Jak poprawnie ogłosić przetarg publiczny?

Jak poprawnie ogłosić przetarg publiczny?

Zamówienia publiczne(przetargi), często określane mianem przetargów, to procedura mająca na celu wyłonienie wykonawców finansowanych ze środków publicznych. Bardzo ważny jest sposób ogłaszania o naborze kandydatur do poszczególnych państwowych inwestycji.

Art. 40 ustawy 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych definiuje jeden termin zamieszczania ogłoszeń w placówkach jak i na stronach internetowych. Oznacza to, iż dzień publikacji zamówienia na stronie internetowej jest dniem obwieszczenia tej informacji na tablicach urzędów. Nie oznacza to, iż Internet to jedyna droga masowego przekazu. Obwieszczenia mogą być opublikowane w gazetach bądź za pomocą telewizji z zachowaniem ustalonego terminu.

Dodatkowo treść ogłoszenia musi być zgodna z tą przedstawiona przed publicznym ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. O wyborze spośród dwóch opisanych powyżej instytucji decyduje wartość zamówienia. Jeśli przekracza ono kwotę określoną w art. 11 ust. 8 ogłoszenie przed publikacją zgłaszamy do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskim, dla mniejszych kwot odpowiednim miejscem jest Biuletyn Zamówień Publicznych.

Pamiętajmy, za dzień rozpoczęcia przetargu uważa się dzień publicznego udostępnienia informacji o nim. Od tej daty ustalany jest okres ważności ogłoszenia publicznego.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Czy można uniknąć kontroli w firmie?
Next Kiedy mówimy o wypadku przy pracy?

Może to Ci się spodoba

Zamówienia publiczne 0 Comments

Zamówienia publiczne online od 2021 roku

Od 2021 roku wszystkie zamówienia publiczne będą odbywać się online. Urząd Zamówień Publicznych czeka na decyzję o przyznaniu finansowania z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i gdy tylko ją dostanie, ogłosi przetarg na wykonawcę.

Rząd chce umów o pracę jako kluczowego kryterium wyboru ofert w zamówieniach publicznych

Forma zatrudnienia powinna być coraz ważniejszym kryterium w zamówieniach publicznych – przekonuje rząd i chce zachęcać do tego zarówno zamawiających, jak i oferentów. Poprawiłoby to sytuację pracowników, mogłoby też korzystnie wpłynąć na konkurencję

Zamówienia publiczne 0 Comments

Jak kupić działkę państwową lub gminną?

Zakupu działki budowlanej dokonać można nie tylko od prywatnego właściciela, ale również przedstawiciela gminy lub skarbu państwa. Aby nabyć teren trzeba wziąć udział w przetargu i czekać na ogłoszenie wyniku.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post