Czy nieodpłatne poręczenie to przychód dla spółki?

Czy nieodpłatne poręczenie to przychód dla spółki?

Na podstawie ustawy dotyczącej podatku dochodowego bezpłatne poręczenie osoby powiązanej ze spółką jest rozliczane jako przychód. Definiuje to, iż od takiej pomocy trzeba odliczyć i odprowadzić podatek.

Wartość owego świadczenia ustala się na podstawie cen stosowanych wobec niepowiązanych jednostek opisanych w ustawie o podatku dochodowym lub w oparciu o ceny rynkowe. Akcjonariusze oferują swoją pomoc najczęściej w formie wyrównania kredytu lub uregulowania zobowiązań u współpracowników. Nie podpisują ze spółką żadnego paktu pożyczki, gdyż troszczą się o dochody organizacji, która także jest ich własnością.

Obowiązek podatkowy spotyka się z niezadowoleniem przedsiębiorców, którzy nie rozumieją dlaczego bezinteresowna pomoc wspólnika musi być pomniejszona o podatek dochodowy. Niestety w obszarze prawa środki przelane z osobistego rachunku akcjonariusza są przychodem dla organizacji.

Wybierając taką formę poprawy budżetu spółki, najlepiej udać się do lokalnego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o przedstawienie indywidualnej opinii. Takie postępowanie uchroni działalność gospodarczą przed przyszłymi karami za nieodprowadzenie podatku dochodowego.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kiedy spółka musi być samodzielna?
Next Warunki uzyskania certyfikatu księgowego

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Czy w spółce powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego poświadczenia udziałowca?

Zgodnie z regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy akcjonariusz lub inny podmiot powiązany udzieli spółce kapitałowej darmowego świadczenia, powstaje wówczas z tego tytułu przychód. Wysokość takiego świadczenia

Spółki 0 Comments

Jak utrata uprawnień udziałowca wpływa na kondycję spółki?

Spółki z zasady bazują na porozumieniach partnerów uprawiających indywidualne wolne zawody. Komplikacje pojawiają się w przypadkach, gdy jeden z nich utraci prawo do legalnego wykonywania wolnej aktywności gospodarczej. Po pierwsze

Spółki 0 Comments

Czy spółka partnerska ma swojego reprezentanta?

Zgodnie z prawem spółka partnerska powinna być reprezentowana przez każdego z członków. Dlatego też sprawy dzielone są sprawiedliwie i realizowane jednoosobowo. Jest to metoda wybierana wielokrotnie, a nie przymus i

Spółki 0 Comments

Co może być przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z o.o.?

Jednym z wymagań otwarcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dostarczenie przez udziałowców wkładu dla uzyskania kapitału zakładowego w planowanej spółce. W przypadku braku wkładu pod postacią gotówki warto zastanowić się

Spółki 0 Comments

Czy można zawiązać spółkę jeśli nie prowadzi się działalności gospodarczej?

Wiele stereotypów urosło wokół tematu zakładania spółek. Okazuje się bowiem, że trzeba najpierw posiadać działalność, aby założyć spółkę. Najprościej jest z założeniem spółki cywilnej, bowiem nastręcza najmniej dokumentacji. Założycielem spółki

Spółki 0 Comments

Ograniczenie wspólnikowi dostępu do niektórych danych

Wydawać by się mogło, że wspólnicy prowadzący spółkę handlową mają do niej jednakowe prawa. Okazuje się, że tak do końca nie jest. Dlaczego? Wedle prawa fundamentalnym założeniem w czasie otwierania

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź