoba

Wypowiedzenie 0 Comments

Wypowiedzenie porozumienia o wydłużeniu okresów rozliczeniowych

Od kiedy Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła swoją ocenę porozumień o wydłużaniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy nie milkną komentarze na ten temat. W opinii PIP pracownicy powinni mieć możliwość wypowiedzenia

Wypowiedzenie 0 Comments

W jaki sposób zwalnia się podwładnego?

Zgodnie z przepisami zwolnienie podwładnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę może nastąpić tylko w określonych przypadkach. Innymi słowy nie zawsze przełożony może odsunąć podwładnego z pracy. Jak zatem powinno

W przyszłym roku będą obowiązywać nowe przepisy Kodeksu pracy. Ograniczenia w umowach na czas określony

Za niecałe pół roku wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Po podpisie prezydenta nowelizacja czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wprowadzą inne zasady zatrudniania w oparciu o umowę na czas określony. Pracodawca będzie

Wypowiedzenie 0 Comments

Kiedy zostaniemy dyscyplinarnie zwolnieni?

Przedsiębiorca ma prawo do zwolnienia swojego podwładnego, jeśli on nagminne korzysta z urządzeń firmowych w celach osobistych. Najczęściej biznesmen jasno określa, iż okres pracy musi być jak najefektywniej wykorzystany dla

Kodeks pracy 0 Comments

Czy pracując na umowie zlecenie należy się urlop i okres wypowiedzenia?

Jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest ona umową o pracę, wobec czego nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tego rodzaju zatrudnienia znajdują

Kodeks pracy 0 Comments

Prawa wynikające ze świadczenia stosunku pracy a śmierć pracownika

Jedną z cech wykonywania pracy jest to, że ma ono postać osobisty, to znaczy, że nie może go robić inna osoba. Po śmierci zatrudnionego stosunek pracy zanika. Pracownik podczas wykonywania

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź