Jak poprawnie ogłosić przetarg publiczny?

Jak poprawnie ogłosić przetarg publiczny?

Zamówienia publiczne(przetargi), często określane mianem przetargów, to procedura mająca na celu wyłonienie wykonawców finansowanych ze środków publicznych. Bardzo ważny jest sposób ogłaszania o naborze kandydatur do poszczególnych państwowych inwestycji.

Art. 40 ustawy 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych definiuje jeden termin zamieszczania ogłoszeń w placówkach jak i na stronach internetowych. Oznacza to, iż dzień publikacji zamówienia na stronie internetowej jest dniem obwieszczenia tej informacji na tablicach urzędów. Nie oznacza to, iż Internet to jedyna droga masowego przekazu. Obwieszczenia mogą być opublikowane w gazetach bądź za pomocą telewizji z zachowaniem ustalonego terminu.

Dodatkowo treść ogłoszenia musi być zgodna z tą przedstawiona przed publicznym ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. O wyborze spośród dwóch opisanych powyżej instytucji decyduje wartość zamówienia. Jeśli przekracza ono kwotę określoną w art. 11 ust. 8 ogłoszenie przed publikacją zgłaszamy do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskim, dla mniejszych kwot odpowiednim miejscem jest Biuletyn Zamówień Publicznych.

Pamiętajmy, za dzień rozpoczęcia przetargu uważa się dzień publicznego udostępnienia informacji o nim. Od tej daty ustalany jest okres ważności ogłoszenia publicznego.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Czy można uniknąć kontroli w firmie?
Next Kiedy mówimy o wypadku przy pracy?

Może to Ci się spodoba

Zamówienia publiczne 0 Comments

Jak zbudowany jest Wspólny Słownik Zamówień?

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) powstał podczas realizowania zamówień publicznych. Ma on ułatwiać określenie przedmiotu zamówienia podczas przetargu oraz stabilizować i klasyfikować duży wachlarz usług. Jak słownik został przygotowany? Czy rzeczywiście

Zamówienia publiczne 0 Comments

Nowe prawo zamówień publicznych w 2021 roku. Ma naprawić bolączki obecnego systemu

Z początkiem 2021 roku wejdzie w życie nowe Prawo zamówień publicznych, którego projekt w ubiegły wtorek został przyjęty przez rząd. Nowelizacja ma naprawić bolączki obecnego systemu, na który uskarża się wiele firm, m.in.

Zamówienia publiczne 0 Comments

Czym jest przetarg nieograniczony?

W zgodzie z przepisami o zamówieniach publicznych dostępnych jest co najmniej kilka sposobów przeprowadzania przetargów. Wszystko zależy od zakresu i rodzaju działania oraz konkretnych wytycznych organizowania całej akcji. Jedną z

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post