Działalność menadżerska członka zarządu nie podlega VAT

Działalność menadżerska członka zarządu nie podlega VAT

Skoro podatnik nie wykonuje działalności w swoim imieniu i na własny rachunek, lecz w imieniu zarządzanej spółki, to czynności świadczone przez niego na podstawie kontraktu menedżerskiego nie podlegają VAT – stwierdził w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Z zapytaniem o interpretację wystąpił menadżer, który w zakresie własnej działalności gospodarczej zawarł umowę ze spółką kapitałową i na jej mocy pełnił funkcję członka zarządu. W ramach swoich zadań reprezentował spółkę i prowadził wszelkie sprawy tego podmiotu. Zdaniem menadżera czynności te kwalifikowały się jako samodzielnie wykonywana działalność gospodarcza, gdyż z racji zawartego kontraktu ponosił ryzyko prowadzenia spółki. Menadżer uzasadniając swój pogląd powołał się na interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 czerwca 2012 r. (nr IPPP2/443-213/12-4/IG). W interpretacji tej Dyrektor IS uznał, że działalność prezesa spółki podlega opodatkowaniu VAT, gdyż w umowie zawartej ze spółką określone zostały zapisy o odpowiedzialności prezesa za jego działania względem osób trzecich.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 4 maja 2015 r., nr IPTPP1/4512-133/15-4/AK zakwestionował stanowisko przyjęte przez pytającego. Uznał, że jego działalność w ramach wykonywania zadań powierzonych mu przez spółkę nie spełnia przesłanki samodzielności. Menadżer, członek zarządu jest częścią struktury spółki, jego wynagrodzenie nie zależy od ekonomicznego ryzyka. Podatnik nie działa w warunkach ryzyka ekonomicznego, a jedynie działa na rzecz i w imieniu spółki. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek błędów w działaniu podatnika ponosi spółka. W związku z tymi argumentami Dyrekto IS W Łodzi uznał, iż kontrakt menadżerski podatnika nie podlega opodatkowaniu VAT.

Podobnie do problemu odniósł się Sąd Najwyższy, który orzekł, że członkowie zarządów spółek kapitałowych świadczą usługi, a nie prowadzą działalności gospodarczej. Z tej racji winni oni podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – Interpretacja jest zbieżna z niedawną uchwałą Sądu Najwyższego – z 17 czerwca 2015 r. (sygn. akt III UZP 2/15).


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous VAT-marża – używany towar, czyli jaki?
Next Samochody używane coraz częściej kupowane w kredycie lub leasingu. Zwiększa się zainteresowanie młodszymi autami

Może to Ci się spodoba

Dywidenda dla podmiotu powiązanego w CIT

Wypłacana dywidenda co do zasady podlega opodatkowaniu wg stawki 19%. Podmioty, które zamierzają korzystać ze zwolnień w zakresie podatku muszą upewnić się, czy spełniają warunki stawiane przed nimi określone w

Podatki 1Comments

Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń

Podstawowa stawka podatku odprowadzanego do urzędu skarbowego przez pracodawcę, z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, wynosi 18 proc. Osobom niezorientowanym w sposobie naliczania płac mogłoby przyjść do głowy, że budżet państwa

Kiedy możemy uzyskać zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych?

Nabywając towary budowlane, przed uzyskaniem zgody na rozpoczęcie procesów budowlanych, możemy uzyskać zwrot części ich wartości. Ważne, by w dniu wysyłania takiej prośby, mieć już takowe zezwolenie. Zwrot nie dotyczy

Płacenie podatków w Polsce może się okazać opłacalne dla ukraińskich pracowników. Wiele zależy od rodzaju umowy, zarobków i składek na ZUS

Liczba uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli zatrudnienie w Polsce na podstawie uproszczonych procedur, powoli zbliża się do pół miliona. Jednak zarówno wśród polskich pracodawców, jak i ukraińskich pracowników wciąż funkcjonują obawy dotyczące m.in.

Podatki 0 Comments

Żywność i alkohol w kosztach uzyskania przychodu

Koszty, o które można umniejszyć przychód od zawsze są przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców. Kwestia odliczania artykułów spożywczych, poczęstunków, napojów, wciąż jest dość niejasna dla wielu z nich. Którą żywność można wliczyć

Ile zarabia samodzielny fryzjer?

Własny salon fryzjerski to bardzo kosztowny biznes. Na początek trzeba wydać minimum 100 tys. zł, aby zaopatrzyć salon w podstawowy sprzęt. Nie można zapominać o wykwalifikowanym personelu, który dla wielu

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź