Czy można ukarać pracownika karą pieniężną?

Czy można ukarać pracownika karą pieniężną?

Każdy przedsiębiorca formułuje zbiór reguł i zasad oraz regulamin, który stanowi dla pracowników wytyczne oraz reguluje prawa i obowiązki. Wszystkie odstępstwa od zapisu są odpowiednio karane. Aby było sprawiedliwie taki zapis znajduje się także w umowie o pracę i podpis jest równoznaczny ze zgodą.

pieniadze

Pracodawca ma do wybory trzy rodzaje kar: upomnienie, naganę oraz karę pieniężną. Wymienione zostały od najlżejszej do najdotkliwszej. Można stosować je po kolei, tzn. najpierw upomnieć, wystawić naganę, a na końcu ukarać pieniężnie. Od ogólnie przyjętych ustaleń zależy sposób rozdzielania kar, ale także od popełnionego czynu.

Ustawa określa dokładnie, jakie sytuacje spowodowane przez pracownika powinny być karane. Przede wszystkim:

  • – nieobecność lub notoryczne spóźnianie bez podania przyczyny i wcześniejszego uprzedzenia,
  • – ignorowanie zasad BHP w miejscu pracy i ppoż.,
  • – praca w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub picie w godzinach pracy.

Jeśli pracodawca zadecyduje, że sytuacja jest poważna, może obarczyć pracownika jedną z trzech kar. Przyznanie jej jest możliwe do dwóch tygodni od otrzymania zgłoszenia o wykroczeniu.

W przypadku, gdy pracownik po raz kolejny nie zastosował się do regulaminu, nie reagował na upomnienia i nagany może otrzymać karę finansową. Jej wysokość nie może przekraczać dziennego wynagrodzenia w przypadku absencji lub równowartości wynagrodzenia za godziny, w których zatrudniony nie pracował ze względu na spóźnienie.

Z formalnego punktu widzenia informacja o przyznaniu kary powinna mieć formę pisemną wraz z podaniem powodów do jej nałożenia oraz terminie i sposobie spłaty. Każda informacja o karze oraz dokument poświadczający jej przyznanie wkładany jest do akt podwładnego.

 

Justyna Błahut
www.BiznesFirma.pl

Previous Przywileje ciężarnych pracownic
Next Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Może to Ci się spodoba

Umowy 1Comments

Kiedy pracodawca zwalnia z obowiązku świadczenia pracy

Wymóg przestrzegania okresu wypowiedzenia w sytuacjach, gdy umowa rozwiązywana jest przez jedną ze stron, ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie pracownika przed nagłą utratą źródła zarobkowania. W razie, gdy to

Prawo dla firm 0 Comments

Potrzebne jest wsparcie dla firm rodzinnych i promowanie etatów

Kodeks pracy nie odpowiada na dzisiejsze potrzeby rynku – ocenia Jacek Męcina z Rady Dialogu Społecznego. Konieczne jest uproszczenie regulacji oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących czasu pracy i zawierania umów o pracę. Kodeks powinien wspierać mniejsze

Kodeksy 1Comments

Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Każdy podwładny, wedle obowiązującego w Polsce prawa, powinien otrzymywać wynagrodzenie zgodne z czasem pracy i ilością wykonywanych obowiązków. Jego wysokość oraz sposób płatności powinno zostać ustalone w chwili zawierania umowy.

Kodeksy 0 Comments

Kiedy należą się posiłki regeneracyjne?

Posiłki regeneracyjne i napoje to w niektórych przypadkach obowiązek pracodawcy. Muszą być wydawane, gdy praca wykonywana jest w warunkach trudnych i męczących. Kiedy jeszcze pracownik może się ubiegać o świadczenia

Kodeksy 0 Comments

Dobra kondycja finansowa, czy upadłość – oceni sąd

Niewypłacalność to stan, w którym podmiot nie może wywiązywać się na bieżąco ze swoich zobowiązań. Kodeks cywilny nie zawiera definicji niewypłacalności. Ocena, czy taki stan osoby zobowiązanej jest faktem pozostawiona

Prawo dla firm 1Comments

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przez internet

Niebawem wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych będzie można składać drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie narzuca państwom członkowskim dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z listopada 2013 roku o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Termin

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź