Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Ochrona zdrowia i życia jest bardzo istotną dziedziną w firmach zatrudniających pracowników, przez co przedsiębiorca ma dodatkowe zadania. Ponadto jest zobowiązany do finansowania wszystkich kosztów zachowania bezpieczeństwa w firmie.

Prawo mówi, że pracodawca ma obowiązek zagwarantować ochronę zdrowia i życia każdego z zatrudnionych, niezależnie od sprzętu i okoliczności, o które także musi zadbać. Należy pamiętać, że to przełożony jest odpowiedzialny za miejsce pracy i jego warunki. Konieczne jest, by było to bezpieczne miejsce, gdzie w trakcie wykonywania zleceń nie będziemy narażeni na niebezpieczeństwo.

W chwili, gdy zaistnieje niebezpieczeństwo, przełożony zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym pracowników. W następnej kolejności niezbędne jest zapewnienie ochrony i poinstruowanie zatrudnionych jak trzeba zachować się w danej sytuacji. Jeżeli jednak pojawi się bezpośrednie zagrożenie pracodawca musi natychmiast przerwać wykonywane zadania i razem z zatrudnionymi udać się w bezpieczne miejsce. Ustawa zabrania powrotu do pracy, w momencie gdy niebezpieczeństwo nie zostało usunięte.

W rzeczywistości niejednokrotnie bywa, że przedsiębiorca nie przestrzega przepisów. Wtedy podlega karze grzywny, nawet do 30 000 zł.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?
Next Dlaczego chcemy zmienić pracę?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

W przepisach prawa pracy wyszczególnione są regulacje w zakresie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. Dzięki temu mogą oni brać udział w rynku pracy. Zgodnie z przepisami czas pracy osób niepełnosprawnych nie

Kodeks pracy 0 Comments

Komu należy się skrócona norma czasu pracy?

Na rynku zatrudnienia jest wielu ciekawych, sprawnych i chętnych do pracy kandydatów. Nie można jednak zapominać o osobach niepełnosprawnych, które również chcą prowadzić aktywne życie zawodowe. Każdy przedsiębiorca, który przyjmuje

Kodeks pracy 0 Comments

Branża IT zatrudnia na kontraktach – na czym to polega?

Kodeks Pracy reguluje możliwości i sposoby zatrudniania pracowników, uściśla rodzaje umów. Sam sposób zatrudnienia uzależniony jest od pracodawcy i samego kandydata na dany etat. Oczywiście niezmiernie ważny jest sposób pracy,

Kodeks pracy 0 Comments

Prawa wynikające ze świadczenia stosunku pracy a śmierć pracownika

Jedną z cech wykonywania pracy jest to, że ma ono postać osobisty, to znaczy, że nie może go robić inna osoba. Po śmierci zatrudnionego stosunek pracy zanika. Pracownik podczas wykonywania

Kodeks pracy 0 Comments

Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy pracownika?

W momencie, kiedy podwładny zostanie zwolniony lub osobiście złoży wypowiedzenie, powinien po ustaniu współpracy, otrzymać świadectwo pracy. Ważne, aby gromadziło wiele ważnych wiadomości. Jakich? Wszystkie wątpliwości rozwiewa zapis widniejący w

Kodeks pracy 0 Comments

Prawo pracy-zmiany obowiązujące w 2013 roku

W 2012 roku do Kodeksu pracy zostały wpisane nowe zmiany dotyczące pracowników i pracodawców. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich. Od 1 stycznia 2012 roku wszedł w życie nowy termin, do

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź