Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Każdy podwładny, wedle obowiązującego w Polsce prawa, powinien otrzymywać wynagrodzenie zgodne z czasem pracy i ilością wykonywanych obowiązków. Jego wysokość oraz sposób płatności powinno zostać ustalone w chwili zawierania umowy. Zdarzają się jednak przypadki, gdy pracodawca nie dopełnia terminu lub nie wypłaca całej należności za przepracowany miesiąc. Jak domagać się swoich praw?

prawo

Bez względu na sytuację finansową przedsiębiorstwa konieczne jest terminowe wypłacanie wynagrodzenia. W przypadku, gdy zasada ta nie jest stosowana, pracownik ma pełne prawo do zgłoszenia tego faktu, wszczęcia postępowania oraz domagania się odsetek za dni zwłoki. Podwładny musi jedynie udowodnić, że pieniądze nie zostały przekazane we właściwym czasie (np. umowa i wyciąg z konta bankowego). Dodatkowo trzeba wykazać, jakich szkód doświadczył pracownik przez spóźnienie z wypłatą. Może okazać się, że nie miał pieniędzy na opłaty i odcięto mu prąd. Dokument informujący o poniesionych szkodach musi zawierać wiadomość, jakie szkody dotknęły podwładnego oraz opisać zależności nieuzyskania wynagrodzenia z wypadkami losowymi.

W sytuacji, gdy przełożony nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, można rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, ponieważ jej założenia nie są respektowane przez jedną ze stron.Poza tym zatrudniony może liczyć na odsetki lub odszkodowanie za poniesione straty z tego tytułu.

Odsetki są naliczane według ogólnie przyjętych standardów. Oznacza to, że pensja podstawowa oraz wszystkie dodatki są liczone osobno i procentowo przeliczane za każdy dzień pracy. Prawo do odsetek przysługuje każdemu pracodawcy, bez względu na to, po czyjej stronie leży wina za opóźnienia i zmuszony jest do ich pokrycia.

 

Justyna Błahut
www.BiznesGazeta.pl

Previous Czy można ukarać pracownika karą pieniężną?
Next Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Utylizacja majątku firmy – jak udokumentować i kiedy się opłaca?

W obecnych czasach sprzęt, zwłaszcza elektroniczny, bardzo szybko staje się przestarzały i trzeba zastąpić go nowym. To najczęstszy powód, dla którego właściciele firm zastanawiają się w jaki sposób pożegnać się

Kodeksy 0 Comments

Czy można ukarać pracownika karą pieniężną?

Każdy przedsiębiorca formułuje zbiór reguł i zasad oraz regulamin, który stanowi dla pracowników wytyczne oraz reguluje prawa i obowiązki. Wszystkie odstępstwa od zapisu są odpowiednio karane. Aby było sprawiedliwie taki

Kodeksy 0 Comments

Od 2016 roku możliwe większe prawa dla przedsiębiorców

Projekt ustawy prawo działalności gospodarczej trafił do Komitetu Rady Ministrów. Nowe przepisy mają wzmocnić gwarancje dla przedsiębiorców. Resort chce wprowadzić 15 zasad prowadzenia biznesu. Uporządkowane mają zostać relacje między przedsiębiorcami a

1 Comment

  1. Dominik
    29 sierpnia, 21:24 Reply
    A co w przypadku, gdy pracodawca rzeczywiście nie może wypłacić pensji, bo nie ma z czego?

Zostaw odpowiedź