Naruszenie praw pracownika przez pracodawcę

Naruszenie praw pracownika przez pracodawcę

W przepisach prawa pracy znajduje się zbiór sytuacji, w których pracodawca może zostać ukarany za nieprzestrzeganie praw pracowniczych.

Na pracodawcę lub osobę, która wykonuje jego obowiązki może zostać nałożona kara grzywny od 1000 do 30 000 tys. złotych, w przypadku, gdy m.in.:

– zawiązuje z zatrudnionym umowę cywilnoprawną, podczas gdy sytuacja wymaga umowy o pracę,

– naruszył regulacje prawa pracy zakańczając stosunek pracy bez wypowiadania umowy,

– nie potwierdził pisemnie zawartej umowy o pracę,

– zastosował wobec pracownika inne kary niż przewidziane w przepisach o odpowiedzialności porządkowej pracowników,

– łamie przepisy o uprawnieniach pracowników dotyczących rodzicielstwa lub czasu pracy,

– nie prowadzi akt osobowych związanych ze stosunkiem pracy,

– nie wypłaca w uzgodnionym terminie wynagrodzenia za pracę,

– nie przyznaje przysługującego zatrudnionemu urlopu macierzyńskiego,

– odmawia przekazania pracownikowi świadectwa pracy,

– nie realizuje orzeczeń wydanych przez sąd pracy lub ugody przed nim zawartej,

– wykorzystuje materiały i procesy technologiczne nie ustalając ich stopnia szkodliwości dla zdrowia,

– wyposaża stanowiska pracy w maszyny, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,

– używa substancji stwarzających zagrożenie i niebezpieczeństwo.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kto będzie stosował e - zwolnienia?
Next Podtek VAT - czy biuro rachunkowe może go uniknąć?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Każdy podwładny, wedle obowiązującego polskiego prawa, powinien dostawać honorarium zgodne z godzinami pracy i ilością powierzonych obowiązków. Jego wielkość oraz metoda płatności powinno zostać ustalone w chwili zawierania umowy. Bywają

Kodeks pracy 0 Comments

Jak długo powinien pracować nieletni pracownik?

W świetle prawa osobą młodocianą jest dziecko, które nie skończyło jeszcze 18. roku życia oraz ma obowiązek nauki. Nieletnim należy się wiele praw i obowiązków związanych z wiekiem. Pracodawców, którzy

Kodeks pracy 0 Comments

Prawo pracy-zmiany obowiązujące w 2013 roku

W 2012 roku do Kodeksu pracy zostały wpisane nowe zmiany dotyczące pracowników i pracodawców. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich. Od 1 stycznia 2012 roku wszedł w życie nowy termin, do

Kodeks pracy 0 Comments

Wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży

Zgodnie z normami prawnymi Kodeksu pracy pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w okresie, gdy pracownica jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim, chyba że

Kodeks pracy 0 Comments

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

W przepisach prawa pracy wyszczególnione są regulacje w zakresie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. Dzięki temu mogą oni brać udział w rynku pracy. Zgodnie z przepisami czas pracy osób niepełnosprawnych nie

Kodeks pracy 0 Comments

Pensja za nierzetelne wykonywanie obowiązków

Rzetelny i odpowiedzialny pracownik powinien wykonywać swoje obowiązki zgodnie z ustaleniami oraz wytycznymi przełożonego. Jeśli zatrudniony nie stara się, zadania spełnia bez zaangażowania i poświęcenia, a wynik czynności nie zadowala

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź