Godność zatrudnionego jest bardzo ważna

Godność zatrudnionego jest bardzo ważna

Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest poszanowanie godności swoich podwładnych. Sprawa ta została opisana w Kodeksie Pracy, a dodatkowo stanowi fundament życia społecznego. Dlaczego godność jest tak istotna w kontaktach zawodowych?

Według ustawy godność należy traktować jako dobra osobiste, odpowiednie traktowanie, zachowanie konwencjonalnych sposobów komunikacji oraz akceptację i tolerancję. To także zdrowe relacje i właściwe wykorzystywanie władzy.

Innymi słowy można powiedzieć, że zatrudniający musi szanować życie oraz zdrowie swojego pracownika, jego prawo do wolności, swobód kulturowych i religijnych, nietykalności cielesnej, nazwiska, wytworów pracy twórczej lub artystycznej oraz prawo do posiadania sfery prywatnej i życia osobistego.

W przypadku pogwałcenia godności pracowniczej można wnieść sprawę do sądu i ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za popełnione czyny. Wysokość kary zależy od indywidualnej sytuacji i poniesionych strat moralnych. Po zbadaniu zjawiska i materiału dowodowego orzeka się o winie.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Czy współpracownik może pomagać niepełnosprawnemu?
Next Jak opisać kadrę w biznesplanie?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Jaki jest skutek nagany z wpisem do akt pracownika?

Kodeks pracy zwiera katalog kar, które pracodawca może zastosować wobec pracownika za łamanie porządku w miejscu zatrudnienia. Jakie uprawnienia ma pracownik, który otrzymał naganę z wpisaniem do akt, ale sądzi,

Kodeks pracy 0 Comments

Komu należy się skrócona norma czasu pracy?

Na rynku zatrudnienia jest wielu ciekawych, sprawnych i chętnych do pracy kandydatów. Nie można jednak zapominać o osobach niepełnosprawnych, które również chcą prowadzić aktywne życie zawodowe. Każdy przedsiębiorca, który przyjmuje

Kodeks pracy 0 Comments

Czym jest gotowość do pracy?

Gotowość do pracy to określenie służące do scharakteryzowania sytuacji, gdzie pracobiorca był zdolny do wykonywania swoich obowiązków, jednakże z powodów przedsiębiorcy ich nie robił. Dodatkowo za taki okres należy się

Kodeks pracy 0 Comments

Czy można ukarać pracownika karą pieniężną?

Każdy przedsiębiorca formułuje spis prawideł i zasad oraz regulamin, który stanowi dla zatrudnionych wytyczne oraz reguluje prawa i obowiązki. Wszystkie odstąpienia od ustaleń są odpowiednio karane. Aby było sprawiedliwie taki

Kodeks pracy 0 Comments

Czy związki zawodowe muszą być akceptowane przez dyrektora?

Istnienie organizacji związkowych przez współpracowników i właścicieli firm to prawne działanie określone w Kodeksie Pracy. Do tego typu grup należą powszechne związki zawodowe. Przystąpienie do tego rodzaju stowarzyszeń nie określa

Kodeks pracy 0 Comments

Czym jest ryzyko zawodowe?

Każdy zatrudniający pracowników przedsiębiorca musi prowadzić analizy ryzyka zawodowego oraz wyniki przekazywać podwładnym. Jest to działanie obowiązkowe i prowadzące do minimalizowania wypadków oraz tragicznych zdarzeń podczas wypełniania powinności zawodowych. Ryzyko

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź