Rozliczanie PIT z małżonkiem sposobem na obniżenie podatku

Rozliczanie PIT z małżonkiem sposobem na obniżenie podatku

Istnieje możliwość, że mąż i żona mogą dokonać wspólnego rozliczenia. To rozwiązanie może być bardzo korzystne, ponieważ mogą zapłacić niższe podatki. Jak wygląda rozliczenie PIT z małżonkiem? Jakie warunki muszą być spełnione? Czy nadal się opłaca? Gdy którykolwiek z małżonków nie osiąga dochodu, a zatem nie może skorzystać z obniżonej kwoty podatku, będzie prowadził wspólną księgowość – małżonek dochodowy będzie mógł uzyskać ulgę podatkową.

Warunki dokonania wspólnego rozliczenia

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe, gdy w danym roku małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim, występowała między nimi więź majątkowa oraz obydwoje podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Aby mąż i żona mogli się razem rozliczyć, oboje nie mogą płacić podatku liniowego (PIT36) i ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych (PIT28). Podpisanie intercyzy, rozwód, separacja prawna sprawiają, iż nie można dokonać takiego rozliczenia. Małżonkowie muszą wyrazić chęć wspólnego opodatkowania w swoim zeznaniu podatkowym. Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe w pierwszym roku małżeństwa. Oznacza to zatem, że poprzez zawarcie małżeństwa w grudniu podatnicy mogą wspólnie rozliczać się za dany rok. Wspólne rozliczenie męża i żony obejmuje kalkulację podatku na podstawie całkowitego dochodu pary. Następnie dodane wartości dzieli się przez dwa. Metoda ta skutkuje jednakowym opodatkowaniem obu podatników, dzięki czemu oboje małżonkowie nie są obciążani na podstawie wyższego progu skali podatkowej.

Należy zrezygnować z tej opcji, kiedy małżonkowie zarabiają razem ponad 13 000 zł i są opodatkowani według tej samej stawki. Wspólne rozliczenie nie będzie korzystne, gdy łączne dochody małżonka wahają się od 26 000 zł do 85 528 zł i małżonek o niższych dochodach z uzyskał dochody powyżej 8000 zł. Wtedy połowa dochodu każdej osoby to kwota ulgi podatkowej w wysokości 525,12 zł. W przypadku odrębnej ugody, mniej zarabiający małżonek skorzysta z ulgi podatkowej w wysokości ok. 1 3000 zł.

Rozliczenie z małżonkiem – krok po kroku

1.Oddzielne rozliczenie dla każdego z małżonków strat, kosztów uzyskania przychodów, składek na ubezpieczenie społeczne, potrąconych od dochodu.
2.Dodanie oddzielnych podstaw opodatkowania.
3.Podzielenie uzyskanej sumy przez dwa.
4.Obliczenie podatku od tej kwoty oraz uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek odpowiedniej dla ustalonych podstaw.
5.Pomnożenie podatku przez dwa.
6.Odjęcie kwoty ulg przysługujących każdemu z małżonków.

Małżonek może złożyć wspólne zeznanie w imieniu obojga. Złożenie wniosku przez jednego z małżonków jest równoznaczne z przedstawieniem przez niego oświadczenia, w którym małżonek upoważnia go do złożenia wspólnego zeznania podatkowego od dochodu. To oświadczenie jest składane pod karą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Nie ma potrzeby składania dodatkowego pisma z pełnomocnictwem ani przekazywać go innym osobom.

Podsumowanie

Małżonkowie składają wniosek o wspólne rozliczenie roczne w zeznaniu PIT. Wniosek składa się wspólnie (podpisują się oboje – mąż i żona) albo wniosek składa jeden współmałżonków. Wspólne rozliczenie z małżonkiem może być korzystniejsza niż osobne. Ten rodzaj zeznania podatkowego jest dostępny dla osób które zawarły związek małżeński lub w nim pozostawały w roku podatkowym objętym tym rozliczeniem. Wspólne rozliczenie małżonków jest szczególnie korzystne w przypadku, gdy jeden z małżonków nie osiąga dochodów lub nie przekraczają pierwszego stopnia podatkowego, a także gdy jeden z małżonków ma bardzo wysokie dochody.

Artykuł przygotowany przy współpracy z producentem programu do Faktur Vat – Rafsoft

Previous Czym jest zrównoważony rozwój w biznesie?
Next Jak wybrać wsparcie i pomoc IT do swojej firmy?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Ile kosztuje transport cargo ze Szwecji do Polski?

Szybka realizacja zleceń to priorytet każdej firmy transportowej. Wybierając sposób transportu ładunków cargo, trzeba wziąć pod uwagę różne czynniki m.in. rodzaj przewożonych towarów oraz ich wagę. W przypadku przewożenia towarów

Wiadomości 0 Comments

Mieszkanie z rynku wtórnego – jak nie dać się zwieść

Rynek mieszkań rozwija się bardzo prężnie. Deweloperzy pracują pełną parą, a na rynku wtórnym wciąż pojawia się coś nowego. Mieszkanie z rynku pierwotnego i mieszkanie z rynku wtórnego Wiele osób

Wiadomości 0 Comments

Cyfrowy detoks dla większości osób zbyt stresujący

Obsesyjne sprawdzanie każdej wiadomości i powiadomienia o aktywności znajomych, ciągłe odświeżanie poczty elektronicznej czy przeglądanie newsów w czasie wolnym świadczy o tym, że chęć bycia online jest już nie tylko naszym nawykiem, lecz także nałogiem.

Wiadomości 0 Comments

Obligacje podporządkowane mogą być pożyteczne

Nabywcy obligacji korporacyjnych z oczywistych względów preferują papiery dające jak największą szansę na otrzymanie umówionych świadczeń i zwrot kapitału, a więc najczęściej obligacje zabezpieczone. Spółki mogą też emitować obligacje podporządkowane,

Wiadomości 1Comments

Nieterminowe płatności główną przyczyną upadłości firm

Ponad 700 firm zbankrutuje w tym roku w Polsce, wynika z prognozy KUKE. Główną przyczyną niewypłacalności firm jest nieterminowe spłacanie faktur przez ich klientów. W najlepszym wypadku brak należnych pieniędzy na rachunku ogranicza ich

Wiadomości 0 Comments

Telemetria może zrewolucjonizować stawki ubezpieczeń OC

Jeżeli właściciel auta prowadzi bezpiecznie, może otrzymać tańszą stawkę OC. Informacje o stylu jazdy nie będą jednak deklarowane przez kierowcę, a zbierane przez specjalne systemy telemetryczne i analizowane przez odpowiednie aplikacje. Telemetria znajduje coraz powszechniejsze zastosowanie w transporcie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź