Odpowiedzialność za szkody podwładnego

Odpowiedzialność za szkody podwładnego

Kodeks cywilny mówi, że szkoda to postępowanie na czyjąś niekorzyść przynosząca straty materialne, moralne lub inne. Powodowana jest zamierzonym lub przypadkowym postępowaniem i koszty remontu, naprawy lub zadośćuczynienie powinny być pokryte przez samego sprawcę nieszczęśliwego wypadku.

Według ogólnie panujących w społeczeństwie zasad osoba, która zawiniła bierze na siebie odpowiedzialność za swoje czyny i otrzymuje karę. W przypadku stosunków przedsiębiorca-zatrudniany funkcjonuje trochę inna zależność. To znaczy, kiedy zatrudniony dopuści się działania przynoszącego szkodę, wówczas to pracodawca powinien ponieść koszty naprawy, ponieważ tak stanowi polskie prawo. Jest tak dlatego, że przedsiębiorstwo delegujące różne zadania, tym samym obejmuje opieką osobę spełniającą powinności. W związku z tym bierze na siebie możliwe skutki działań pracownika.

W przypadku, gdy czynności są zlecane na zasadzie kontraktu, wówczas za wszystkie działania odpowiada zleceniobiorca, ponieważ eksploatuje swoje materiały, maszyny i urządzenia oraz samodzielnie decyduje o swoich zadaniach. Znaczy to, że ulgowo traktować można tylko podwładnych, którzy w firmie wyrządzą szkodę i jej przyczyna leży po stronie przedsiębiorcy. A nawet, gdy nie leży to i tak straty pokryć musi właściciel firmy.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Jak założyć spółkę jawną?
Next Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Godność zatrudnionego jest bardzo ważna

Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest poszanowanie godności swoich podwładnych. Sprawa ta została opisana w Kodeksie Pracy, a dodatkowo stanowi fundament życia społecznego. Dlaczego godność jest tak istotna w kontaktach zawodowych?

Kodeks pracy 0 Comments

Umowa ramowa z tzw. freelancerem

Bezrobotny, który w niedawno szukał pracy świetnie wie, jak trudno o coś konkretniejszego. Nie wspominając o godziwym wynagrodzeniu i umowie o pracę. Ale jak wiadomo, potrzeba matką wynalazku, dlatego coraz

Kodeks pracy 0 Comments

Czy związki zawodowe muszą być akceptowane przez dyrektora?

Istnienie organizacji związkowych przez współpracowników i właścicieli firm to prawne działanie określone w Kodeksie Pracy. Do tego typu grup należą powszechne związki zawodowe. Przystąpienie do tego rodzaju stowarzyszeń nie określa

Kodeks pracy 0 Comments

Czy pomieszczenie, w którym pracujemy musi spełniać wymogi BHP?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy opisują właściwe pomieszczenie, w którym realizowane są obowiązki służbowe. Ze względu na rodzaj posiadanej pracy musi ono spełniać podstawowe normy z tego zakresu. Zatrudniający jest

Kodeks pracy 0 Comments

Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Ochrona zdrowia i życia jest bardzo istotną dziedziną w firmach zatrudniających pracowników, przez co przedsiębiorca ma dodatkowe zadania. Ponadto jest zobowiązany do finansowania wszystkich kosztów zachowania bezpieczeństwa w firmie. Prawo

Kodeks pracy 0 Comments

Kiedy nie możemy wykorzystywać doświadczenia z poprzedniej pracy?

Każdy podwładny jest zobowiązany do nieujawniania informacji uzyskanych podczas pracy oraz niewykorzystywania ich dla własnych korzyści. Co grozi za niestosowanie takiego prawa? Owa konieczność do utrzymywania w tajemnicy informacji biznesowych

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź