Działalność menadżerska członka zarządu nie podlega VAT

Działalność menadżerska członka zarządu nie podlega VAT

Skoro podatnik nie wykonuje działalności w swoim imieniu i na własny rachunek, lecz w imieniu zarządzanej spółki, to czynności świadczone przez niego na podstawie kontraktu menedżerskiego nie podlegają VAT – stwierdził w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Z zapytaniem o interpretację wystąpił menadżer, który w zakresie własnej działalności gospodarczej zawarł umowę ze spółką kapitałową i na jej mocy pełnił funkcję członka zarządu. W ramach swoich zadań reprezentował spółkę i prowadził wszelkie sprawy tego podmiotu. Zdaniem menadżera czynności te kwalifikowały się jako samodzielnie wykonywana działalność gospodarcza, gdyż z racji zawartego kontraktu ponosił ryzyko prowadzenia spółki. Menadżer uzasadniając swój pogląd powołał się na interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 czerwca 2012 r. (nr IPPP2/443-213/12-4/IG). W interpretacji tej Dyrektor IS uznał, że działalność prezesa spółki podlega opodatkowaniu VAT, gdyż w umowie zawartej ze spółką określone zostały zapisy o odpowiedzialności prezesa za jego działania względem osób trzecich.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 4 maja 2015 r., nr IPTPP1/4512-133/15-4/AK zakwestionował stanowisko przyjęte przez pytającego. Uznał, że jego działalność w ramach wykonywania zadań powierzonych mu przez spółkę nie spełnia przesłanki samodzielności. Menadżer, członek zarządu jest częścią struktury spółki, jego wynagrodzenie nie zależy od ekonomicznego ryzyka. Podatnik nie działa w warunkach ryzyka ekonomicznego, a jedynie działa na rzecz i w imieniu spółki. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek błędów w działaniu podatnika ponosi spółka. W związku z tymi argumentami Dyrekto IS W Łodzi uznał, iż kontrakt menadżerski podatnika nie podlega opodatkowaniu VAT.

Podobnie do problemu odniósł się Sąd Najwyższy, który orzekł, że członkowie zarządów spółek kapitałowych świadczą usługi, a nie prowadzą działalności gospodarczej. Z tej racji winni oni podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – Interpretacja jest zbieżna z niedawną uchwałą Sądu Najwyższego – z 17 czerwca 2015 r. (sygn. akt III UZP 2/15).


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous VAT-marża – używany towar, czyli jaki?
Next Samochody używane coraz częściej kupowane w kredycie lub leasingu. Zwiększa się zainteresowanie młodszymi autami

Może to Ci się spodoba

Zatrudnienie 4 komentarze

Czy należy się bać rozmowy kwalifikacyjnej?

W zasadzie każde przedsiębiorstwo, które prowadzi nabór na określone stanowisko, proponuje rozmowę kwalifikacyjną. Metoda weryfikowania wiedzy i umiejętności uzależniona jest od prywatnych zastrzeżeń właściciela. Część pytań i zadań pojawia się

Jakie nowości w metodzie kasowej?

W styczniu ubiegłego roku wdrożono poważne zmiany w metodzie kasowej. Przede wszystkim zlikwidowano termin 3 miesięcy, po zakończeniu których przedsiębiorca był zmuszony opłacić podatek VAT mimo, że kontrahent nie przekazał

Podatki 0 Comments

Jak zmieniła się ustawa o podatku akcyzowym?

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Polska zmuszona była wdrożyć modyfikacje w ustawie o podatku akcyzowym po upływie okresu przejściowego. Dlatego też 1 listopada tego roku wprowadzono w życie nowe, zmienione przepisy.

Podatki 0 Comments

Źródła informacji organów skarbowych o majątku podatnika są praktycznie nieograniczone

Fiskus ma wiele różnych możliwości zdobycia informacji o dochodach i wydatkach podatnika. Organy podatkowe są uprawnione do weryfikacji wydatków i ich pokrycia w uzyskanych dochodach już w ramach czynności sprawdzających, które poprzedzają kontrolę lub postępowanie

ZUS ZLA. Kiedy trzeba dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy?

Rok 2015 jest pierwszym rokiem, w którym w życie wprowadza się tzw. e-zwolnienia. Na całkowite wdrożenie systemu informatycznego obsługującego przesył zwolnień bezpośrednio z gabinetu lekarskiego do ZUS oraz pracodawcy trzeba

Gdzie wysłać pracowników na wyjazd integracyjny?

Nikt nie ma wątpliwości, że relacja układa się dużo lepiej, gdy pracownicy się rozumieją, znają swoje dobre strony, mają takie same zainteresowania i podobne poglądy. W warunkach zawodowych trudno poznać

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź