Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy pracownika?

Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy pracownika?

W momencie, kiedy podwładny zostanie zwolniony lub osobiście złoży wypowiedzenie, powinien po ustaniu współpracy, otrzymać świadectwo pracy. Ważne, aby gromadziło wiele ważnych wiadomości. Jakich?

Wszystkie wątpliwości rozwiewa zapis widniejący w Kodeksie Pracy, z którego jasno wynika, że przełożony może zapisać w świadectwie pracy tylko te dane, na które wyraża zgodę pracownik.

Specjalnie wykreowany do tego celu wzór świadectwa pracy pozwala na wypełnienie go poprawnie i umieszczenie zgodnych z prawdą informacji. Można go w małym stopniu przekształcać jednak nienaruszone pozostają takie oto treści:

– dane osobowe oraz miejsce zamieszkania pracownika,

– czas trwania umowy/pracy,

– rodzaj etatu,

– nazwanie posady,

– wszystkie obowiązki należące do pracownika na przestrzeni całego okresu zatrudnienia,

– sposób zakończenia współpracy – zwolnienie, wypowiedzenie, porozumienie,

– długość wybranych urlopów,

– zgodność finansowa z pracodawcą (np. brak zaległości w wypłatach).

Często pracodawcy nieprawidłowo traktują zapisy prawa i niewłaściwie precyzują fundamentalne informacje, często działając na niekorzyść zatrudnionego. W związku z tym warto sprawdzać dokładnie dokument podczas jego tworzenia lub po uzyskaniu i prześledzić wszystkie wiadomości. Najczęściej mylnie opisywane są takie kwestie:

– nieprawidłowe określenie sposobu zakończenia współpracy lub brak informacji,

– brak wiadomości o historii awansów lub zmianach stanowisk w firmie,

– błędne określenie posady,

– podanie tylko kilku najistotniejszych obowiązków zatrudnionego, a powinny być wszystkie powinności wykonywane przez zatrudnionego (nawet odbieranie telefonów, w przypadku pracownika biurowego),

– błędne policzenie urlopów wypoczynkowych, okresu choroby i pozostałych dni wolnych od pracy.

Aby świadectwo pracy wyglądało profesjonalnie warto wzorować się na innych i mieć świadomość, że dokument ten jest wizytówką i zwieńczeniem pracy z ostatnim szefem. Dlatego też musi być ważne tak samo dla pracownika, jak i przełożonego.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Czy pracodawca może zwolnić pracownika za surfowanie w sieci w czasie pracy?
Next Ile może dorobić emeryt?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Prawo pracy-zmiany obowiązujące w 2013 roku

W 2012 roku do Kodeksu pracy zostały wpisane nowe zmiany dotyczące pracowników i pracodawców. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich. Od 1 stycznia 2012 roku wszedł w życie nowy termin, do

Wypowiedzenie 0 Comments

Dlaczego przełożony wręcza wypowiedzenie?

Fundamentem każdej współpracy na linii pracodawca-pracownik jest umowa, która ustanawia zasady działania i stabilizuje sprawy wynagrodzenia oraz możliwego wypowiedzenia. Dlaczego konieczne jest przerwanie zawodowych relacji? W jakich przypadkach przedsiębiorstwo podejmuje

Kodeksy 1Comments

Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Budowanie pozycji w firmie trwa bardzo długo, zdobywanie zaufania szefa jeszcze dłużej. Jednak wykwalifikowany i wykształcony pracownik, z dużym doświadczeniem, na pewno jest niezbędny w każdej firmie. Nie zawsze przedsiębiorcę

Kodeks pracy 0 Comments

Zadania Głównego Inspektoratu Pracy

Sprawozdania Głównego Inspektoratu Pracy mówią rzetelnie jakie normy nie są przestrzegane przez polskich biznesmenów wobec pracowników. W kraju przeprowadza się około 90 tysięcy kontroli u 70 tysięcy przedsiębiorstw rocznie. Niestety

Kodeks pracy 0 Comments

Urlop wychowawczy przedsiębiorcy – jak skorzystać?

Od tego roku zmieniły się wytyczne dotyczące Dotychczas urlop wychowawczy przysługiwał tylko kobietom pracującym na umowę o pracę. Pracobiorcy na umowę o dzieło lub zlecenie oraz posiadający działalność gospodarczą nie

Kodeks pracy 0 Comments

Naruszenie praw pracownika przez pracodawcę

W przepisach prawa pracy znajduje się zbiór sytuacji, w których pracodawca może zostać ukarany za nieprzestrzeganie praw pracowniczych. Na pracodawcę lub osobę, która wykonuje jego obowiązki może zostać nałożona kara

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź