Wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży

Wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży

Zgodnie z normami prawnymi Kodeksu pracy pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w okresie, gdy pracownica jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim, chyba że istnieją przyczyny, które motywują rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i zakładowa organizacja związkowa zgodziła się na to.

Tej wyjątkowej ochronie zostały podlegają wszystkie pracownice, niezależnie od rodzaju umowy, poza tymi będącymi przyjętymi na okres próbny nieprzekraczający miesiąca. W przypadku umów na czas określony oraz umów na okres próbny, który przekracza miesiąc, umowy takie są przedłużane do daty porodu. Do daty zaprzestania zatrudnienia zadaniem pracodawcy jest zapewnienie pracownicy wykonywani pracy odpowiedniej do jej stanowiska oraz stanu ciąży.

W przypadku pogwałcenia przez ciężarna pracownicę w sposób znaczący podstawowych obowiązków pracowniczych lub popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z jej winy. Gdy umowa o pracę była wypowiedziana w okresie, gdy pracownica nie była świadoma, że jest ciężarna, może ona zażądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po wykonaniu wypowiedzenia nabyła informację, że jest w ciąży lub zaszła w nią w okresie wypowiedzenia.

Zapisy te chronią pracownicę w ciąży przed wypowiedzeniem, jednak nie mają zastosowania w przypadku jej wygaśnięcia.

Przepisy przyzwalają na dokonanie wypowiedzenia kobiecie w ciąży lub kobiecie przebywającej na urlopie macierzyńskim, gdy nie może odbywać się dalsze zatrudnienie takiej osoby na stanowisku z powodu grupowego zwolnienia. Jeżeli rezultatem tego wypowiedzenia jest obniżenie dochodów zatrudnionej do dnia narodzin potomstwa przysługuje dodatek wyrównawczy.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jak rozliczyć się z transakcji z przedsiębiorstwem, które nie płaci podatku VAT?
Next Czy wiara może wspomagać w prowadzeniu biznesu?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie są prawa pracownika w zakresie rodzicielstwa?

W dziale ósmym Kodeksu Pracy wyszczególnione zostały prawa pracownic odnoszące się do macierzyństwa. Tytuł działu akcentuje możliwość przyznawania uprawnień wynikających z rodzicielstwa dla osób obojga płci, jednak większość zapisanych w

Kodeks pracy 0 Comments

Kto odpowiada za mobbing w miejscu pracy?

Definicja mobbingu została ujęta w Kodeksie Pracy, a przedsiębiorca niestosujący się do scharakteryzowanych norm jest zobligowany do poniesienia odpowiedzialności karnej. Mobbing określa długotrwałe nękanie pracobiorcy i budowania w nim poczucia

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie ulgi przysługują bezrobotnym kobietom spodziewającym się potomka?

Zwolnienie to przykry moment, tym bardziej jeśli podwładna spodziewa się w danym czasie dziecka. W takim momencie warto pojawić się w lokalnym Urzędzie Pracy, ponieważ oprócz podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego ciężarna

Kodeks pracy 0 Comments

Branża IT zatrudnia na kontraktach – na czym to polega?

Kodeks Pracy reguluje możliwości i sposoby zatrudniania pracowników, uściśla rodzaje umów. Sam sposób zatrudnienia uzależniony jest od pracodawcy i samego kandydata na dany etat. Oczywiście niezmiernie ważny jest sposób pracy,

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie elementy świadczą o dyskryminacji przy poszukiwaniu pracy?

Przepisy prawa pracy zakazują jakichkolwiek działań świadczących o dyskryminacji. To zjawisko może mieć miejsce już na początku starania się o pracę. Pracodawca, który dopuści do pogwałcenia zasady zostanie pociągnięty do

Kodeks pracy 0 Comments

Kto zabezpiecza dowody wypadku w pracy?

W niejednym miejscu pracy dochodzi do wypadków. Czasem zawini człowiek, innym razem maszyna. Prawo Pracy jasno określa obowiązki wszystkich zaangażowanych w sytuacji wystąpienia takiego incydentu. Za wypadek w pracy uznaje

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź