Kto otrzymuje tak zwane rozłąkowe?

Kto otrzymuje tak zwane rozłąkowe?

Pracownicy decydujący się na podróż w ramach aktywności zawodowej mogą oczekiwać na dodatkowe wynagrodzenie z tytułu rozłąki. Szczególnie obejmuje to rodziców, którzy na znaczny okres czasu wyjeżdżają z miejsca zamieszkania.

Owa ulga pieniężna przysługuje podwładnym, którzy zgodzili się na czasową zmianę lokalizacji miejsca wykonywania obowiązków zawodowych, gdy:

– ich obecny adres zatrudnienia zlokalizowany był w jednej miejscowości bądź dojeżdżanie tam każdego dnia było opłacalne,

– pracowali w odrębnym miejscu niż zameldowanie, jednakże dla pracy zakwaterowali się z rodziną w lokum opłacanym przez pracodawcę.

Na wartość dodatkowych pieniędzy nie mają natomiast wpływu:

– wszystkie dni wolne w pracy,

– opuszczenie obowiązków firmowych,

– urlop, nawet ten nienależny,

– podróże służbowe,

– przebywanie w miejscu zameldowania,

– pobyty w ośrodkach zdrowia i zwolnienia z powodu złego stanu zdrowia.

W rzeczywistości wysokość wypłacanego dodatku rozłąkowego stanowi 95% wartości diety otrzymywanej każdego dnia w ramach wyjazdów biznesowych. Najczęściej pieniądze z tego powodu dostają żołnierze, politycy, pracownicy celni i przedstawiciele krajowych sądów.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Na czym polega przejęcie aktywności gospodarczej?
Next Co biznesplan powinien mówić o kadrze pracowniczej?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Potrącenia z pensji pracowniczej

Każdy pracownik ma prawo do uzyskiwania wynagrodzenia. Powinno być płacone w kwocie zgodnej z wykonywanymi obowiązkami oraz w wyznaczonym terminie. Są jednak przypadki, gdy pracodawca nakłada na zatrudnionego potrącenia. Czy

Wynagrodzenie 0 Comments

Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie za niewykonaną pracę?

Za pracę wykonaną przysługuje zapłata. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas pracy niezrealizowanej w przypadku, gdy przewidują to przepisy prawa pracy. Głównym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie zadań wynikających z

Wynagrodzenie 0 Comments

Wysokość odpraw w Polsce

Odprawy służą po to, aby rekompensować pracownikowi śmierć bliskiej osoby lub utratę pracy. Pracownik ma prawo do odprawy, gdy: – następuje zwolnienie pracownika z zakładu pracy z przyczyn niezależnych od

Wynagrodzenie 0 Comments

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Zazwyczaj o dodatek wyrównawczy starają się zatrudnieni, którzy w konkretnym miesiącu otrzymali mniejsze wynagrodzenie z powodu nieobecności w pracy. Które sytuacje kwalifikują się do świadczenia? Kiedy zatrudniony na prawo do

Wynagrodzenie 0 Comments

ABC zasiłków wyrównawczych

Powodem przydzielania zasiłku wyrównawczego jest, jak sama nazwa mówi, wyrównanie wynagrodzenia, które zostało zmniejszone w związku z problemami zdrowotnymi. Należy jednak wyróżnić sytuacje, kiedy świadczenie nie może zostać wydane. W

Wynagrodzenie 0 Comments

Jak pracodawcy przekazują wynagrodzenia pracownikom?

Pracodawcy są zobowiązani przekazać na rzecz pracownika wynagrodzenie za wykonaną przez niego pracę w ramach ubiegłego miesiąca. Typ samej transakcji wypłaty zależy od ustaleń zainteresowanych. Biznesmen może przelać środki z

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź