Odszkodowania związane z pracą

Odszkodowania związane z pracą

Pracodawcy są zobowiązani do stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w swoim zakładzie. Mimo to, czasem dochodzi do lekkich lub poważnych wypadków w miejscu pracy, w wyniku których pracownik traci zdrowie, a nawet życie. Czasami pracodawca dopuszcza się nieprawidłowości wobec zatrudnionego np. w formie bezpodstawnego rozwiązania stosunku pracy, mobbingu lub dyskryminacji w miejscu pracy. W każdej z powyższych sytuacji pokrzywdzeni mogą dochodzić swoich praw i żądać wypłaty odszkodowania – przeanalizujmy pokrótce każdą z nich.

Wypadek w pracy – kto wypłaca odszkodowanie pracownikowi?

Gdy nastąpi wypadek w pracyodszkodowanie jest należne pracownikowi z 3 źródeł:

 • ZUSu – wypłacający odszkodowania za wypadek, w wysokości zależnej od stopnia utraty zdrowia oraz dodatkowych świadczeń – zależnych od stopnia w którym wypadek uniemożliwia nam powrót do pracy i wymaga od poszkodowanego rehabilitacji;
 • Pracodawcy lub jego ubezpieczyciela, jeśli posiada on polisę OC, a wypadek lub jego okoliczności uprawniają poszkodowanego do wystąpienia o odszkodowanie za wypadek;
 • Ubezpieczenia indywidualnego lub zbiorowego – jeżeli pracownik jest nim objęty

Z racji niewielkiej popularności prywatnych ubezpieczeń, w większości przypadków to właśnie ZUS wypłaca odszkodowanie za wypadek w pracy. Dochodzenie odszkodowania od pracodawcy lub ubezpieczyciela potrafi być bardzo skomplikowane. Odszkodowania tego typu często wiążą się z procesem sądowym i złożonymi procedurami dowodowymi. Poprawne przejście przez te etapy może okazać się trudne, zwłaszcza dla kogoś bez doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw, dlatego wielu poszkodowanych korzysta z usług adwokatów z doświadczeniem w sprawach o odszkodowania.

Zasady dochodzenia odszkodowania za wypadek w pracy

By poszkodowany mógł ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy, parę okoliczności musi wystąpić jednocześnie. Osoba pokrzywdzona (jeśli nie ponosi winy za nieszczęśliwy wypadek) musiała ulec wypadkowi przy pracy, lub w drodze do pracy, przy jednoczesnym zachowaniu zasad BHP, a wypadek musi wpływać na jej stan zdrowia i utrudniać lub uniemożliwiać dalsze wykonywanie pracy.

Odszkodowanie należy się osobom, jeśli:

 • zgłosiły zdarzenie do pracodawcy;
 • nie zawiniły przy nieszczęśliwym wypadku;
 • zdarzenie wywołało uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pracownika.

Odszkodowanie może zostać wypłacone pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę zlecenie, ale nie wykonawcom umowy o dzieło.

Wypadek w drodze do pracy – czy dostaniesz odszkodowanie?

Ustawodawca przewiduje, że niektóre sytuacje można potraktować jako wypadek w drodze do pracy. Należy przy tym pamiętać, jak zdefiniowano drogę do pracy i z pracy. Art. 57b. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych precyzuje:

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza”.

Jeśli pracownik miał polisę zbiorową lub indywidualną, należy sprawdzić jej warunki i ubiegać się o ewentualną rekompensatę również na tej podstawie.

Odszkodowanie a zwolnienie z pracy

Są sytuacje, w których pracownik może ubiegać się o odszkodowanie za zwolnienie z pracy. Najczęściej dochodzi do kwestii spornej związanej z:

 • Niesłusznym powodem zwolnienia;
 • Nieprawidłowym procesem zwolnienia;
 • Niedopilnowanymi formalnościami związanymi ze zwolnieniem.

Artykuł 45 § 1 Kodeksu pracy wskazuje, że pracownik może ubiegać się o ponowne przywrócenie na stanowisko, lub o odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje nawet wtedy, gdy umowa została zawarta na czas określony.

Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy jest związane z formalnym aspektem zakończenia zatrudnienia na umowie o pracę. Każdy pracodawca po ustaniu stosunku pracy jest zobowiązany do wydania w terminie do 7 dni świadectwa pracy. Jeśli tego nie zrobi, a z powodu braku świadectwa pracy dojdzie do odmowy zatrudnienia lub wydania zasiłku dla bezrobotnych, pracownik może ubiegać się o odszkodowanie i wydanie zaległego świadectwa.

Odszkodowanie za mobbing i nierówne traktowanie

Mobbing wobec pracownika i nierówne traktowanie zaliczają się do czynów objętych odszkodowaniem. Odszkodowanie za mobbing i nierówne traktowanie może zostać przyznane poszkodowanym po wygranym procesie przeciwko sprawcy. Co więcej, pracownikowi należą się dwa typy rekompensaty – odszkodowanie i zadośćuczynienie. Pierwsze z nich pokrywa koszty związane z doznaną krzywdą – takie jak np. konieczne do powrotu na rynek pracy leczenie psychiatryczne. Drugie natomiast jest kompensatą za związane z tą sytuacją szkody niematerialne – takie jak związane z sytuacją mobbingową pogorszenie stanu zdrowia psychicznego.

Nierówne traktowanie może obejmować także dyskryminację ze względu na:

 • płeć;
 • wiek;
 • religię;
 • narodowość;
 • język;
 • staż pracy.

Poza tym każdy pracodawca zobowiązany jest do równego traktowania również pod względem wypłacanego wynagrodzenia. Stosunki pracy często odbiegają od wyznaczonych przez ustawodawcę norm. Dochodzenie swoich praw w takich sytuacjach może być niezwykle skomplikowane – zbieranie odpowiednich dowodów i zeznań wobec byłego pracodawcy wiąże się często ze sporym stresem, na który nakłada się stres związany z utratą pracy i koniecznością znalezienia dalszego zatrudnienia. Dlatego większość pokrzywdzonych pracowników decyduje się na kontakt z prawnikami wyspecjalizowanymi w dochodzeniu odszkodowań. Po konsultacjach prawnych i wstępnym rozpoznaniu sprawy, wraz z opracowaniem odpowiedniego planu dalszego działania, możesz mieć pewność, że Twoje interesy zostaną zabezpieczone, a postępowanie potoczy się po Twojej myśli.

Previous Jak zarabiać na pustej przestrzeni magazynowej?
Next Kartony na wyciągnięcie ręki: dlaczego zakupy w sklepie internetowym to strzał w dziesiątkę?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Inwestycje branży IT nabierają tempa. Mimo wysokich zarobków na rynku brakuje pracowników

Mimo wysokich i wciąż rosnących wynagrodzeń oraz bogatych pakietów pozapłacowych świadczeń pracowniczych firmom informatycznym coraz trudniej znaleźć pracowników. Polska jest postrzegana na świecie jako miejsce przyjazne inwestycjom z tego sektora. Rośnie więc liczba

Wiadomości 0 Comments

Mobilnastrona.net – Twoja strona na urządzeniach mobilnych

Każdego roku rośnie liczba użytkowników urządzeń mobilnych. Dostęp do sieci jest coraz bardziej powszechny. A to oznacza, że coraz większa liczba internautów wchodzi na strony internetowe korzystając m.in. ze smartfonów

Wiadomości 2 komentarze

Jak uzyskać fundusze unijne na otwarcie działalności?

Własna działalność gospodarcza to ogromne wyzwania i duża odpowiedzialność. Jednak oprócz formalności i załatwiania spraw urzędowych trzeba zdobyć pieniądze niezbędne na start. W ostatnim czasie młodzi przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają

Wiadomości 1Comments

Na emeryturę zacznij oszczędzać już dzisiaj!

O tym, ile pieniędzy dostaniemy, a raczej nie dostaniemy możemy zobaczyć po tym, ile pieniędzy odbierają każdego miesiąca nasi dziadkowie, a już za kilka lat także rodzice. Okazuje się, że

Wiadomości 2 komentarze

Konferencje w klimacie średniowiecznym

Czy wiesz, jak ważną rolę przy organizacji eventów biznesowych odgrywają sale konferencyjne? To, w jakich warunkach przyjmiesz zaproszonych gości, może rzutować nie tylko na atmosferę podczas spotkania, ale również na

Wiadomości 0 Comments

Trwają prace nad zmianami na rynku aptekarskim

Projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego przewiduje, że aptekę będzie mógł założyć jedynie farmaceuta, co więcej będzie on mógł prowadzić nie więcej niż cztery placówki. Wprowadza też szczegółowe kryteria, według których apteki musi

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź