Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Ochrona zdrowia i życia jest bardzo istotną dziedziną w firmach zatrudniających pracowników, przez co przedsiębiorca ma dodatkowe zadania. Ponadto jest zobowiązany do finansowania wszystkich kosztów zachowania bezpieczeństwa w firmie.

Prawo mówi, że pracodawca ma obowiązek zagwarantować ochronę zdrowia i życia każdego z zatrudnionych, niezależnie od sprzętu i okoliczności, o które także musi zadbać. Należy pamiętać, że to przełożony jest odpowiedzialny za miejsce pracy i jego warunki. Konieczne jest, by było to bezpieczne miejsce, gdzie w trakcie wykonywania zleceń nie będziemy narażeni na niebezpieczeństwo.

W chwili, gdy zaistnieje niebezpieczeństwo, przełożony zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym pracowników. W następnej kolejności niezbędne jest zapewnienie ochrony i poinstruowanie zatrudnionych jak trzeba zachować się w danej sytuacji. Jeżeli jednak pojawi się bezpośrednie zagrożenie pracodawca musi natychmiast przerwać wykonywane zadania i razem z zatrudnionymi udać się w bezpieczne miejsce. Ustawa zabrania powrotu do pracy, w momencie gdy niebezpieczeństwo nie zostało usunięte.

W rzeczywistości niejednokrotnie bywa, że przedsiębiorca nie przestrzega przepisów. Wtedy podlega karze grzywny, nawet do 30 000 zł.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?
Next Dlaczego chcemy zmienić pracę?

Może to Ci się spodoba

Zarządzanie 3 komentarze

Zwolnienia grupowe dla każdego?

Jedną z podstawowych, a zarazem najbardziej pożądanych przez osoby szukające zatrudnienia na rynku pracy, form zatrudnienia, jest umowa o pracę. Polski ustawodawca nie tylko podkreśla znaczenie stosunku pracy dla gospodarki,

Kodeks pracy 0 Comments

Dochodzenie odszkodowania przez dyskryminowanego pracownika

Normy prawa pracy surowo definiują konsekwencje za naruszanie obowiązku równego traktowania pracowników oraz osób ubiegających się o podjęcie pracy. Osoby, wobec których pracodawca dopuścił się dyskryminacji mają prawo do żądania

Kodeks pracy 0 Comments

Czym jest gotowość do pracy?

Gotowość do pracy to określenie służące do scharakteryzowania sytuacji, gdzie pracobiorca był zdolny do wykonywania swoich obowiązków, jednakże z powodów przedsiębiorcy ich nie robił. Dodatkowo za taki okres należy się

Kodeks pracy 0 Comments

Umowa ramowa z tzw. freelancerem

Bezrobotny, który w niedawno szukał pracy świetnie wie, jak trudno o coś konkretniejszego. Nie wspominając o godziwym wynagrodzeniu i umowie o pracę. Ale jak wiadomo, potrzeba matką wynalazku, dlatego coraz

Kodeks pracy 0 Comments

Jak długo powinien pracować nieletni pracownik?

W świetle prawa osobą młodocianą jest dziecko, które nie skończyło jeszcze 18. roku życia oraz ma obowiązek nauki. Nieletnim należy się wiele praw i obowiązków związanych z wiekiem. Pracodawców, którzy

Zatrudnienie 0 Comments

Dodatkowe obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu na część etatu

Wedle Kodeksu Pracy firma może zatrudnić pracownika na niepełny etat. Poza pracą w pełnym wymiarze, zatrudniony może wykonywać swoje obowiązki przez 120 lub 80 godzin w miesiącu. Nie zawsze jednak

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź