Kiedy możliwe stosowanie kompensaty zobowiązań

Kiedy możliwe stosowanie kompensaty zobowiązań

Kiedy przedsiębiorca jest jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem swojego kontrahenta, a ten nie reguluje swojego zobowiązania w terminie, można skorzystać z możliwości kompensacji. Kompensata pozwala na umniejszenie własnego zobowiązania wobec nieterminowego kontrahenta o wartość jego długu. Aby kompensacja mogła dojść do skutku należy spełnić kilka warunków.

Kompensację zobowiązań można przeprowadzić tylko wtedy, gdy obie strony są jednocześnie wierzycielami i dłużnikami. To nierzadka zależność. Zdarza się, że przedsiębiorstwa świadczą sobie wzajemnie określone usługi lub dostarczają towar. Do powstania wzajemnych zobowiązań może również dojść, gdy jedna z firm świadczy na rzecz drugiej usługi, czy też dostawy lecz na skutek nierzetelnego wywiązania się z postanowień umowy zostanie obciążona przez nabywcę np. karami umownymi.

Warunki kompensacji zobowiązań

Cechą charakterystyczną potrącenia jest fakt, iż przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Kompensatę można zastosować tylko w przypadku zobowiązań wymagalnych, oznacza to, że potrącenie może dotyczyć tylko zobowiązania, którego termin zapłaty już upłynął (art. 498 k.c.).

Wymagalność zobowiązań

W przypadku, gdy termin zapłaty zobowiązania nie został oznaczony, wówczas należy wysłać do kontrahenta wezwanie do zapłaty. Zgodnie z art.455 k.c., gdy termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Kiedy kompensacja nie jest możliwa?

Kompensaty nie można stosować wobec zobowiązań niewymagalnych. Nie można również stosować kompensaty wobec wierzytelności:

  • przeterminowane, jeżeli potrącenie nie było możliwe przed ich przeterminowaniem (art. 502 k.c.),
  • zajęte, jeżeli dłużnik stał się wierzycielem swojego wierzyciela już po dokonaniu zajęcia (art. 504 k.c.),
  • nieulegające zajęciu,
  • wynikają z czynów niedozwolonych,
  • wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania.

Nie stosuje się kompensowania zobowiązań, co do których potrącenie jest wyłączone na podstawie przepisów szczególnych.

Oświadczenie

Dokonując kompensacji należy drugiej stronie złożyć oświadczenie (art. 499 k.c.). Za chwilę złożenia oświadczenia uznaje się moment, w którym oświadczenie doszło do adresata, tak, by mógł on zapoznać się z jego treścią. Moment złożenia oświadczenia wysłanego za pośrednictwem internetu to czas, w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej (przesłano pocztą elektroniczną). Nie jest ważne, czy adresat je odczytał.

Previous Powierzenie dodatkowych obowiązków pracownikowi
Next Stosowanie terminów zawitych w obrocie gospodarczym

Może to Ci się spodoba

Firma 1Comments

Co drugie przedsiębiorstwo ma problem z zatorami płatniczymi

Średnio co drugie przedsiębiorstwo zgłasza problemy z terminowym uzyskiwaniem należności od swoich kontrahentów, a skala zatorów płatniczych sięga kwoty 26,6 mld zł – wynika z badania BIG InfoMonitor. W takich sytuacjach pomocny

Polskie firmy kontrolują około 7–10 proc. światowego rynku druku trójwymiarowego

W ubiegłym roku sprzedano na świecie ponad 200 tys. drukarek 3D o wartości 1,6 mld dolarów – szacuje Deloitte. Do 2020 roku nabywców może znaleźć nawet 8 mln sztuk tego sprzętu.

Instytut Lotnictwa chce rozwijać współpracę z małymi i średnimi firmami z branży lotniczej

Instytut Lotnictwa, organizacja wspierająca polską branżę awiacji od 1926 roku, chce bardziej intensywnie rozwijać współpracę z polskimi przedsiębiorstwami. Ma to umożliwić klaster lotniczy, którego Instytut jest koordynatorem. Ścisła współpraca z krajowymi firmami

Media społecznościowe rozwijają ofertę dla reklamodawców

Reklamodawcy mają coraz więcej narzędzi w media społecznościowych. Snapchat wprowadził we wrześniu nowy format, który bazuje na technologii rozszerzonej rzeczywistości. Nowy typ reklamy – kanwa – pojawił się także w Instagram Stories.

Polska ma za mało globalnych marek. Ekspansję zagraniczną firm ożywić ma pomoc rządu

Polski Fundusz Rozwoju realizuje zakrojony na szeroką skalę program wsparcia eksportu, który ma ośmielić rodzime firmy do podbijania zagranicznych rynków. Po ubiegłorocznym nieznacznym wzroście teraz ma nastąpić odbicie. Mają się

Nowoczesna telefonia również dla mikrofirm

W dzisiejszym świecie w każdej firmie liczy się zaawansowana technologia i rozwiązania pozwalające zaoszczędzić firmowe pieniądze. Jest to związane z potrzebą wydajniejszej pracy osób na rozmaitych stanowiskach. Współczesna komunikacja umożliwia

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź