Kto przejmuje akcje w warunkowym podwyższeniu kapitału spółki?

Kto przejmuje akcje w warunkowym podwyższeniu kapitału spółki?

W statucie spółki akcyjnej można istnieć zapis dotyczący warunkowego podwyższenia jej kapitału. Prawo do objęcia akcji przysługuje wyznaczonym osobom, które muszą dokonać go na zasadach zawartych w uchwale i zgodnie z przepisami prawa.

Regulacje warunkowego podwyższenia kapitału mają za zadanie zapewnieni spółkom akcyjnym instrumentu, dzięki któremu mogą one ulepszyć proces podwyższenia kapitału zakładowego i być równocześnie ułatwieniem działalności. Podmioty, które maja prawo do objęcia akcji są ściśle określone. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może być podjęta dla celów:

– udzielenia uprawnień do objęcia akcji przez właściciela obligacji zamiennych lub obligacji z pierwszeństwem,

– nadania praw do otrzymania akcji członkom zarządu lub zatrudnionym w zamian za wkłady niepieniężne, które stanowią wierzytelności przysługujące im w ramach uprawnień do udziałów w zysku spółki,

– uznania praw do przejęcia akcji przez warrantów subskrypcyjnych.

Aby warunkowe podwyższenia kapitału było możliwe obowiązkowa jest rejestracja uchwały walnego zgromadzenia oraz zarejestrowanie statutu spółki, który przewiduje to podwyższenie. Uchwała stanowi tylko o uzyskaniu praw przez konkretne osoby do przejęcia akcji spółki, ale nie o zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Czy pracodawca może przejąć prawa autorskie do utworu?
Next Charakterystyka personalizowania

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Dobra kondycja finansowa, czy upadłość – oceni sąd

Niewypłacalność to stan, w którym podmiot nie może wywiązywać się na bieżąco ze swoich zobowiązań. Kodeks cywilny nie zawiera definicji niewypłacalności. Ocena, czy taki stan osoby zobowiązanej jest faktem pozostawiona

Spółki 0 Comments

Czy spółka musi płacić podatek od wypłacanej dywidendy niepieniężnej?

Spółka, która prowadzi działalność gospodarczą może wypłacić w postaci tzw. dywidendy rzeczowej, czyli w formie przysługujących jej praw do znaków towarowych. Czy w świetle prawa podatkowego taka metoda wypłaty powoduje

Spółki 0 Comments

Czym zajmuje się EZIG?

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) jest to bazująca na prawie europejskim jednostka organizacyjna, której zadaniem jest ułatwienie i wsparcie w gospodarczej współpracy transgranicznej firm i pozostałych podmiotów, które mają siedzibę

Spółki 0 Comments

Czy w spółce powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego poświadczenia udziałowca?

Zgodnie z regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy akcjonariusz lub inny podmiot powiązany udzieli spółce kapitałowej darmowego świadczenia, powstaje wówczas z tego tytułu przychód. Wysokość takiego świadczenia

Spółki 0 Comments

Kiedy mówimy o spółce partnerskiej?

Organizacja partnerska łączy podmioty wykonujące tylko wolne zawody. Nie może być stworzona dla prowadzenia przedsiębiorstwa, ale jest bazą do wykonywania przez stowarzyszonego dwóch wolnych aktywności zarobkowych jednocześnie. Członkami spółek partnerskich

Spółki 0 Comments

Jaką nazwę powinna mieć firma spółki partnerskiej?

W obszarze gospodarczym słowo „firma” opisuje najczęściej samą aktywność gospodarczą oraz uznane zasady jej prowadzenia. Natomiast firma w ramach spółki nie wprowadza nic nieznanego w prawo struktury porozumień prawnych, a

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź