Jak założyć spółkę jawną?

Jak założyć spółkę jawną?

Spółka jawna to dziś prawdopodobnie najłatwiejsza w zarządzaniu spółka osobowa. W związku z tym pewnie taka duża powszechność zakładania. Zwykle, ma własny kapitał (wkład własny członków spółki oraz profity spływające w czasie jej funkcjonowania).

Właściwie jak założyć spółkę jawną? Wedle art. 25 Kodeksu Spółek Handlowych najważniejsza jest umowa, która musi być sporządzona w formie pisemnej, w innym przypadku nie ma mocy prawnej. W umowie tego rodzaju pojawić się powinny podstawowe informacje, tj.:

– nazwa (to zazwyczaj nazwa przedsiębiorstwa lub nazwisko przynajmniej jednego ze wspólników + dopisek ,,spółka jawna” lub ,,sp.j.”),

– siedziba firmy (koniecznie terytorium RP),

– wkłady własne wspólników (wszystko, co przyda się w prowadzeniu spółki – wkład finansowy, nieruchomości, usługi, dobra niematerialne),

– cel działania spółki (opłaca się go określić na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności wpisując kod przydzielony do poszczególnego typu działalności,

– czas trwania (często na ogół nieustalony, ale można zabezpieczyć się wyznaczając sprecyzowany termin i w następnych umowach konsekwentnie ten czas przedłużać).

Pozostałe (nie są obowiązkowe, ale wskazane jest usystematyzować każdą kwestę) informacje zawarte w umowie:

– procentowy udział partnerów biznesowych w zyskach i stratach,

– obciążenie wspólników wyznaczonymi powinnościami,

– określenie wspólnika odpowiedzialnego za reprezentację i prowadzenie dokumentacji spółki (bez tego dopisku w umowie udział przydzielany jest po równo).

Działanie spółki rozpoczyna się z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądownictwa. W tym celu należy uzupełnić formularze: KRS-W1, KRS-WB. KRS-WK, KRS-WM, KRS-WL Jakie informacje należy dostarczyć (łącznie ze zgłoszeniem i formularzami) do Sądu Rejonowego? Przede wszystkim:

– nazwa, siedziba/adres spółki,

– cel funkcjonowania spółki,

– dane osobowe, adresy zameldowania i adresy korespondencyjne wspólników,

– dane osobowe osób reprezentujących spółkę.

Do wyżej wymienionych dokumentów trzeba dołączyć umowę spółki, dowód uregulowania opłaty sądowej (koszt ok. 600 zł) oraz dowód opłaty za wpis do KRS-u w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (koszt ok. 500 zł).

Spółka jawna rozpoczyna działanie dopiero po dostarczeniu wszystkich dokumentów i wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego. Nim to się stanie spółka nie ma żadnej mocy prawnej.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Jakich dokumentów wymaga ZUS, kiedy przekształcamy spółkę?
Next Odpowiedzialność za szkody podwładnego

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Kto inwestuje w akcje ukraińskie?

W ubiegłych latach coraz liczniejsza grupa inwestorów skupia się na rynku Ukrainy. Ponad 80% akcjonariuszy ukraińskich to mieszkańcy Unii Europejskiej. Jaką firmę można prowadzić w tym państwie? Zgodnie z Konstytucją

Spółki 0 Comments

Wszystko o spółce partnerskiej

W zgodzie z polskim prawem istnieje wiele typów spółek. Każda ma odmienny charakter i różne mechanizmy funkcjonowania. Wśród nich jest spółka partnerska, która zakładana jest dopiero po spełnieniu kilku podstawowych

Spółki 0 Comments

Jak wygląda likwidowanie spółki?

Kryzys ekonomiczny sprawia, że wielu przedsiębiorców musi gromadzić oszczędności, a w ostateczności zamykać swoje biznesy. Oczywiście podejmowanie ostatecznych kroków nie jest łatwe, ale w sytuacji bez wyjścia należy postąpić odpowiedzialnie.

Spółki 0 Comments

Przedsiębiorca przekształca się w spółkę

Wedle ustawy z 25.03.2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców poszerza możliwości dla prowadzących firmy. Największa zaleta jest taka, że znacznie skraca wszelkie formalności w perspektywie ewolucji

Prawo dla firm 0 Comments

Czym są spółki dominujące?

W Polsce z powodzeniem działają spółki prawa administracyjnego, handlowego oraz cywilnego. Każda z nich dzieli się na przynajmniej kilka innych i dobierana jest zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorcy, branżą oraz charakterem

Spółki 0 Comments

Dlaczego przedsiębiorcy zakładają spółki z o.o.?

W zgodzie z prawem celem otwarcia spółki jest zorganizowanie działalności gospodarczej o dowolnym charakterze. Zwykle funkcjonuje w ramach umowy między członkami lub ustalonego wspólnie statutu. To przedsiębiorcy decydują o strategii

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź