Jakie zapisy umieścić w umowie o autorskich prawach osobistych?

Jakie zapisy umieścić w umowie o autorskich prawach osobistych?

Zgodnie z prawem autorskie prawa osobiste nie są poddawane zrzeczeniu i są niezbywalne. Wynika to z charakteru tych praw i ich wyróżnienia. Autorskie prawa osobiste wyrażają indywidualną więź twórcy z utworem. Chodzi tutaj także o interesy osobiste, które są zależne zarówno od względów emocjonalnych, jak i praktycznych. Z powodu tak zbudowanego interesu twórcy, które przybierają formę tych praw prawo objęło je ochroną.

W zakresie prawa umów dotyczących praw autorskich niezbywalność nie występuje, jako kluczowa implikacja. Z kolei, jeśli chodzi o zakaz zrzeczenia nawarstwiają się problemy. Przykładem tutaj może być dokumentacja budowlana i znaczenie osobistych praw autorskich jej twórców na powodzenie inwestycji, której los nie jest wiadomy w sytuacji narastania konfliktu między twórcą a wykonawcą. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być zawarcie w umowie konkretnej klauzuli, w której twórca zobowiązuje się do nie dysponowania autorskimi prawami osobistymi do utworu. Klauzula powinna zawierać dodatkowo upoważnienie dla osób trzecich do ich wykonywania.

W jaki sposób druga strona, która zawiązuje umowę może się zabezpieczyć przed zmianą decyzji przez twórcę utworu? Dobrym rozwiązaniem byłoby takie sformułowanie umowy, która mówiłaby o przekazaniu autorskich praw majątkowych, co znaczy, że w zakresie zrzeczenia się autorskich praw majątkowych twórca ponosi karę za nie wywiązywanie się z postanowień umowy.

Formułując umowy dotyczące autorskich praw osobistych trzeba jednak mieć na uwadze, że przepisy prawne w zakresie wycofania się lub wypowiedzenia umowy w związku z jej niemajątkowymi interesami twórcy są normami bezwzględnie obowiązującymi.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Co może być przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z o.o.?
Next Na jakie dodatki urlopowe od pracodawcy możemy liczyć?

Może to Ci się spodoba

Prawo autorskie 0 Comments

Pomysł a prawo autorskie

Pomysł, czyli pewna koncepcja, czy plan nie jest jednoznacznie chroniony przez prawo autorskie. Warto więc wiedzieć, jak „przerobić” pomysł na utwór, który tymże prawem jak najbardziej będzie chroniony. Otóż najlepszym

Prawo autorskie 0 Comments

Co nie jest chronione prawem autorskim?

W kwestii prawa autorskiego bardzo ważna jest wiedza na temat tego, co nie jest chronione prawem autorskim. Prawem autorskim nie są chronione dzieła, nie będące utworami, czyli takie, w których

Prawo autorskie 0 Comments

Wszystko o prawie autorskim do utworu audiowizualnego

Według ustaleń prawo autorskie wprowadzono, aby chronić utwory będące dziełem twórczym autora. Za takie uważać można wytwory literackie, muzyczne czy naukowo-badawcze. Bardzo rzadko dyskutuje się o utworach audiowizualnych. Czym są

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post