Czym charakteryzuje się spółka komandytowo-akcyjna?

Czym charakteryzuje się spółka komandytowo-akcyjna?

W strukturze spółki komandytowo-akcyjnej występują cechy zarówno spółki osobowej, jak i kapitałowej. Stworzenie takiej spółki jest sprzyjające z perspektywy prawa podatkowego.

Ta kategoria spółki należy do osobowych, w której wspólnicy, czyli komplementariusze działają pod własną firmą. Wspólnicy w tej spółce są aktywni, oznacza to, że za zobowiązania finansowe spółki odpowiadają całym swoim posiadaniem. Cecha szczególna spółki komandytowo-akcyjnej polega na tym, że posiada ona elementy charakterystyczne dla obu rodzajów spółek. Co więcej akcje tej spółki nie mogą być kupowane przez nieznanych akcjonariuszy.

Cechą, która upodabnia do spółek kapitałowych jest kwota kapitału zakładowego w wysokości 50 000 tys. zł oraz obecność walnego zgromadzenia a także rady nadzorczej. W przeciwieństwie do spółki kapitałowej nie ma ona osobowości prawnej a zdolność prawną i sądową.

Także metoda opodatkowania wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej jest całkiem odmienna niż w przypadku innych spółek osobowych czy komandytowych. Zobowiązanie podatkowe ciąży jedynie na wspólnikach, co umożliwia uniknąć podwójnego opodatkowania.

Dla spółki momentem istotnym podatkowo jest uzyskanie dywidendy. Zgodnie z przepisami udziałowiec, który jest wspólnikiem biernym uzyskującym przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obliczając zaliczkę na podatek dochodowy powinien wziąć pod uwagę przychody i koszty poniesione przez spółkę, ale nie musi się z nich na bieżąco rozliczać.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Prawo pracy-zmiany obowiązujące w 2013 roku
Next Czy otwarcie firmy transportowej jest kosztowne?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Kiedy mówimy o przekształceniu spółki?

Członkowie spółek z limitowaną odpowiedzialnością bardzo często posiadają odrębne akcje w spółkach komandytowych. Problemy w owym powiązaniu budzi kwestia określenia dochodów otrzymywanych z działalności. Według prawa inwestorzy uzyskują dochód w

Spółki 0 Comments

Czy spółka musi płacić podatek od wypłacanej dywidendy niepieniężnej?

Spółka, która prowadzi działalność gospodarczą może wypłacić w postaci tzw. dywidendy rzeczowej, czyli w formie przysługujących jej praw do znaków towarowych. Czy w świetle prawa podatkowego taka metoda wypłaty powoduje

Spółki 0 Comments

Jakie są przyczyny likwidacji spółek z o.o.?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą przestać istnieć po ich likwidacji. Takie działanie reguluje Kodeks Spółek Handlowych w Polsce. Powodem zaniechania współpracy w ramach opisywanej działalności może być: – przyczyna opisana

Spółki 0 Comments

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a odwołanie prokurenta

O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością można mówić wiele. Są bardzo popularne w Polsce i chętnie wybierane przez samych przedsiębiorców. Okazuje się jednak, że nie wszystkie kwestie formalne są jasne i

Prawo dla firm 0 Comments

Founders agreement, co to jest i kiedy podpisywać

Founders agreement, czyli umowa założycielska to nic innego jak pierwsze, oficjalne sformalizowanie powstającego startupu i jego założeń.  Choć istnieje wiele typów i rodzajów umów bardziej rozbudowanych i o wiele bardziej

Spółki 0 Comments

Czym jest spółka przekształcona?

W zgodzie z funkcjonującym w Polsce prawem każda spółka handlowa może dopuścić się przekształcenia. Po spełnieniu wszystkich formalności podejmuje zobowiązania i respektuje zgodnie z własnym wyborem. Jak przebiega i czy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź