Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Ochrona zdrowia i życia jest bardzo istotną dziedziną w firmach zatrudniających pracowników, przez co przedsiębiorca ma dodatkowe zadania. Ponadto jest zobowiązany do finansowania wszystkich kosztów zachowania bezpieczeństwa w firmie.

Prawo mówi, że pracodawca ma obowiązek zagwarantować ochronę zdrowia i życia każdego z zatrudnionych, niezależnie od sprzętu i okoliczności, o które także musi zadbać. Należy pamiętać, że to przełożony jest odpowiedzialny za miejsce pracy i jego warunki. Konieczne jest, by było to bezpieczne miejsce, gdzie w trakcie wykonywania zleceń nie będziemy narażeni na niebezpieczeństwo.

W chwili, gdy zaistnieje niebezpieczeństwo, przełożony zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym pracowników. W następnej kolejności niezbędne jest zapewnienie ochrony i poinstruowanie zatrudnionych jak trzeba zachować się w danej sytuacji. Jeżeli jednak pojawi się bezpośrednie zagrożenie pracodawca musi natychmiast przerwać wykonywane zadania i razem z zatrudnionymi udać się w bezpieczne miejsce. Ustawa zabrania powrotu do pracy, w momencie gdy niebezpieczeństwo nie zostało usunięte.

W rzeczywistości niejednokrotnie bywa, że przedsiębiorca nie przestrzega przepisów. Wtedy podlega karze grzywny, nawet do 30 000 zł.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?
Next Dlaczego chcemy zmienić pracę?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Warunki zatrudnienia młodocianych

Według polskiego prawa młodociani mogą pracować tylko wtedy, gdy stanowisko jest częścią praktyki zawodowej lub w ramach drobnych obowiązków (praca dorywcza). Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby zatrudnić takiego pracownika?

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie są prawa pracownika w zakresie rodzicielstwa?

W dziale ósmym Kodeksu Pracy wyszczególnione zostały prawa pracownic odnoszące się do macierzyństwa. Tytuł działu akcentuje możliwość przyznawania uprawnień wynikających z rodzicielstwa dla osób obojga płci, jednak większość zapisanych w

Kodeks pracy 0 Comments

Pracodawcy chcą wiedzieć, którzy pracownicy zostali zaszczepieni. Apelują do rządu o wprowadzenie odpowiednich regulacji

80 proc. pracodawców uważa, że powinni mieć dostęp do informacji, którzy pracownicy zostali zaszczepieni przeciw COVID-19 – wynika z badania CBM Indicator dla Konfederacji Lewiatan. Możliwość weryfikacji szczepień jest ważna także dla przedsiębiorców

Kodeks pracy 0 Comments

Wszystko o układach zbiorowych pracy?

Porozumienie zawierane miedzy grupą podwładnych a przełożonym zwykło nazywać się układem zbiorowym pracy. W jakim celu podpisuje się taką umowę? Zazwyczaj dotyczy pracowników, którzy pracują zasadach innych niż stosunek pracy.

Zatrudnienie 3 komentarze

Pracownik ochrony – tylko niekarany

Osoby, które chcą sobie dorobić do emerytury pracując w ochronie nie kryją zdziwienia, gdy pracodawca prosi o zaświadczenie o niekaralności. Czy agencja zatrudniająca ochroniarzy ma prawo żądać takich dokumentów? Zaświadczenie

Kodeks pracy 0 Comments

Godność zatrudnionego jest bardzo ważna

Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest poszanowanie godności swoich podwładnych. Sprawa ta została opisana w Kodeksie Pracy, a dodatkowo stanowi fundament życia społecznego. Dlaczego godność jest tak istotna w kontaktach zawodowych?

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post