Tag "kodeks prawa. prawo pracy"

Zamówienia publiczne 0 Comments

Czym jest przetarg nieograniczony?

W zgodzie z przepisami o zamówieniach publicznych dostępnych jest co najmniej kilka sposobów przeprowadzania przetargów. Wszystko zależy od zakresu i rodzaju działania oraz konkretnych wytycznych organizowania całej akcji. Jedną z

Prawo dla firm 0 Comments

Czy reklama usług notarialnych jest zgodna z prawem?

Zawód notariusza kojarzy się z wieloma zobowiązaniami i odpowiedzialnymi decyzjami. Oprócz zwyczajnych, codziennych obowiązków zawodowych trzeba przestrzegać ustaw i działać w zgodzie z prawem. Innym utrudnieniem jest kompletny zakaz reklamowania

Mała firma 0 Comments

Jakie obowiązki mają pracownicy KRS?

Od 12 lat obowiązują zmienione zasady odnoszące się do pełnienia obowiązków przez Krajowy Rejestr Sądowy. Oznacza to, że ważność przejęły zmodernizowane przepisy oraz prawa, które powinny być respektowane. Zatem jakie

Prawo autorskie 0 Comments

O czym mówi umowa prawno-autorska?

Każdy twórca, który planuje oddać, udostępniać lub tworzyć nowe dzieła musi zabezpieczyć się i zawrzeć umowę prawno-autorską. O czym wspomnieć, aby nie zadziałać na swoją niekorzyść? Jakie informacje są obowiązkowe?

Prawo autorskie 0 Comments

Instrukcja BHP – własność zatrudnionego czy przełożonego?

Często pracownicy wśród obowiązków mają przygotowywanie raportów, sprawozdań, analiz, schematów, nawet programów i aplikacji. Wiele z nich trzeba uważać za utwory mimo, że powstają tylko dla przełożonego lub managera. Kto

Prawo autorskie 0 Comments

Czy prawa autorskie są chronione w Internecie?

W Internecie szukamy różnych informacji na ciekawe na dla nas tematy. Czy mamy prawo je tak do woli kopiować? Jak chronione są prawa twórcy w mobilnym świecie? Złamanie praw autorskich

Prawo autorskie 0 Comments

Dofinansowanie dla firm na ochronę własności przemysłowej

W tym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości znaczną część środków z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej przeznaczyła na wzmocnienie działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego dążeniem

Dotacje 0 Comments

Jakie kwoty przysługują w ramach pomocy ochrony praw autorskich?

Na okres 2007-2013 Krajowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zarządza ponad 7 miliardami euro na cel asekuracji majątku intelektualnego polskich podmiotów gospodarczych. Jak można otrzymać owe dotacje? Po pierwsze każda zainteresowania jednostka

Prawo autorskie 0 Comments

Jakie zapisy umieścić w umowie o autorskich prawach osobistych?

Zgodnie z prawem autorskie prawa osobiste nie są poddawane zrzeczeniu i są niezbywalne. Wynika to z charakteru tych praw i ich wyróżnienia. Autorskie prawa osobiste wyrażają indywidualną więź twórcy z

Prawo autorskie 0 Comments

Czy fotografie są chronione prawem autorskim?

Prawo autorskie ma za misję chronić różnorodność. Zgodnie z obecnym prawem fotografie są oznaczane, jako sztuka, więc są objęte przez zasady prawa indywidualnego. Warto pamiętać jednak, iż opisana ochrona posiada

Prawo autorskie 0 Comments

Czy pracodawca może przejąć prawa autorskie do utworu?

Prawo autorskie odnosi się do utworów, czyli każdym przejawem działalności o charakterze subiektywnym, a także ich ochroną, warunkami udzielania licencji i prawami, które przysługują autorowi. Utworami są dzieła artystyczne, jak

Prawo autorskie 0 Comments

Czy trzeba płacić za odtwarzanie muzyki?

Organizacje zbiorowego zarządzenia nakładają opłatę za odtwarzanie muzyki, z którym łączą się korzyści majątkowe. Dla przedsiębiorców znaczące jest, aby do kawiarni czy restauracji dobrać odpowiednią muzykę, ponieważ wpływa ona na

  • 1
  • 2