Czy pracodawca może przejąć prawa autorskie do utworu?

Czy pracodawca może przejąć prawa autorskie do utworu?

Prawo autorskie odnosi się do utworów, czyli każdym przejawem działalności o charakterze subiektywnym, a także ich ochroną, warunkami udzielania licencji i prawami, które przysługują autorowi. Utworami są dzieła artystyczne, jak również przedstawienia sceniczne i choreograficzne.

Prawa autorskie podzielone są na osobiste i majątkowe. Osobiste są nierozerwalnie związane z osobą twórcy i nie ulegają dziedziczeniu. Co zaś tyczy się praw majątkowych, to według ustawy, twórcy utworu przysługuje prawo do korzystania i zarządzania nim oraz do otrzymania zapłaty za wykorzystywanie utworu. Kolejna regulacja mówi jednak, że jeżeli pracownik wytworzył utwór w procesie wykonywania obowiązków służbowych względem pracodawcy, w momencie jego przekazania wszystkie autorskie prawa majątkowe transferowane są na pracodawcę, o ile umowa o pracę nie decyduje inaczej.

Pracownik oraz pracodawca mogą swobodnie ukształtować sposób i obszar autorskich praw majątkowych, poprzez właściwe zapisy w umowie o pracę. Mogą też w tym celu sformułować oddzielną umowę cywilnoprawną. Zakres pól eksploatacji, w odniesieniu, do których doszło do uzyskania praw majątkowych, jest szacowany poprzez dokładna analizę zadań pracowniczych oraz zgodność obu stron.

Zgodnie z normami prawnymi przenoszenie autorskich praw majątkowych może odbyć się tylko w sytuacji, gdy wytworzone utwory dotyczą obowiązków pracowniczych pracownika wynikającymi ze stosunku pracy.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jaką kwotę darowizn można odliczyć w zeznaniu PIT?
Next Kto przejmuje akcje w warunkowym podwyższeniu kapitału spółki?

Może to Ci się spodoba

Prawo autorskie 1Comments

Kiedy za odtworzenie muzyki należy zapłacić?

Zgodnie z postanowieniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadzono usystematyzowaną tabelę stawek za odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych lub podczas imprez masowych. Muszą być przestrzegane przez organizatora wydarzenia, którzy jednocześnie

Prawo autorskie 0 Comments

Jakie zapisy umieścić w umowie o autorskich prawach osobistych?

Zgodnie z prawem autorskie prawa osobiste nie są poddawane zrzeczeniu i są niezbywalne. Wynika to z charakteru tych praw i ich wyróżnienia. Autorskie prawa osobiste wyrażają indywidualną więź twórcy z

Prawo autorskie 1Comments

Czy prawo autorskie jest egzekwowane zawsze?

Każdy wytwór intelektualny, który posiada indywidualne cechy i autora powinien pozostawać pod ochroną prawa autorskiego. Daje to pewność, że pomysł, oryginalne rozwiązanie i twórcza praca nie zostaną powielone. Są jednak

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post