Wynagrodzenie dla pracownika pracującego na dwóch stanowiskach pracy

Wynagrodzenie dla pracownika pracującego na dwóch stanowiskach pracy

Każdy, kto mógł pracować w korporacji lub dużej firmie ma świadomość, że oprócz zobowiązań wynikających z umowy o pracę (lub innej) musiał spełniać ponadprogramowe polecenia, ale nie dostawał za to dodatkowego honorarium. Częściej jednak odbywa się to w mniejszych zakładach, które muszą oszczędzać na wszystkim. I np. sprzedawczyni w sklepie, poza koniecznością obsługi klienta, porządkuje, prowadzi dokumentację, odbiera telefony. Czasami zdarza się, że otrzymuje pieniądze za funkcję sprzątaczki czy księgowej. Rodzi się pytanie, czy można tak wykorzystywać pracownika?

Czasami zakres zadań pracownika nie jest duży i część czasu pracy może poświęcić na ,,swoje sprawy”. Wtedy zatrudniający, nie chcąc na tym tracić dodaje podwładnemu inne zobowiązania, zamiast finansować nowego pracownika. Nie każdy wie, że w takiej sytuacji należy od razu poprosić o umieszczenie zmian w umowie o pracę. Od strony urzędowej oficjalnej polega to na dodaniu do listy dodatkowych powinności i może się to stać w dwojaki sposób:

– porozumienie zmieniające – umowa między zatrudnianym a zatrudniającym. Powstaje załącznik ze zmianami do umowy podstawowej, w którym umieścić trzeba pełną listę starych i nowych obowiązków. Pracodawca wyraża zgodę na złączenie kilku stanowisk (funkcji), a pracownik na ich wykonywanie.

– wypowiedzenie zmieniające – czynność prawna ze strony zatrudniającego. Dochodzi do wypowiedzenia aktualnych warunków pracy i zawarcie nowej umowy. Zmienia się wysokość wynagrodzenia, charakterystyka pracy. Decyzję podejmuje pracodawca.

Jeśli dochodzi do zmiany specyfiki pracy, czyli dołączenia nowych obowiązków, należałoby podnieść także wypłatę. Brak premii nie jest przekroczeniem prawa zawartego w Kodeksie Pracy. Premia jest bowiem świadomym wyborem zatrudniającego, może ją dać, ale nie musi. Jeśli pracownik podpisze nową umowę bez przyznania większego honorarium, wówczas wyraża zgodę na otrzymywanie normalnej wypłaty.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Telepraca dla ciężarnych
Next Jakie prawa przysługują pracownikowi na urlopie wychowawczym?

Może to Ci się spodoba

Zarządzanie 1Comments

Czy atmosfera działa na podwładnych?

Analizy organizowane od dawna wskazują, że dla podwładnych pierwszorzędne znaczenie ma dobra atmosfera. Nawet wynagrodzenie nie ma dla personelu tak dużego znaczenia jak zdrowe relacje ze współpracownikami i pracodawcą. Dlaczego

Wynagrodzenie 0 Comments

Dodatki płacowe za pracę poza miejscem zamieszkania

Pracownik może liczyć na dodatki finansowe do normalnego wynagrodzenia w sytuacji, gdy wykonuje on swoje obowiązki zawodowe poza miejscowością, w której mieszka. Jakie są regulacje prawne? Każda absencja w miejscowości

Personel 0 Comments

W jakim celu korzysta się z development center?

Często firmy rekrutujące specjalistów posiadają cały plik ćwiczeń, badań, przykładowych pytań oraz zadań, które sprawdzą najważniejsze umiejętności oraz szanse zajęcia wyznaczonego stanowiska. Wśród nich dużym zainteresowaniem cieszy się development center.

W przyszłym roku płaca minimalna najprawdopodobniej przekroczy 4,2 tys. zł brutto

W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie dwukrotnie: pierwsza podwyżka nastąpiła w styczniu, druga czeka firmy w lipcu. To jednak nie koniec podwyżek, bo zgodnie z obowiązującym prawem kolejna powinna nastąpić od początku 2024 roku.

Personel 0 Comments

Kiedy można usunąć z akt osobowych informację o ukaraniu pracownika?

Okoliczności, w których pracodawca zastosował wobec pracownika karę w postaci nagany z wpisem do akt nie jest dla zatrudnionego korzystna. Dlatego Kodeks pracy określa zasadę, zgodnie z którą po upływie

Wynagrodzenie 0 Comments

Jak płacić pracownikowi za nadgodziny?

Zgodnie z prawem zadaniem każdego kierownika jest wypłacanie adekwatnego wynagrodzenia. Musi odpowiadać ilości przepracowanych godzin oraz warunkom, w których musiał funkcjonować zatrudniony. W jaki sposób nagradzać za nadgodziny? Jak wyliczyć

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź